Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 22 januari 2017

Lieve Engelen, /19 Januari 2017 / Aiyana Rosel

Lieve Engelen,
19 Januari 2017 / Aiyana Rosel

Heb vertrouwen mijn lieve Engelen,
Dat alles in balans zal komen,
Blijf geloven,
En voel dat waar je het meest blij van wordt,
Je hoeft geen route te kiezen, of bestemming,
Voel enkel hoe je je zou willen voelen en laat het universum je verrassen
Want je weet dat je een onbegrensde liefde en overvloed wenst,
Die niet aan voorwaarden is verbonden,
Een doel, om dienstbaar aan te zijn,
Om deze wereld om je heen te zien bloeien,
Een hemel (op aarde) die we vanaf het begin voor mogelijk hebben gehouden,
Hiervoor zijn we gekomen,
Hierop stemmen we ons af,
En te weten dat je niet altijd het groter perspectief hoeft te kennen
In het vertrouwen dat je wordt begeleid,
Dat we leven in een zich steeds verder uitbreidend universum van eindeloze mogelijkheden,
En dat alles zich erop afstemt om jouw dromen in de vorm te manifesteren,

Kryon: Meditatie: Versnelling van het emotionele helingproces /David Brown / 1 februari 2003./ Geplaatst: 22 januari 2017

Kryon:
Meditatie: Versnelling van het emotionele 
helingproces
David Brown
Wijnberg, Kaapstad
1 februari 2003. / Geplaatst: 22 januari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Sluit je ogen

Adem je ziel diep in je lichaam voor het gehele proces.

Kies een persoon die emotie in je leven oproept. (Met je moeder of vader kan je goed werken, maar ieder ander deze emotie oproept zal volstaan)

Kijk in de ogen van de persoon waar je mee werkt…..

Herken de emotie(s) in de ogen van de ander….

Als de ander niet wil toestaan dat je in zijn/haar ogen kijkt, voel dan de emotie die weerstand en scheiding veroorzaakt.)
Ziel en lijden 25 december 2016 / geplaatst 22 januari 2017

 Ziel en lijden
25 december 2016 / geplaatst 22 januari 2017

Veel mensen denken in hun ‘kleinheid’ dat zij hier op aarde zijn om de Ziel het lijden te laten ervaren. Met ‘kleinheid’ bedoelen wij dat de Ziel in het 'Oneindige' leeft en de mens hier maar voor enkele jaren op deze planeet aanwezig is.

Iedere Ziel is een lidmaat van het ‘Allerhoogste Goddelijke’. Zij is ‘Onveranderlijk’, Haar enige doel is het ‘Goddelijke’ dat Zij in Zich draagt hier op aarde te manifesteren tot in de diepst mogelijke lagen van het bestaan. Zij geeft, omdat de mens een uiting van Haar is een ‘constante stuwing’ aan het individu, om het individu terug op weg te zetten naar het ‘Eénheidsbewustzijn’.

De meeste mensen denken dat zij de Ziel iets moeten leren. In werkelijkheid is het net andersom. De mens echter verzet zich hiertegen en komt ‘onherroepelijk’ in het lijden terecht.


Een Schrijven van de Schepper / 21 januari 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
21 januari 2017 / door Jennifer Farley,
Laat jouw hartLaat jouw hart doen waar het goed in is .............. Lief hebben!
Onbevangen, op geen enkele wijze geblokkeerd;
alleen de vrij stromende energie van Het Universum.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Zondag 22 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 22 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Fysiek en spiritueel vlak - er bestaat geen enkele onderbreking tussen hen

"Het is de gewoonte geworden om het fysieke van het spirituele vlak te scheiden, maar de waarheid is dat er geen scheiding tussen hen bestaat, er is geen onderbreking. Er is slechts een geleidelijke overgang van het fysieke naar het etherische vlak, en nog hoger, naar het astrale, mentale, boeddhische en atmische vlak. Deze overgang van het fysieke naar de meer subtiele gebieden vindt plaats door middel van centra en organen die in zekere zin verlengstukken zijn van de fysieke centra en organen. Je kunt die centra (de zonnevlecht, het hara-centrum, de aura en de chakra’s) zien als transformatoren die de mens in staat stellen om tegelijk harmonisch te leven op het fysieke vlak en in de psychische, spirituele gebieden, want er is een voortdurend komen en gaan tussen deze verschillende gebieden. Want dat is de ware spirituele alchemie: de toenemende transformatie van ruwe materie in fluïdische, etherische en spirituele materie; en omgekeerd, het verspreiden van deze spirituele materie in het fysieke lichaam dat dan verlevendigd en vernieuwd wordt."Terugblik vanuit de gouden toekomst / deel 1: blijheid / by ELLA STER on 5 JANUARI 2017

Terugblik vanuit de gouden toekomst / deel 1: blijheid
by ELLA STER on 5 JANUARI 2017
  
Als mensen me in 2016-2017 hadden gevraagd hoe het in de toekomst zou zijn en wat het grote verschil zou zijn met de wereld waarin we destijds leefden, zou het verleidelijk zijn om te verwijzen naar de technologische vooruitgang, de voorspoed, en de spirituele gaven en nieuwe inzichten die we als mensheid hebben gekregen. Maar voor mij is een van de grootste veranderingen ten opzichte van van de jaren van transitie, vooral het blije gevoel dat mensen hebben. Daar waar de mensen in 2016-2017 bedrukt, bezorgd en egoïstisch waren en vooral gericht op het overleven in de maatschappij, overheerst nu een gevoel van eenheid, welzijn en blijheid.

Natuurlijk is dit onze organische staat van zijn, maar pas toen we dit basisgevoel weer collectief terug kregen, beseften we dat we het in begin van deze eeuw zo ontzettend gemist hebben. Zelfs bij mensen die het rond de tijd van de transitie financieel best goed hadden, lag er onder de oppervlakte een onderhuids ongenoegen. Het was een gevoel van onbehagen, onzekerheid en dreiging. De dreiging om je baan kwijt te raken, of de dreiging niet meer aan een baan te kunnen komen, de dreiging van een nieuwe economische crisis, de dreiging van een terroristische aanslag. Er was veel angst en onzekerheid in die periode.


Heavenletter 15 Jouw Wil, Gods Wil / Geplaatst 22 januari 2016

Heavenletter 15
Jouw Wil, Gods Wil
Brief uit de Hemel
Geplaatst 22 januari 2016God zei:

Wat denk je dat de betekenis van "Niet mijn wil maar Uw Wil" is? Jouw wil is dwaling. Jouw wil is een foerageur. Hij jaagt op een doel. Mijn Wil is de volheid van de oceaan, en jouw wil, als die apart is, is af en toe een heel klein spatje.

Jouw wil tast en grijpt en dus hecht jij jezelf aan kleinheid. Je wilt te weinig. Wil meer. Wil genoeg. Je stopt aan de kant van de weg en je denkt dat je bent gearriveerd. De kant van de weg is een halte. Het is niet je bestemming.

Je bent als een vis die in een aas bijt. De vis vangt zichzelf aan een haak. Dat is jouw vliegen her en der. Je bent een vis die van het ene aas naar het andere springt.

Je bijt in hartzeer, teleurstelling en verslagenheid. Je zwemt in Gods oceaan en steeds laat je je door doelloosheid vangen. Je jaagt op de oceaan waar je al in zwemt. Het is er helemaal, de kracht van de oceaan, en toch kies je voor jouw eigen dwaasheid.

zaterdag 21 januari 2017

Het Planetaire Ontwaken En Hoe Jullie Een Deel Zijn Van De Oplossing. / by Paul A Philips, / January 17th, 2017

Het Planetaire Ontwaken En Hoe Jullie Een Deel Zijn Van De Oplossing.
by Paul A Philips, January 17th, 2017

Source - Humans Are Fre
(Paul A Philips) In de zoektocht naar wereldheerschappij hebben de machten die er zijn en hun medewerkers de misleiding laag op laag moeten opbouwen om het menselijk ras te kunnen overheersen, wat ons slechts laat zien dat ze ons niet tot slaaf kunnen maken door middel van regelrechte openlijke agressie alleen.


Voor hen is de angst om de controle te verliezen veel groter dan de angst die ervaren wordt door het collectieve menselijke ras door hun overheersing: De overheersers weten dat hun arsenaal een stuk dunner en kwetsbaarder is dan wat ze ons hebben doen geloven.

In feite hebben de overheersers een valse realiteit waar elke krankzinnige perversie en paradox in gaat tegen de natuurlijke stroom van dingen, wat hen toestaat (zoals ze hebben gedaan) het menselijk ras te parasiteren.

Marshmallow Boodschap- Uit Kryon Boek: De herijking van de Mensheid /1 februari 2015 / Geplaatst: 21 januari 2017

Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek: De herijking van de Mensheid
1 februari 2015 Geplaatst: 21 januari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur 
  
Hier is de stelling: Zoals bij alles wat jullie in je leven hebben gedaan moet er enige kennis over het onderwerp zijn en daarna voorbereiding.

Kunnen jullie beginnen te spitten in de Akasha, zoals wij dit jullie hebben verteld? Ja. Kunnen jullie gaan beginnen je bezig te houden met de dingen die je ouderdomsproces kunnen vertragen? Ja.
Kunnen jullie beginnen om je leven feitelijk te veranderen op een manier waarop jullie jezelf zouden kunnen herscheppen als vredige mensen waar dit momenteel misschien niet zo is? Ja.
Kunnen jullie je bezighouden met het zoeken naar oplossingen voor problemen waarvan jullie denken dat zij onoplosbaar zijn? Ja.

Maar jullie zullen je erop moeten voorbereiden.

Nu komen wij bij het moeilijke deel. Jullie zullen moeten inventariseren, zoals men dit zegt, wie jullie werkelijk zijn. Jullie dienen zorgvuldig en eerlijk te kijken naar energiebasisgegevens van de oude energie en jezelf de moeilijke vragen moeten stellen. 


SaLuSa - Boodschap 21 / Via Dani /19 januari 2017

SaLuSa - Boodschap 21
Via Dani /19 januari 2017

Anderen vertrouwen lijkt gemakkelijker te zijn dan jezelf te vertrouwen. Je kunt hun energie voelen, je kunt hen in de hun ogen kijken en hen horen spreken, dus je hebt genoeg bewijzen om het wezen voor je te kunnen vertrouwen, niet te vertrouwen. Maar waar krijg je het bewijs voor jezelf? En wat betekent het om jezelf helemaal te vertrouwen? Sommigen denken dat het gemakkelijk is om die vraag te beantwoorden, sommige denken dat het niet zo eenvoudig beantwoord kan worden en sommigen denken dat dit helemaal niet beantwoord kan worden, dat het moet worden gevoeld.

Alle antwoorden zouden van toepassing kunnen zijn, omdat je ofwel jezelf vertrouwd of niet en je geen enkel bewijs nodig hebt, maar er is behoefte aan bewijs om de les van vertrouwen te begrijpen - het bewijs hiervoor is de werkelijke ervaring die ons leidt naar het begrijpen- en ten slotte als je niet dezelfde energie voelt als wanneer je vertrouwen in iets of iemand anders, weet je dat je jezelf niet volledig vertrouwt.

Terugblik vanuit de gouden toekomst / inleiding by ELLA STER / 5 JANUARI 2017

Terugblik vanuit de gouden toekomst  /  inleiding
by ELLA STER /  5 JANUARI 2017

Over een aantal jaren zullen we terugkijken op de tijd waarin we nu leven als de tijd van de transitie. Het is de transitie van de machtsstructuur en samenleving zoals we deze nu kennen, naar een organische en harmonieuze nieuwe wereld. In een serie artikelen beschrijven we die transitie vanuit deze nieuwe wereld. Daarbij kijken we terug vanuit de toekomst naar het heden, waarbij we een beeld schetsen welke grote veranderingen hebben plaatsgevonden.

In het komende jaar zullen we getuigen zijn van de ontmanteling van de huidige machtsstructuur en de samenleving zoals we die nu kennen. In een wanhopige poging om de waarheid die boven komt drijven weg te moffelen, voert de Cabal nog een laatste vergeefse strijd tegen de alternatieve media, door deze berichten als fake news te labelen. Door middel van gecontroleerde berichten in de mainstream media zal men de huidige status quo proberen te handhaven en de indruk wekken alsof het business as usual is. Maar men zal er uiteindelijk niet in slagen om de ineenstorting van de huidige machtsstructuur nog langer te verbloemen of tegen te houden. Er zullen steeds meer berichten verschijnen die de criminele daden van de Cabal blootleggen. Ook zullen er steeds meer tekenen zijn dat de gehele structuur waarop de huidige samenleving is gebaseerd, gaat uiteenvallen.

Dagtekst van Zaterdag 21 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 21 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Verlangens - te stellen vragen bij hun aard en vervulling

"Wanneer je een verlangen ervaart, stel je dan vragen over de aard en de kwaliteit ervan. Vraag je af wat je gaat doen om het te realiseren, maar ook wat je zult doen wanneer het gerealiseerd is. Je verlangt ernaar rijk te zijn… Uiteraard heb je daar het recht toe, maar welke methodes zul je aanwenden om dit te bereiken? En als je eenmaal rijk bent, wat zul je aanvangen met die rijkdom? Zul je die rijkdom enkel gebruiken voor je eigen voldoening, of zul je trachten die ten goede te laten komen aan diegenen die gebrek lijden...? En ook indien je schoonheid verlangt, moet je waakzaam zijn. Zoek niet naar de schoonheid die de harten van de mensen in verwarring brengt en hen tot wanhoop of misdaad kan drijven. Concentreer je op de spirituele schoonheid, die de mensen inspireert en hen ertoe aanzet zich te verbeteren.

Het ongeluk van de mensen komt door het feit dat zij geen enkele morele overweging in hun verlangens en hun plannen betrekken. Zelfs als zij tot een spiritueel onderricht toetreden, hoeveel mensen zijn er alleen op uit om hun begeerten te bevredigen!"


\

Een Schrijven van de Schepper / 20 januari 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 januari 2017 / door Jennifer Farley,
GeestverwantenSta dit prachtige bewustzijn toe nu over jullie heen te wassen;
jullie zijn allemaal familie!
Verbonden door jullie liefde voor elkaar als Eeuwige Wezens,
jullie zijn Geestverwanten op een ongelooflijke reis
waarvoor jullie toestemming gevraagd hebben om te ervaren
wat werd toegekend als een geschenk van Het Universum.
Dat jullie doorgaan met overwegen dat jullie van elkaar zijn afgescheiden is,
nou ja, is gewoon dom.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 14 Gods Uitverkorenen / Geplaatst 21 Januari 2017

HEAVEN 14
Gods Uitverkorenen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 21 Januari 2017God zei :

Wat jij als jouw individualiteit beschouwde, was het nadoen van anderen. Wat jij als je individualiteit beschouwde was iets uit proberen. Je wilde opgemerkt worden. Je wilde dat de wereld zou zien dat je bestond. Je wilde wat aandacht.

Nu wil je dat Ik de aandacht krijg. En je geeft het aan Mij. Je wilt dat Ik gezien word in al Mijn glorie. Dat is waar je naar zoekt en dat was altijd waar je naar zocht, maar je wist het niet.

Jouw individualiteit was niets anders dan wegrennen. Jouw individualiteit was niet meer dan een mededeling en welke mededeling was dat? Je wilde speciaal zijn en je wilde bestaan. En dus volgde je de menigte in alle ontelbare manieren waarop men in de wereld rondreist en je noemde jezelf uniek.

Je bleef zeggen: 'Hier ben ik! Hier is mijn individualiteit!'

vrijdag 20 januari 2017

Ashtar On The Road: Quan Yin: Wij zijn partners in het brengen van Vrede op de Wereld! / 10 januari 2017 / Susan Leland


Quan Yin: 
Wij zijn partners in het brengen van Vrede op de Wereld!
Ashtar On The Road Teleconferentie
10 januari 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Quan Yin en ik groet jullie allen met alle Liefde in mijn wezen. Ik dank jullie, prachtige mensen, omdat jullie hier zijn in dit samenzijn van onze harten. Ik verzeker jullie dat ik alleen Liefde heb en alles wat Liefde omvat en schept voor jullie allen – en in het bijzonder is dit Vrede.

Stel je eens voor, als jullie willen, dat jullie eigen wezens en alles dat vanuit jullie harten straalt en alles dat in jullie harten komt vanuit de Hogere Gebieden komt waar alleen Liefde bestaat – De Gebieden van Licht, zoals wij hen noemen.

Het LiefdesLicht, het Licht van Liefde is zeker de Hoogste Energie in het Universum!

Het heeft de kracht om te zegevieren, niet omdat het oorlog voert, maar omdat het een Vrede brengt die verder gaat dan welk probleem dan ook, welke uitdaging dan ook, zelfs veldslagen waar jullie mee worstelen. Als een lid van de mensheid tot deze Vrede komt, en dan weer een, en dan weer een, wordt dit de zegevierende energie op de planeet!

Ik word meestal gezien als een vriendelijk wezen en ik word als een vrouwelijk wezen gezien. Maar ik ben meer dan dat. Ik heb ook het mannelijke in mij en dat is wat je zou kunnen noemen de “actie” terwijl het vrouwelijke de “emotie” is.