Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 27 maart 2017

Nederlandse vertaling Videoboodschap van Sheldan Nid: De Buitenaardse Galactische Federatie van Licht / herplaatst 27 maart 2017

De Buitenaardse Galactische Federatie van Licht
Een video geplaatst door Suzanne Lie op 25-2-2017
De film is helaas door Youtube verwijderd.

Nederlandse vertaling Videoboodschap van Sheldan Nidle

ditmaal met afbeeldingen uit de video.

........In partnerschap met de Aarde en deze heeft veel verschillende keuren en je kunt de volgende dia bekijken. Je kunt zien dat de planeet veel verschillende kleuren heeft, bruine, blauwe en groene.  Dit is het symbool van een levende wereld.

Maar wanneer je vanavond afstemt, dat is de volgende dia alstublieft, begin je te kijken naar het feit dat deze planeet een beschaving van mensen herbergt en deze breidt zich niet alleen uit in de richting van Amerika.

Op de volgende dia kun je zien hoe we over de hele wereld verspreid zijn. Welnu, op de schepen van de Galactische Federatie van Licht, de groep die gekomen is om ons te helpen.


LiefdeLicht-Energie: Een Mooie Waarneembare Stijgende Lijn in de Afgelopen Week / 27 Maart 2017

LiefdeLicht-Energie:
Een Mooie Waarneembare Stijgende Lijn in de Afgelopen Week
27 Maart 2017
De Diagrammen van 20-03-2017  t/m 27-03-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

Op deze dag van je leven / 27 maart 2017 / Neal Donald Walsch

27 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jouw bijdrage aan deze bijzondere dag het podium zou kunnen neerzetten voor een heel ander soort jaar.

Grappig hoe dingen werken.
Soms kan de kleinste keuze, die je binnen deze 24 uur zou kunnen maken,
enorme energieën in gang zetten die jou veel goeds en een enorme vreugde brengen.

Bekijk de dag dan, en kijk hoe je er doorheen beweegt.
Je weet misschien niet wanneer je deze energieën in beweging zet.
Maar dat doe je. Eigenlijk met alles dat je denkt, zegt en doet.

Dus ga naar buiten en maak er een geweldige dag van!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Maandag 27 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 27 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De stilte, uitdrukking van de goddelijke aanwezigheid -

"Sommige mensen verdragen de stilte niet, want ze ervaren haar als een leegte, een afwezigheid: afwezigheid van beweging, afwezigheid van leven. In werkelijkheid is er stilte en stilte, en over het algemeen kunnen we zeggen dat er twee soorten stilte bestaan: die van de dood en die van het hogere leven.

Het is de stilte van het hogere leven die we moeten liefhebben en in ons cultiveren. Deze stilte is geen inertie, maar een intense arbeid die gerealiseerd wordt in de schoot van een volmaakte harmonie. Het is evenmin een leegte, een afwezigheid, maar een volheid vergelijkbaar met deze die ervaren wordt door wezens verbonden door een grote liefde: wat zij beleven, gaat zo diep dat ze het niet kunnen uitdrukken, noch door gebaren of noch door woorden. De echte stilte is de uitdrukking van een aanwezigheid, de goddelijke aanwezigheid."Een Schrijven van de Schepper / 26 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
26 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Liefde”


Geef liefde, stuur liefde, ontvang liefde,
wordt liefde en het Universum reageert op slag.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1178 Nieuwe Gedachten Staan Je te Wachten / Geplaatst 27 maart 2017

Heavenletter 1178
Nieuwe Gedachten Staan Je te Wachten
Brief uit de Hemel
Geplaatst 27 maart 2017


God zei :

Niets is zo ver van jou verwijderd als je misschien denkt. De sterren niet, de galaxies niet, Heaven niet, het centrum van de Aarde niet, China niet. Alles is vlakbij jou. Wat in je bewustzijn zit, is vlakbij jou.

Iedere gedachte van jou start een vibratie op in jou. Gedachten aan Heaven scheppen een harmonische vibratie. Gedachten van vrede staan op dezelfde wijze op één lijn. Gedachten aan oorlog zijn weer een heel andere vibratie. Je vibreert voortdurend naar de aard van je gedachten. Soms gebeurt dit subtiel en ben je je er niet van bewust. Maar soms ben je je er wel van bewust. Je weet hoe je je voelt wanneer je kwaad bent. Je weet hoe je je voelt wanneer je boosheid rechtvaardigt. Je weet hoe je je voelt wanneer je spijt hebt. Je weet hoe je je voelt wanneer je een bal laat stuiteren.

zondag 26 maart 2017

Stop Het gebruik van Glyfosaat Europees burgerinitiatief:/ 26 maart 2017


Stop Het gebruik van Glyfosaat
Europees burgerinitiatief:
Verbied glyfosaat en bescherm de mensen en het milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen
26 maart 2017

Wij roepen de Europese Commissie op om aan de Lidstaten een verbod op glyfosaat voor te stellen, om de bestrijdingsmiddel toelatingsprocedure te hervormen en EU-brede verplichte reductiedoelen te stellen voor het gebruik van pesticiden.

Verbied op glyfosaat gebaseerde herbiciden, blootstelling aan deze is gekoppeld aan kanker bij de mens, en heeft geleid tot afbraak van ecosystemen; ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke beoordeling van bestrijdingsmiddelen voor de goedkeuring van de EU alleen is gebaseerd op gepubliceerde studies, die in opdracht van bevoegde overheidsinstanties, in plaats van de pesticide-industrie; voor de gehele EU geldende bindende doelstellingen vastgesteld worden voor het verminderen van het gebruik van pesticiden, met het oog op het bereiken van een pesticide-vrije toekomst.


Teken hieronder het Europees BurgerinitiatiefAshtar On The Road: Saint Germain: Multi-gebruik van de Violette Vlam, Alchemie en mijn Bank!! / 14 maart 2017 / Susan Leland


Saint Germain:
Multi-gebruik van de Violette Vlam, Alchemie en mijn Bank!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen! Ik Ben Saint Germain en ik kom in het Violette Licht om jullie allen te groeten en uit te nodigen om dichtbij te komen zodat jullie de warmte kunnen voelen, de Liefde en de bekrachtiging die dit aan eenieder geeft, aan elk van jullie!! Herinner je dat ik dit aan jullie geef – dit Violette Licht – om te gebruiken bij welke transformatie jullie ook willen uitvoeren, want wij zijn waarlijk Een in onze Familie, in Spirit en in onze bestemming! Er wordt nu niets meer achter gehouden. WIJ BEWEGEN ONS NAAR ALLE GEBIEDEN EN OP ALLE NIVEAUS!!!

Ik heb hier een aanwezigheid. Als ik zeg dat ik “hier” ben, zeg ik “bij jullie, bij ieder van jullie”! En net zoals jullie steeds meer multidimensionale wezens worden heb ik een aanwezigheid in de derde dimensie en ben ook in de Hogere Dimensies. Wij kunnen dus samengaan, zo Hoog als jullie kunnen komen!

Ik zeg jullie dat jullie de macht hebben om JEZELF NOG HOGER TE BRENGEN!!! Ik begrijp dat jullie momenten kunnen hebben waarin jullie je krachteloos kunnen voelen. Ashtar had het over gronden, en dit is een goed advies.* Verbind je weer met Moeder Gaia en haar Koninkrijken. Zij kunnen zozeer aanwezig lijken in de derde dimensie, en dat zijn zij ook nog steeds op alle manieren. Zij zijn nog steeds een aanwezigheid, maar het bewustzijn van Moeder Gaia en haar Koninkrijken zijn – bijna helemaal – omhoog gegaan, uit 3D vandaan!

Kryon: Vraag en Antwoord 782: Slaapgebrek./ 26 maart 2017 / Lee Carroll


782: Slaapgebrek.
26 maart 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, Waarom kan ik tot laat in de nacht niet slapen? Ik ga naar bed om 2 uur maar ik kan tot 4 uur niet slapen. Ik realiseer mij dat ik hoge vibraties heb maar dit pas laat in de ochtend slapen is erg ongemakkelijk. (ik heb part-time werk) Mijn gezondheid is goed en ik heb de energie om wat dan ook te doen. Ik ben een 82-jaar oude vrouw die niet gewend is aan deze lange nachten!

Antwoord: Gezegend ben jij voor deze vraag. Begin jouw nieuwe biologie te vieren! Jouw energie zal niet ongunstig worden beïnvloed. Wat wij hier zien is een geschenk van vibrationele opwaardering. Laat de informatie van jouw biologische leeftijd aan anderen weten dat dit proces beschikbaar is voor alle mensen en niet alleen voor degenen die voelen dat zij op een leeftijd zijn met een duidelijke productiviteit. Het is menselijke verandering en is niet beschikbaar voor welke leeftijdsgroep dan ook; het is er voor allemaal!Een handleiding voor het kiezen van jullie leiders / Door Anna von Reitz / Maart 2017

Een handleiding voor het kiezen van jullie leiders
Door Anna von Reitz / Maart 2017

Het is een ongelukkig feit dat veruit de meerderheid van de mensen die in een of andere organisatie posities van leiderschap aannemen, er toe worden aangezet vanuit hun eigen egoïstische honger naar dwingende macht, sociale erkenning en controle over anderen. Kijk maar eens naar Capitol Hill.

Zulke mensen kunnen zo zachtaardig als duiven lijken en toch van binnen verslindende wolven zijn. Zij kunnen over onze Vader spreken en zichzelf draperen met religieus sentiment. Ze kunnen zelfs optreden als engelen van het licht.

Laat mij opperen dat het bewijs van leiderschapsgevoel en toewijding moet zijn terug te vinden in hun werk, in hun opoffering, in hun bereidheid om te studeren en om het weerbarstige werk te doen en het geduld hebben om te kruipen voordat ze lopen en lopen voordat ze rennen.

Echte leiders verdienen hun vertrouwenspositie en koesteren die, niet voor hun eigen belang, maar om te delen wat ze hebben geleerd en om hen te beschermen die niet zo sterk zijn om zichzelf van succes te verzekeren. Zij zijn geen dwepers met zichzelf. Zij staan niet te popelen om de teugels strak aan te halen. Ze bevorderen geen atmosfeer van conflict. Ze zijn geduldig en rechtvaardig en lankmoedig. Macht is iets wat zij dragen, niets iets wat ze zoeken.

Lisa Renee: Energetische Synthesis / Maart 2017

Lisa Renee:
Energetische synthesis
Maart 2017

Gelukkige Maart Equinox!  We zitten in de cyclus van de dertiende fase van de Galactische Alchemistische Wet van Vissen, als het Christus Bewustzijn aan het dalen is met haar Diamanten Zonne Lichaam en zal beginnen om en/ contact te leggen met een paar meer leden van het menselijke ras door deze Lente Equinox. Dit is de verkrijging van degenen op het ascentie pad die de kracht bereikten om het lichaam spiritueel te maken en om te weten hoe je corrupt makende stoffelijke elementen in niet-corrupt makende waarheid spirit transmuteert.

Als de Kosmische Christus Bewustzijn frequentie afdaalt in de menselijke wezens, is er een treffen tussen de Kosmische Christus en de gevallen hiërarchieën in de Portalen van Bewustzijn die zitten in de stoffelijke wereld. Mogen wij samenkomen in liefdevolle en vredige gedachten om onszelf te versterken door deze periode van tijd om onze hoogste uitdrukking in de Christus geest te bereiken!

Een Schrijven van de Schepper / 25 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
25 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Onderweg”


Aangezien de golven van de recente ‘upgrade’ van jullie planeet tot rust gekomen zijn,
 neem een paar momenten om na te denken over wat jullie hebben geleerd. 
Net zoals dieren hun huid afwerpen of verhuizen naar een groter huis, 
hebben jullie de kans gekregen om je licht en je vaardigheden uit te breiden.
 Jullie hebben dingen losgelaten die zwaar zijn geweest voor geruime tijd
 en dit zal jullie vermogen om te manifesteren wat je wilt verhogen, wanneer je het wilt. 
Hoewel het proces vermoeiend kan zijn geweest, arriveert er een nieuwere en sterkere positieve energie, terwijl jullie dit lezen. 
Blijf ademhalen en weet dat het onderweg is.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Binnenkort zullen jullie als een Feniks herrijzen – 25 maart 2017 / Jeff Foster

BINNENKORT ZULLEN JULLIE ALS EEN FENIKS HERRIJZEN! –
25 maart 2017 / Jeff Foster

Een van de meest gevaarlijke mythen die we van onze oppervlakkige cultuur hebben geërfd is dat heling altijd 'goed zou moeten voelen'.

Nee. Soms wordt ons ongerief alleen maar sterker als er duisternis in het licht ontstaat, als onbewust materiaal zichzelf een weg baant naar het aanwezige bewustzijn, terwijl onze oude illusies door een helende koorts worden verbrand.

Misschien is ons ongerief niet verkeerd, is het geen fout, of een teken dat we op ons pad naar heling zijn verdwaald. Onthoud dat de aanwezigheid van pijn vandaag in feite een indicatie is dat ons genezingsproces zich versnelt in plaats van dat het stagneert; dat we nu dus eigenlijk meer ontwaakt en gevoelig zijn dan ooit, minder verdoofd, minder bereid om de andere kant op te kijken, méér in verbinding met onze heilige gevoeligheid.

Dagtekst van Zondag 26 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 26 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Weten, willen, durven, zwijgen. Waarom zwijgen? –

"“Weten, willen, durven, zwijgen.” Deze vier werkwoorden vatten het programma samen van degene die het pad van de Inwijding volgt. Je vraagt: "Maar waarom zwijgen?" Omdat zodra je weet welk werk je gaat doen, je de wil hebt om het te doen en je het ook durft uit te voeren, er niets meer moet aan toegevoegd worden. Het is je hele wezen dat de resultaten van dat werk zal uitdrukken. Wanneer je je vredig of blij voelt, is het dan nodig om dat aan de anderen te vertellen? Nee, ze zien het, ze merken het. En als je geplaagd wordt door een innerlijke storm, kan je wel beweren dat je baadt in vrede en harmonie, niemand zal je geloven, men zal je zelfs in je gezicht uitlachen! Omdat ook dan alles zichtbaar is: verwarring, kakofonie …

De mensen vertellen en leggen het uit ... Ze geloven dat ze, door woorden en zinnen aan elkaar te breien, de anderen kunnen overtuigen. Als ze echt beleven wat ze zeggen, zouden ze niet eens hoeven te praten. Probeer daarom te mediteren over dat zo betekenisvolle voorschrift: ‘zwijgen’."


Heavenletter 1143 Altijd God / Geplaatst 26 maart 2017

Altijd God
Brief uit de Hemel
Geplaatst 26 maart 2017


God zei :

Je bent aan het leren om alles los te laten. Ooit bond je het leven strak aan je vast met touwen. En daarna bond je het leven aan je vast met linten die dwarrelden in de wind. En nu raak je de linten kwijt. Nu laat je alles vrij, waar je van houdt. Het was nooit aan jou om het te behouden.

Nu sta je je schatten toe om weg te gaan, of te komen en te gaan, of te blijven, zoals ze dat willen, zoals het leven dat wil. Sommige geliefden zullen zich ontvouwen en naar de Hemelen vliegen en verder omhoog rijzen dan je kunt zien. Dat ze buiten je huidige gezichtsveld zijn wil niet zeggen dat ze er niet zijn, of dat ze jou niet met zich meenemen. Waarlijk, alle schatten behoren aan zichzelf en Heaven toe, en dat geldt ook voor jou.