Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 17 december 2017

Montague Keen, 10 december 2017 / Veronica keen

Montague Keen,
10 december 2017 / Veronica keen

Bericht van Veronica


De afgelopen weken ben ik buitengewoon ziek geweest. Het gaat om een aanval op mij, aangezien er geen medische uitleg is voor wat er gebeurt. Mij is door vele bronnen verteld dat het vanuit de hoek van de Jezuïeten afkomstig is. Op 10 December j.l. heb ik de boodschap van Monty ontvangen maar ik aarzelde om het te verspreiden. Gisteren echter spoorde Monty mij aan om dit wel te doen.


Ik was geschokt en van streek. Het vermeldt zelfs hoe Koningin Victoria de Jezuïeten in staat heeft gesteld om de TWEEDE IERSE MASSAMOORD (1845 – 1850) uit te voeren. Dit heeft mij de ogen geopend voor zoveel méér. Ik moet de boodschap van Monty vrijgeven. 

Bid alsjeblieft voor me.

Boodschap van Montague

Het verborgene kan niet langer voor jullie verborgen worden gehouden. Ik weet dat het blootleggen van de waarheid bij vele mensen verwarring en verdriet veroorzaakt. De waarheid dient onder ogen te worden gezien, zodat de mensheid zich vooruit kan bewegen het licht binnen. Ik ben me ervan bewust dat het voor velen van jullie moeilijk zal zijn om het feit te accepteren dat de Annunaki nog steeds over de mensheid heersen en haar controleren. Jullie hoeven alleen maar de Jezuïtische Ambtseed te lezen om duidelijk te kunnen zien hoe zij de mensheid hebben gecontroleerd.

Matthew Ward - 16 december 2017 / Suzy Ward

Matthew Ward -
16 december 2017 / Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Elk jaar gedurende jullie periode van heilige dagen, wordt jullie grenzeloze goedheid in jullie wereld weerspiegeld in het delen door degenen die bezit hebben met degenen die dat niet hebben. Gulheid, zorg en compassie spreiden licht in overvloed ten toon en in deze dagen is de Aarde verlicht als nooit tevoren. 

In voorgaande berichten hebben we gezegd dat jullie jaar 2017 het decennium van vertraging in de spirituele en bewuste vooruitgang van de Aardse bevolking zou afsluiten, omdat sommige zielen op hun overeenkomst zijn teruggekomen om zich bij de lichtkrachten te voegen nadat de omstandigheden werden gecreëerd die een massa aan zielen gekozen karma lieten ervaren. Nu zullen we dat in de context plaatsen van wat er tot nu toe is gebeurd en van wat er nog komen gaat.

Er waren maar zeer weinig mensen verlicht toen de Aarde nog maar ongeveer 80 jaar geleden in een diepe derde dichtheid verkeerde. De overvloed aan licht vanuit andere beschavingen dat de planeet in staat stelde om een begin te maken met ascentie, was beschikbaar voor alle bewoners en vanuit hun thuislanden kwamen vrijwilligers naar voren om als lid van een samenleving licht te genereren. Personen die hierop reageerden door te ascenderen begonnen hun eigen licht uit te stralen en de toegenomen hoeveelheid licht op de planeet bleef anderen inspireren hun hart en geest open te stellen. Dus was het zo dat het aantal verlichte zielen door de decennia heen langzaam maar gestaag toenam. Vanaf nu zullen de aantallen snel toenemen totdat het licht in een “liefdesrevolutie” uitbarst, die de aardbol omgeeft zodat het Gouden Tijdperk van de Aarde kan beginnen in hemelse compleetheid te bloeien.

De Raad – Tijd om te Beginnen – 15 december 2017 / Ron Head

De Raad
– Tijd om te Beginnen –
15 december 2017 / Ron Head
Jullie beseffen dat jullie het punt in je zonnecyclus naderen wat jullie een zonnewende noemen. Diegenen onder jullie die op een helft van de planeet wonen, zullen het de winterzonnewende noemen, de rest zal het die van de zomer noemen. Wat dat allemaal betekent is het resultaat van de axiale kanteling van jullie gebied in verhouding tot jullie ster. Het is goed om zich deze cyclus voor te stellen op een manier die beiden omvat.

Wij willen jullie aandacht vragen voor andere cycli. Cycli die door vele aardse beschavingen, in periodes ver voor die van jullie, werden opgespoord en vastgelegd. Dit wetende zou voor jullie een teken moeten zijn dat jullie beoordeling dat jullie de hoogste zijn in een keten van evolutie, die door de volledige tijd van haar bestaan in slechts één richting heeft plaatsgevonden, ietwat onjuist is. Maar binnen de doos van jullie goedgekeurde wetenschappelijke discussie, een van die dozen waar we laatst over spraken, worden zulke vragen beslist niet gestimuleerd.

Deze cycli zijn als cycli binnen cycli. En binnen enkele ervan zijn er een aantal nodig om gelijk te komen met die welke langer zijn. Jullie zouden je met recht kunnen afvragen waarom vroegere samenlevingen zoveel moeite deden om deze op te sporen en vast te leggen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Zaterdag 16 December 2017 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Zaterdag 16 December 2017 / via Shelley Young


Geliefden, verandering is gewenst. Het universum groeit en expandeert altijd, net als jij. Verandering weerstaan is tegen het natuurlijke ritme van het universum ingaan, en daarom is weerstand zo pijnlijk en onmogelijk om gedurende een lange periode vol te houden.
                                                                          
Verandering omarmen is hoe de door jouw gewenste resultaten te bereiken. Als er iets is dat niet werkt voor jou in je leven, verandering is hoe het zal worden opgelost. Als je onwel bent, is genezing de verandering die je zoekt. Als je momenteel alleenstaand bent en liefde zoekt, is iemand ontmoeten de verandering die je zoekt. Als je een meer bevredigende carrière wilt, is een nieuwe baan de verandering die je zoekt. Als je meer geld wenst, is geldelijke overvloed de verandering die je zoekt.

Hoe Ik De strijd Opgeef Om Iets Anders Te Zijn Dan Wie Ik Werkelijk Ben. / Ingestuurd door: AMrita-MArleen / 16 december 2017

Hoe Ik De strijd Opgeef Om Iets Anders Te Zijn Dan Wie Ik Werkelijk Ben.
Ingestuurd door: AMrita-MArleen / 16 december 2017

Brief aan mezelf

Lieve Tochtgenoten,

Stilaan wordt het terug tijd dat er her en der wensen in brief - kaart of mail-vorm geschreven en verstuurt worden.

Heel zelden schrijven en sturen we brieven naar onszelf.

Nochtans kan dit heel louterend werk verrichten, zeker wanneer we door een minder aangenaam tijdsmoment gaan.

Dan is het helend om iets tastbaar in de hand te nemen die ons er helpt aan te herinneren wie we werkelijk zijn, en hoe ons levenspad kronkelend daartoe leidt.

Wat volgt is zo'n dergelijke brief, en naarmate ik hem deze ochtend schreef, kreeg ik meer en meer het gevoel dat dit schrijven niet enkel voor mezelf geldt.

Dat het evengoed voor jou, jou of jou van toepassing kan zijn.


Jezus: Als mensen denken velen van jullie of gaan er van uit dat jullie .................... /13 December 2017 / door John Smallman


Jezus:
Als mensen denken velen van jullie of gaan er van uit dat jullie zonder inbreng of keuze in de materie geboren zijn.
13 December 2017 / door John Smallman

Terwijl Kerstmis nadert en het jaar ten einde loopt, gebeurt er veel voor alle mensen op een niveau dat ver beneden hun bewuste waarneming ligt en dit brengt ongemak, van streek makende gedachten en ideeën en veel verwarring in hun normale bewuste waarneming. Gedurende zeer lange tijd zijn de mensen gewend geweest om uiterst pijnlijke ervaringen die ze hebben ondergaan te begraven en te ontkennen, om zo door te kunnen gaan met hun levens en de verplichtingen die ze op zich hebben genomen. Het is zeer algemeen gebruikelijk dat het, nadat zich pijnlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan, het beste is om ze te vergeten en door te gaan met het leven – jullie hebben een liedje: Pick yourself up, dust yourself off, and start all over again, wat die overtuiging zeer goed onderschrijft. Dat werkt voor een tijdje, en het is bruikbaar, maar uiteindelijk moeten de gevoelens van pijn, verbittering, verontwaardiging en lijden gehonoreerd, bedankt, vergeven en losgelaten worden, of nog dieper begraven worden en volledig ontkend, hetgeen enorme hoeveelheden van jullie energie vergt. En omdat de overgrote meerderheid van de mensen voor het laatste kiezen, hebben de voorbije gebeurtenissen of ervaringen daarna natuurlijk een zeer nadrukkelijk effect op de manier waarop ze hun levens leiden, met velen die uiteindelijk verlichting zoeken via psychiatrie.

BEMOEDIGING EN LEVENSVREUGDE DOOR OVERGAVE / Door Trienke Minkema

BEMOEDIGING EN LEVENSVREUGDE DOOR OVERGAVE

Door Trienke Minkema

  

In deze turbulente tijden waarin 'koning angst' hoogtij aan het vieren is, wordt u uitgenodigd u weer in verbinding te stellen met uw innerlijke bron.

Onderzoekt uzelf in hoeverre u zich afhankelijk hebt gemaakt van de mening en overtuiging van anderen. Weet dat een ieder niet verder kan kijken dan tot de sluiers die hem of haar zelf nog omkleden. Dit alles is tevens een bescherming, zodat niemand onnodig in paniek en angst schiet, en voorbij eigen waarheid gaat.

Dit geldt voor een ieder die zich bezighoudt met 'ontwaking', met 'bewustwording'. Om deze eenvoudige reden kunt u geen raad bij anderen halen.

Ontwaken op deze aarde is als een gelijke gebeurtenis als geboren worden op deze aarde en gaat vaak gepaard met heftige schokken. Doch ook deze schokken hebben een functie, want alles dient uw innerlijk ontwaken. Zij maken oude energieën los die u nog belemmeren om vanuit uw eigenheid te kunnen leven. Energieën die u nog, vaak onbewust, belemmeren om als ziel het lichaam volledig te kunnen en durven bewonen.

Als je Hooggevoelig bent.... / Geplaatst 17 december 2017

Als je Hooggevoelig bent....

Geplaatst 17 december 2017


'' Soms word ik overspoeld, emoties en spanning van anderen om me heen, geluiden en beelden, een tsunami dendert door mij heen...

Juist op die momenten voel ik me intens alleen..
Ik vlucht naar "boven".., het liefst uit mijn lijf,
bang dat er anders niks van mijzelf overblijft..

Maar niets is minder waar..

Want zodra ik mijn eigen " tempel" verlaat... maak ik ruimte voor alles wat buiten mij staat.

En ook al lijkt dit veiliger omdat ik geen contact meer met de omgeving maak en mijn hoofd in vlucht.

Geef ik juist de tsunami ruimte om zijn gang te gaan en deze neemt dan, in mijn lijf, zijn toevlucht "

Een Schrijven van de Schepper / 15 December 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
15 December  2017 / door Jennifer Farley,
Naar de Oppervlakte


Naarmate de verschuiving doorgaat, komen er veel dingen naar boven die je dacht al te hebben behandeld. Verdriet, woede, wrok, zich een slachtoffer voelen, angst of apathie ... het zal je onder ogen komen, en jouw aandacht vragen. Het universum wil dat je dit weet; het is niet om oude wonden te openen of om je terug te brengen naar de plek waar je was toen je deze gevoelens voor het eerst ervoer. Het geeft je de mogelijkheid om ze van dichtbij te bekijken, om te zien wat er nog meer moet worden gedaan en worden losgelaten.

Het 'leuke' begint allemaal met een keuze; loslaten of vasthouden. De vrije wil die je gegeven was zal de komende maanden van het grootste belang zijn. Deze prachtige levensveranderende momenten zijn een van de redenen waarom je ervoor koos om ..... nu hier te zijn!  Denk er tijdens het werken aan, dat je voorbij het onmetelijke beschermd en geliefd bent.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Zaterdag 16 December 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 16 December 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

God staat boven goed en kwaad -


"We hebben van nature de neiging om God te vereenzelvigen met het goede. Maar in feite is het goede nog niet God zelf; het is een manifestatie van God, maar het is niet God. God staat boven goed en kwaad, en wij kunnen ook niet weten wat Hij werkelijk is. Maar omdat het goede voor ons de hoogste manifestatie van God is, verbinden we ons met Hem door aan het goede te denken. Ons bewustzijn verlaat de duistere gebieden waar leed, angst en terreur heersen, en zal het Centrum vervoegen, het scheppende Principe. Aangezien God alles geschapen heeft, kent Hij de eigenschappen van alle elementen, van alle krachten en alle wezens in het universum. En Hij zal ons de middelen geven om onze zwakheden en onze gebreken te verhelpen.

De Schepping is uitgestrekt,onmetelijk en van een oneindige verscheidenheid, die we nooit in haar totaliteit kunnen vatten. Alleen de Schepper, die boven goed en kwaad staat, bezit alle kennis en alle macht, en we moeten ons dus tot Hem wenden om hulp te vragen."

Heavenletter 2996: Onder de Paraplu van Kracht / Geplaatst 17 december 2017

Heavenletter 2996:
Onder de Paraplu van Kracht
Brief uit de Hemel
Geplaatst 17 december 2017


God zei:

Wil je wel aanvaarden dat je een sterk menselijk wezen bent, en iemand die bloeit? Tenslotte ondersteunen jou hart en jouw leven een heel universum. En je steunt Mij. Dit alles is wederkerig.

Ik ben blij met jullie steun, en het is uitstekend dat jullie je verenigen rond Waarheid. Het is uitstekend dat jij aan de kant van kracht staat. Om alleen al te bestaan, natuurlijk, betekent dat je sterk bent. Kijk eens naar alle atomen waar je uit bestaat.

Bovendien, indien Ik het was die jou gemaakt heeft, en dat was Ik, dan is al Mijn kracht ook in jou. Jij bent sterk. Ik had een beeld van jou, en Ik maakte het tot werkelijkheid. Ik denk dat het beter zou zijn wanneer jij een nieuw beeld van jezelf hebt.

zaterdag 16 december 2017

Cobra: Command PB Stardust Video en Manga, / 15 december 2017


Cobra: Command PB Stardust Video en Manga, 15 december 2017
15 December 2017

De Lichtkrachten hebben mij gevraagd om het ‘Command PB Stardust’ protocol zoveel mogelijk uit te dragen.

Een korte uitleg van dit Pleiadian protocol om chronische pijn te verlichten vind je hier:


En een gedetailleerde uitleg in de volgende twee artikelen:


(red: hier vind je de Nederlandse vertaling van de gedetailleerde uitleg:

Dus hier is de Youtube video in het Engels:


Het Verlangen van de Massa's ∞ De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad /16 december 2017 / Daniël Scranton

Het Verlangen van de Massa's ∞
De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad
16 december 2017 / Daniël Scranton


"Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om contact te maken met jullie allemaal.

Jullie hebben een plaats in de geschiedenis waar veel andere wezens naar hebben gezocht. Jullie zijn de kern van iets dat zo gigantisch is, en toch zijn de meeste mensen op planeet Aarde zich er niet van bewust dat er überhaupt iets gebeurt. Dit is zoals het moet zijn op dit moment. Om geschiedenis te schrijven, is het nog steeds noodzakelijk dat de meeste mensen slapen.

Ontvoerde Van Buitenaardsen Tart ZESTIEN Leugendetectoren, Bewijst Dat Zijn Verhaal WAAR Is (video) / Vrijdag 15 december 2017

Ontvoerde Van Buitenaardsen Tart ZESTIEN Leugendetectoren, Bewijst Dat Zijn Verhaal WAAR Is (video)
Vrijdag 15 december 2017


(Humans Are Free) Travis Walton, de man die betrokken is bij een van de meest beruchte ontvoeringen van buitenaardse wezens OOIT heeft sceptici en niet-gelovigen van zich afgeslagen - zeggende dat 16 afzonderlijke leugendetector tests, die door hemzelf en getuigen van het onverklaarde vreemde incident uit 1975 zijn gedaan - bewijzen 100% dat zijn verhaal WAAR is!

De inmiddels wereldberoemde Travis Walton was spoorloos verdwenen nadat hij en de ploeg van houthakkers met wie hij werkte beweerden een enorme UFO te hebben gezien in het bos waarin ze werkten - iets wat nog niet is verklaard tot nu toe!

Oorspronkelijk werden ploegleden verdacht van moord en ondervraagd door de plaatselijke politie, maar griezelig genoeg verscheen travis vijf dagen later en zei dat hij door buitenaardse wezens in een ruimtevaartuig was gebracht. 

Travis Walton zegt dat hij de afgelopen veertig jaar heeft geprobeerd zichzelf te verdedigen tegen diegenen die hem in diskrediet probeerden te brengen - en heeft zelfs een boek geschreven waarin elke alternatieve theorie wordt ontkracht voor wat er met hem is gebeurd. 


Frequentie van de Week: Christusbewustzijn / 14 December 2017 / Janosh

Frequentie van de Week:
Christusbewustzijn
14 December 2017 / Janosh


Een nieuwe energie is opgestart en zal de komende tijd heersen. Zij die ervoor openstaan, zullen zich gedragen voelen en worden naar het licht geleid. Zij ervaren de terugkeer van hun wezen in zijn authentieke vorm, oftewel: het herboren worden van de ziel.

Dit proces kent bijwerkingen. Ervaar je aanvallen van angst, pijn of onrust, weet dan dat dit de laatste weeën zijn alvorens je de sprong naar het Christusbewustzijn maakt. Daarin ontwaak je op een dieper niveau en zal jouw ware essentie aan de oppervlakte komen, opdat jij de gaven van de geest volledig meester bent. Zoals Christus ons het ware potentieel van de mens liet zien, is het nu aan jou om de goddelijke krachten in jezelf te activeren. Geloof in jezelf, wees de magiër die je diep van binnen bent en je zult ontdekken dat je in staat bent tot dingen die de realiteit te boven gaan.

De frequentie van Christusbewustzijn helpt je om contact te maken met de goddelijke creatiekracht die in jou verborgen zit.

(Frequentie van de week van 17 t/m 24 december)