Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 25 september 2017

Jezus: Toen God jullie heeft geschapen, gaf Hij jullie alles wat Hij had. /24 september 2017 / door John Smallman


Jezus:
Toen God jullie heeft geschapen, gaf Hij jullie alles wat Hij had.
24 september 2017 / door John Smallman

De mensheid zit in het proces van ontwaken uit een zeer diepe slaap die gevuld is met ontelbare dromen en nachtmerries. Sommige dromen zijn werkelijk zeer plezierig geweest, maar de nachtmerries hebben velen opgescheept met intense pijn en lijden – en ze lijken intens echt. Wanneer jullie ontwaken, zal de herinnering eraan snel wegebben terwijl jullie je vestigen in het goddelijke en oneindige veld van Liefde, Werkelijkheid, de staat van perfecte vrede, vreugde en harmonie, die jullie in waarheid nooit verlaten hebben. Het is jullie THUIS. En er bestaat geen ergens anders.

Wat jullie als mensheid al hele tijdperken lang hebben ervaren – in waarheid slechts kortstondig – is onecht, illusoir, zelfs ofschoon jullie de momenten van vreugde en geluk die jullie hebben gehad, ervaringen zijn die jullie je, als mens, zouden willen herinneren en mogelijk zouden willen herhalen.

Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie zullen doen, zal het besef bij jullie dagen dat er niets van de illusoire beleving is dat jullie zouden willen herbeleven of levendig in jullie geheugen zouden willen vasthouden, want wat jullie bij je ontwaken, zullen ervaren is ver voorbij iedere vreugde, geluk of genot waarvan jullie hebben genoten toen jullie sliepen en droomden. Als mensen die de illusie beleefden, hebben jullie plezierige dromen gehad, maar naarmate jullie ontwaakten zijn ze weggeëbd en gezien als zeer ontoereikend omdat ze onwerkelijk waren in vergelijking met de vreugde en het genot van de illusoire werkelijkheid die jullie beleven als schijnbaar volledig wakkere mensen.

Persoonlijke en wereldwijde aanvallen worden dodelijk: heeft de openbaringsoorlog een climax bereikt? [Deel I] 2e deel / September 23, 2017,

Persoonlijke en wereldwijde aanvallen worden dodelijk: heeft de openbaringsoorlog een climax bereikt? [Deel I] 2e deel
September 23, 2017,


TOEGEGEVEN,  HET IS MOEILIJK TE DOORGRONDEN

Het SSP-verhaal is zo ver verwijderd van de conventionele realiteit dat het bijna onmogelijk lijkt om iets voor te stellen dat ooit algemene, publieke kennis wordt.

Hoe dan ook, iemand die traditionele UFO kennis heeft bestudeerd, heeft gehoord dat de Amerikaanse regering sinds de Roswell Crash van 1947 voertuigen heeft gekregen met interstellaire reismogelijkheden.

Bovendien wordt algemeen beschouwd dat deze vaartuigen "omgekeerd ontwikkeld" zijn, wat leidde tot het opbouwen van werkmodellen met onze eigen technologie.

Het wordt door de meest openstaande onderzoekers algemeen aanvaard dat zulke exotische vliegtuigen in bases zoals 'Area 51' zijn getest en soms in onze luchtruim wordten gezien.

Als we binnen een paar jaar na Roswell rond het zonnestelsel zouden kunnen cruisen, betekent dit dat ons militaire-industriële complex bijna 70 jaar heeft gehad om bemande bases daar te vestigen.

Het bedrag van geld dat gemist wordt is enorm veel groter dan wat het zou kosten om een ​​vloot van omgekeerde geavanceerde ruimtetuigen te bouwen.

Compassie. De sleutel tot een liefdevol leven / geschreven door B Engeltje / Geplaatst 26 september 2017

COMPASSIE. DE SLEUTEL TOT EEN LIEFDEVOL LEVEN
geschreven door B Engeltje
Geplaatst 26 september 2017


Een woord wat vaak bij me opkomt en in mijn gedachten blijft hangen is compassie. Alleen al het denken aan en het uitspreken van dit woord heeft een liefdevolle bijklank. Het is geheel met liefde omgeven. Met love doorspekt. Vaak wordt compassie verward met medelijden. Terwijl medeleven en medelijden niets anders inhoud dan dat je vanuit emotie en empathie met de medemens meevoelt wanneer deze pijn heeft en/of verdrietig is.

Het hart is de basis van de liefde
Meevoelen met het leed van je naaste. Als het ware probeer je mee te leven met de misère, ellende, droefheid en pijnen van de ander. Mee te dragen, misschien wel mee te lijden, vanuit jouw verstandelijke gevoel, vanuit jouw zijn. Mededogen, meelevend- en barmhartigheid reiken verder dan alleen de mens. Het is ongetwijfeld ook mogelijk om met dieren (en planten) begaan te zijn en hun pijnen en malaise in te zien. Het voelen van compassie voor is derhalve niet beperkt tot louter het menselijk wezen. De mens is wel de enige in zijn soort die zelf compassie kan voelen en ervaren.

Ashtar On The Road: Ashtar: Lekkende boten en luxe oceaanreuzen!!! / 12 september 2017 / Susan Leland


Ashtar:
Lekkende boten en luxe oceaanreuzen!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
12 september 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


"Wel, gegroet, mijn geliefde familie! Wij lopen over van vreugde om hier weer bij jullie te zijn. Deze samenkomsten worden steeds “hoger.” Ik heb het natuurlijk over de energieën die jullie meebrengen – de vibraties, jullie bewustzijn, jullie Harten en alles van jezelf! Natuurlijk zijn jullie veel meer dan dat wat jullie in de spiegel zien. Jullie weten dit. Jullie bestaan op vele niveaus en jullie hebben vele, ja, delen, enzovoorts, enzovoorts.

Maar wat er gebeurt is het grote samenkomen en dit heeft de prioriteit over alle soorten individuele zelfrealisatie in die zin dat jullie begrijpen wat er gebeurt als jullie in Eenheid bij elkaar komen. Wij hebben het nu niet over het bijeen komen in wat voor soort club, of groep, of zoiets. Wij hebben het over een samenkomst van hoge vibraties, Hoog Dimensionaal, samen met alle LiefdesLicht-werkers over de hele wereld en verder!

Jullie hebben gehoord over de schepen.*  Zij zijn behoorlijk groot. Zij dienen iedereen te kunnen bevatten die dit wil! Wij weten dat er enkele ongelovigen zijn onder degenen die op de rol staan om aan boord van deze schepen te komen nadat zij – laten wij gewoon zeggen “processen doorliepen” op de planeet Aarde. Maar hoe dan ook wordt dit ook voor hen steeds “echter.”

Frequentie van de Week: ONBEGRENSDHEID / 23 september 2017 / Janosh

Frequentie van de Week:
ONBEGRENSDHEID
23 september 2017 / Janosh


Je bent onderweg naar iets groters dan jezelf. Elke keer dat je er contact mee maakt, kom je weer een stukje dichterbij. In dit groeiproces maak je steeds vaker contact met de spirituele wereld. Daarin ervaar je vrijheid en een gevoel van thuiskomen. Het is een tijdelijke staat van puur zijn wie jij bent. Zonder kaders, zonder begrenzingen.

Maar eenmaal terug in de realiteit ontstaat er heimwee naar dit gevoel. Je bent niet compleet jezelf meer, omdat je je moet aanpassen aan de omgeving en moet voldoen aan wat er van je verwacht wordt. Zo vindt de nieuwe energie geen doorstroom, want je houdt het binnen. Het vloeit langzaam weg omdat je er niks mee doet. Open je kaders en toon je omgeving dat jij bent gegroeid. Durf over de grenzen van angst, schaamte en beperking heen te stappen door je waarheid te spreken.

De frequentie van Onbegrensdheid helpt je om vastgezette kaders te openen zodat je overal en bij iedereen jezelf kunt zijn.


Bericht van de Arcturianen: Jullie zijn allemaal Multidimensionale Wezens / Via Suzanne Lie / 17 september 2017

Bericht van de Arcturianen
Jullie zijn allemaal Multidimensionale Wezens
Via Suzanne Lie / 17 september 2017

Lieve Arcturianen,
Hebben jullie vandaag een bericht voor mij?

Ja Suzille,
Wij hebben altijd een bericht voor jou, net zoals voor iedereen die het aan ons vraagt. Met andere woorden, wij zijn altijd beschikbaar voor onze vrijwilligers om Gaia te helpen. Wij zouden vandaag graag met jou willen spreken over de Geestesgesteldheid en de Plaats van het Hart welke jullie toestaan om jullie te regisseren/de weg te wijzen door jullie dagelijkse leven.

Wij verwijzen naar de “Geestesgesteldheid” als de frequentie van de werkelijkheid waarop jullie geest is gekalibreerd en de “Plaats van het Hart” verwijst naar vanwaar uit jullie de geschenken van liefde regisseren.

Ja, geliefde geaarden, sinds jullie je vrijwillig hebben aangemeld om een aardevoertuig aan te nemen gedurende dit zeer uitdagende NU, zijn er vele houdingen van de Geest die jullie hebben ervaren omdat jullie je bewegen door het proces van de planetaire ascentie.

Tijdens dit NU, is jullie geest vaak gefocust op vele verschillende situaties tegelijk en jullie  hart kan verschuiven door vele emoties van geluk naar angst en hopelijk terug naar geluk(zaligheid). Wij zijn gekomen om te spreken met jullie NU om jullie allen te prijzen voor jullie inspanningen om het “middenpad” (middenweg) te vinden en om te leven.
Het “middenpad” wordt ontdekt en bereisd voor zolang als jullie een heldere en open “Geestesgesteldheid” kunnen behouden. Wanneer jullie de middenweg bereizen, is het voor jullie veel makkelijker om een heldere en open Geestesgesteldheid in stand te houden. Bovendien, wanneer jullie Geestesgesteldheid open en helder is het veel makkelijker om te leven binnen de middenweg.


Op deze dag van je leven / 25 September 2017 / Neal Donald Walsch

25 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leven is bedoeld om gelukkig te zijn.

Ik weet dat dit soms moeilijk is om te geloven,
 en ik weet dat het op veel dagen gewoon niet jouw ervaring is,
 maar het is waar.
Je hebt alle instrumenten op dit moment
om van deze dag een gelukkige dag te maken.

Het beste van deze instrumenten is liefde.
Hou gewoon van alles dat het leven heeft te bieden vandaag.
En natuurlijk, houd van iedere persoon.
Kijk dan hoe de hele ervaring veranderd.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 24 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
24 September 2017 / door Jennifer Farley,
Uitstel?


Het lijkt misschien dat alles waar je aan werkt
nu nog een ander 'blik wormen' opent om te genezen.
 Dit is niet gedaan om 'je te martelen' of 'te straffen'.
Wat dit betekent is dat het Universum echt gelooft
dat je in jezelf sterk genoeg bent om het volgende niveau
van wat je moet doen, aan te pakken.
Als je voelt dat je nog niet klaar bent voor die stap,
vraag gewoon een pauze, een rust, een ademruimte/tijd.

Echter stel niet te lang het onvermijdelijke uit,
want je rug toekeren naar bepaalde problemen zal het Universum aanmoedigen
 om het opnieuw te herhalen totdat je ervoor kiest om het aan te pakken.
(Glimlach)

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Maandag 25 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Maandag 25 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het subtiele leven van de wezens - ermee in contact kunnen komen

"Je leert iemand kennen die je geweldig vindt, je voelt je tot haar aangetrokken, je zou dichter bij haar willen komen... Natuurlijk, maar overhaast je niet. In plaats van te proberen kost wat kost de afstand te verkleinen op het fysieke vlak, leer om naar de vibraties van haar stem te luisteren, het licht in haar blik op te vangen, je te verheugen over de harmonie van haar gebaren. Op die manier zal je geleidelijk in contact komen met wat het meest subtiele en spirituele in haar is, en zal je ongekende, onuitsprekelijke gewaarwordingen proeven.

Als je deze houding aanneemt, zal je ook uiteindelijk ontdekken dat mannen en vrouwen die je geneigd was te negeren of te minachten vanwege hun bescheiden en onbeduidend voorkomen, in werkelijkheid wezens van grote waarde zijn. Dus ga met hen om en zij zullen je veel meer brengen dan andere, schijnbaar interessantere of aantrekkelijkere mensen zouden kunnen doen."

Heavenletter 2047: Laat je Hart Opstijgen / Geplaatst 25 september 2017

Heavenletter 2047:
Laat je Hart Opstijgen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 25 september 2017


God zei:

Open je hart, geliefden, wat er ook moge komen.

De waarde van je hart kan niet afhangen van hetgeen waarmee het gevoed wordt.
Als je hart zou het wachten op de juiste en perfecte conditie om te geven, dan zou het zwak gespierd zijn. Je hart moet in de gewoonte zijn van liefde, altijd, dag en nacht, regen of zon. Je hart moet niet wachten tot het signalen van buitenaf krijgt. Je hart slaat vanuit zijn eigen verdiensten. Je hart hoeft niet te oefenen. Het is altijd betrokken in het echte leven.

Als je uitkijkt naar een wachtrij, dan betekent dat dat je ergens op wacht. Je hart is bedoeld om op niets te wachten. Het blijft kloppen, ongeacht welke schepen er wel of niet aan de horizon verschijnen. Je hart moet zichzelf leiden. Of denk aan je hart als een sneltrein. Het ene hart wacht niet op het andere. Het gaat gewoon zijn eigen weg, ongeacht waar de andere treinen heen gaan. Het krijgt zijn gegevens niet van andere treinen.

zondag 24 september 2017

Persoonlijke en wereldwijde aanvallen worden dodelijk: heeft de openbaringsoorlog een climax bereikt? [Deel I] / by David Wilcock / September 23, 2017,

Persoonlijke en wereldwijde aanvallen worden dodelijk: heeft de openbaringsoorlog een climax bereikt? [Deel I]
by David Wilcock / September 23, 2017, 12:12 pm


Ongekende zonne-uitstoot. Enorme branden die in de VS roken. Massieve aardbevingen. Drie verschillende monster orkanen die perfect richting Houston, Florida en Puerto Rico gingen.

Schade aan de reeds fragiele Amerikaanse economie kan gemakkelijk 1 triljoen dollar overschrijden - op een moment dat er niets meer is om het te herstellen.

Binnen de UFO / Seeking Truth-gemeenschap zagen we de tragische sterfgevallen van Jim Marrs en William Tompkins - evenals de mogelijke poging tot moord op Graham Hancock en David Wilcock, zoals we in deel twee zullen bespreken.

Van David's insider 'Paul' is alles wat hij aan eigendom had gestolen, evenals ernstige doodsbedreigingen. Het huis van Pete Peterson is nu leeggehaald tot aan de kale muren en zijn aanhangwagens, vol met onbetaalbare ongeklasseerde spullen, zijn onder dreigend gevaar.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap 23 september 2017

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
23 september 2017  

Dierbaren, jullie zielen zijn het meest gelukkig als jullie toestaan dat uitbreiding kan plaatsvinden. Daarom veroorzaakt weerstand zoveel ongemak. Jullie ziel is niet bedoeld om in een toestand van vernauwing of stagnatie te blijven. Het wil stroming, groei en vrijheid ervaren.

Dus wat kunnen jullie vandaag doen dat jullie uitbreiding ondersteunt? Probeer iets nieuws. Mediteer. Rijd eens via een andere route naar het werk. Maak een uitstapje. Leer een nieuwe vaardigheid. Stop en vraag je innerlijke zelf wat ze vandaag zou willen doen en probeer dat. Wanneer je jezelf openstelt om kleine veranderingen te maken, kom je in een stroming. Je begint samen te werken met waar je ziel je naar wil leiden.

Een van de redenen dat kleine kinderen vaak gelukkig zijn, is omdat ze aanwezig zijn en voortdurend leren, groeien en hun werelden uitbreiden. Er is een diepe ziel tevredenheid die komt vanuit het doen van precies dat wat je bedoeld bent om te doen. Je kan dit als een volwassene repliceren door de eigenschappen aan te nemen die ooit zo op natuurlijke wijze naar je toekwamen, toen jullie werden geboren met het aangeboren vermogen om jullie zelf te navigeren met veel grotere vaardigheden dan jullie je ooit volledig hebben gerealiseerd.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


Veertiende GrasFormatie van 2017: Bosschenhoofd / Geplaatst 24 september 2017

Veertiende GrasFormatie van 2017: Bosschenhoofd
Geplaatst 24 september 2017

Op 17 september ontstond de 14e formatie van 2017 in Nederland, wederom bij vliegveld Seppe te Bosschenhoofd, N-Brabant. De mooie formatie bestaat uit een grote cirkel met 5 kleine cirkels als een staart eraan vast. En wederom een grasformatie... heerlijk!Dagtekst van Zondag 24 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Zondag 24 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Alleen een verandering qua mentaliteit kan de problemen van een samenleving oplossen -

"De mensen hebben de problemen van het collectieve leven nog niet echt opgelost. Ja, uiterlijk gezien hebben ze naties gevormd, maatschappijen georganiseerd waarvan de leden elkaar ondersteunen en waar allen ten dienste staan van iedereen en van alles kunnen genieten. Maar innerlijk blijven ze geïsoleerd, agressief, vijandig ten opzichte van elkaar. Deze vooruitgang hebben ze enkel gerealiseerd in het materiële, praktische leven, op het gebied van organisatie of techniek, maar ze hebben gefaald om het over te dragen op het psychische vlak. Dit is de reden waarom, ondanks deze vooruitgang, de mensheid nog steeds lijdt aan dezelfde problemen: oorlogen, armoede, honger, onderdrukking en zelfs van een nooit geziene omvang.

Echte verbetering kan er alleen komen door middel van een ingrijpende verandering qua mentaliteit. Het is psychisch, spiritueel, dat de mensen zich verbonden moeten voelen om de enige echte samenleving te vormen: de universele broederschap. Wanneer elk individu ernaar zal streven om het hogere bewustzijn van de eenheid te bereiken, zullen samenlevingen, volkeren en naties in vrede en vrijheid beginnen te leven."Een Schrijven van de Schepper / 23 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
23 September 2017 / door Jennifer Farley,
” Creëer!”


Als het jouw wens is, is het mijn bevel. 
De werkelijkheid die je creëert voor jezelf 
is uitsluitend afhankelijk van jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl