Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 25 september 2016

Een boodschap van de hathors door Tom Kenyon ‘The Aetherium’ / 2016 © Tom Kenyon 2016 © deze versie WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)

Een boodschap van de hathors door Tom Kenyon
x‘The Aetherium’
x2016 © Tom Kenyon
2016 © deze versie WantToKnow.nl/be 
(vertaling L.Smit)

De destabilisatie van jullie wereld die we in onze laatste planetaire boodschap vermeld hebben lijkt steeds heftiger te verlopen. Dit kan voor enorme stress zorgen in jullie biologische, mentale en emotionele realiteit. We willen met dit bericht een praktisch hulpmiddel bieden om de samenhang van jullie lichaam/geest complex te verbeteren te midden van deze toenemende chaos om jullie heen. De schokgolven van verandering die veel van jullie ervaren kunnen worden vergeleken met het verpotten van een plant, waarvan de wortels volgroeid zijn en er geen ruimte meer is voor verdere groei.

Bij veel mensen zitten de psychologische en biologische wortels vast in de waargenomen werkelijkheid. Op enkele uitzonderingen na, vinden de meeste mensen de huidige overgang moeilijk. Veel van wat jullie geloofden dat ‘waarheid’ was, in werkelijkheid een leugen blijkt te zijn. Veel van de instellingen waarop jullie rekenden dat ze jullie zouden beschermen, worden als verraderlijk onthuld.


Hilarion “Jullie Wereld Wordt die Betere Plaats die Jullie Altijd Gevisualiseerd Hebben” / 25 September 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Hilarion:
“Jullie Wereld Wordt die Betere Plaats die Jullie Altijd Gevisualiseerd Hebben”
25 September 2016/  Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,

De winden van verandering naderen de bewoners van de Aarde. De ingrijpende hervormingen aan de bestaande structuren van het oude paradigma, beginnen in alle ernst. De verbrokkeling en het verval worden overal bewezen en mensen voelen de effecten van de mislukking van de oude paradigma systemen die op hun plaats waren. Het is een tijd van intens zelfonderzoek binnenin ieder menselijk hart. Mensen stellen de belangrijke vragen en zij gaan binnenin. Zij willen weten waar het doel van hun leven helemaal over gaat, waarom zij op de Aarde zijn en wat zij moeten weten om een zekere/veilige fundering en houvast te vinden. Het is een moeilijke tijd voor degenen die ontwaakt zijn en extreme vriendelijkheid en geduld zijn nodig door diegenen die ontwaakt en bewust zijn.

Kryon: Leef in het Hier en Nu! / 23 september 2016 / Barbara Bessen

Kryon:
Leef in het Hier en Nu!
23 september 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve seminar en reisvrienden!

Terwijl ik dit hier schrijf kijk ik naar de groene weiden en velden. Zachtgroene bomen completeren het beeld. Ik woon sinds het begin van dit jaar in het “Holsteiner Zwitserland”. Een prachtig, lieflijk landschap, een beetje heuvelachtig – zoals de naam het al zegt. Ik heb het gevoel van het behoorlijk ruwe klimaat van de nabije Oostzee in een zachtere omgeving te zijn gekomen. Het gebied heeft vele kleine meren, is zeer rustig en zoals men van het plattelandsleven zegt: Hier gaan de klokken langzamer. Daar geniet ik van.

Want sinds enige weken schijnt er nog een grote golf met Goddelijk Kracht uit het centrum van het Melkwegstelsel nog sterker te werken. Ik merk dit aan een lichte gerichtheid en ook aan een beetje merkbare duizeligheid op sommige dagen. Zoals een wolk die voorbij zweeft. Ook voel ik af en toe een lichte vermoeidheid.

Alles is zo alsof ik niet helemaal aanwezig ben. En als ik niet beter zou weten zou ik denken dat ik op de leeftijd van lichte vergeetachtigheid kom. Eigenlijk is het heerlijk om niet alles meer te weten wat men heeft beleefd. Maar als het om de korte termijn gaat, gaat dit niet meer zonder iets te vergeten.VRAAG HET AAN ASHTAR / 25 september 2016

VRAAG HET AAN ASHTAR
25 september 2016

(Vergeet niet om slechts vragen te stellen van algemeen belang - dit is niet een forum voor persoonlijke vragen en verzoeken om informatie, en HIJ ZAL GEEN DATUMS GEVEN!)

Vraag: "Alsjeblieft, ben zo vriendelijk ons te helpen begrijpen waarom sommigen van ons dromen en sommige niet dromen of onze dromen na het ontwaken niet herinneren. Wat we moeten doen om onze dromen te herinneren?" Kitty

Ashtar:.. "Iedereen heeft dromen, Geliefde, maar het is niet zo dat je droomt tijdens het geheel van jouw slaaptijd. Want het is dat je  verschillende stadia binnen gaat, of cycli, en je droomt niet gedurende alle van hen. Het is tijdens, wat de REM-fase wordt genoemd, dat bijna alle dromen plaatsvinden.”

"Nu als je niet jouw dromen herinnerd, is het te proberen om je programmering te veranderen, zodat je dat wel kunt. Dit kan enige tijd duren, maar je kunt een beroep doen op je Hogere Dimensionale Zelf en je Gidsen om je te helpen. Je kunt een oproep doen voor het verwijderen van alle programma's die  mogelijk worden uitgevoerd die interfereren met, of volledig jouw droom herinneringen blokkeren. Het zou verstandig zijn ook dromen op te roepen die alleen van Licht en Waarheid zijn, zodat er geen op angst gebaseerde 'nachtmerries.' ervaren worden. Vergeet niet, het is je eigen Goddelijke Zelf die de leiding heeft! "

Steve Beckow: Aartsengel Michaël over de Aanvaarding van Moeder’s Overvloed. / 24 september 2016

Steve Beckow:
Aartsengel Michaël over de Aanvaarding van Moeder’s Overvloed.
24 september 2016

Steve: Ik ging heen en weer of ik dit wel of niet dit zou posten. Het klinkt wat zelf-dienend.

Maar, zoals ik bevestigde met AEMichaël in dezelfde reading, word ik gebruikt als een (vrijwillig) onderwerp en dus kan ik het nieuws van succes niet weghouden omdat ik me zorgen maak over het klinken van zelf-verkoping. Als ik dit doe zou de hele ethnografische hoeveelheid hier niet zijn en de waarde ervan gaat dan eveneens naar beneden.

Misschien moet je dit horen, als je dat wilt, dat het aan jou werd gericht omdat hij zegt dit herhaaldelijk, of misschien niet direct, dat het zo is. Dank aan Dana voor onze transcriptie.


Aartsengel Michaël: Welkom. Welkom aan jou, mijn geliefde broeder in blauw, stralend in ieder geval, vandaag en de meeste dagen. Ja, er zijn wat hordes hier en daar maar, in het geheel, mijn lieve vriend, doe jij het goed!

En het is belangrijk, boven en beneden, dat je dat niet alleen erkent maar dat je jezelf er een verdienste aan geeft. Ja, jij bent gevuld met de straling van de Moeder, de Vader, de Ene, maar dat hebben we allemaal. (1)

Dagtekst van Zondag 25 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 25 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De spiritualiteit - van het fysieke lichaam het instrument van de geest maken

"Bij de spiritualiteit gaat het er niet om het fysieke lichaam te misprijzen of te verwaarlozen, maar om er het instrument van de geest van te maken. Daarom reikt het onderricht van de Universele Witte Broederschap talrijke methodes aan voor de zuivering en de regeneratie van het fysieke lichaam. De meest natuurlijke, de meest alledaagse en noodzakelijke handelingen van het leven, zoals ademen, eten, drinken, zich wassen, gaan, slapen, spreken, kunnen op die manier gelegenheden worden om dit werk van regeneratie te verrichten, waardoor onze geest meer en meer mogelijkheden krijgt zich te manifesteren.

Nochtans volstaat het niet over deze methodes te beschikken. Ook een verlicht bewustzijn is noodzakelijk om hun bestaansreden te begrijpen en te weten hoe men ze moet toepassen. De methodes alleen zijn niet voldoende, want zij zijn slechts hulpmiddelen. De woorden of de gebaren die men herhaalt, kunnen alleen machtig worden indien men er inhoud aan geeft, en inhoud geven veronderstelt een filosofie. De methodes zijn dus slechts geldig op voorwaarde dat zij ondersteund worden door een gedachte, en het is wenselijk om deze gedachte goed te doorgronden."
DE TIJD VAN JULLIE GEWELDIG NIEUW BEGIN IS NU: ANICA / 22 september 2016 / by stevew

DE TIJD VAN JULLIE GEWELDIG NIEUW BEGIN IS NU: ANICA
22 september 2016 / by stevew 


Anica’s Opschrijfboek

Zeggen dat je zonder hulp bent in deze tijd van verandering is de waarheid ontkennen van ons bestaan. Wij uit de lichtende rijken van leven hebben veel meer te doen in jullie wereld dan aan de kant te blijven zitten en je toe te juichen als jullie je weg gaan door de progressieve niveaus van ontwaken die vlak voor jullie staan. Jullie die het moeilijke werk gedaan hebben en degenen die hun weg gevonden hebben langs de energetische lijnen die de pad-makers hebben opgeruimd, zullen spoedig enige nieuwe informatie horen over de hulp die in evenwicht gebracht is om zichzelf neer te zetten. Wees je bewust van de bewegingen naar helderheid en volg het goed verlichte pad dat voert naar het weten van het hart. Het is daar dat onze stemmen omhoog komen met die van jou. Het is daar waar je jezelf zult herkennen en het is vanaf daar dat jullie je nieuwe vorm zullen aannemen als mensen van licht. Als jullie oprijzen vanuit je planetaire hartcentrum die in elk wezen van de Aarde zit, zul je zijn alsof je getransformeerd bent.

Sommigen schetsen wat er komt als rampzalig of minstens als wereld-veranderend. Voor sommigen kan de tijd van transformatie zo zijn. Maar, het is niet nodig om jullie wereld helemaal om te keren, noch om de levens van elk voelend wezen op de planeet te ruïneren. De dagen die komen, zoals je ze nu ziet zijn beladen met onzekerheid, ja, maar wat je nog niet kunt onderscheiden in de schaduwen waar het daglicht nog moet komen met zijn heldere stralen, is nog geen monster. Omdat de tijd nog niet is gekomen voor de toekomstige ontsluiering, is het onmogelijk om te zeggen wat er precies op de loer ligt. Een Schrijven van de Schepper / 24 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
24 september  2016 / door Jennifer Farley,
Afscheiding?


De afscheiding die jullie gecreëerd hebben door het gevoel alles
in je eentje te moeten afhandelen is alleen dat, afscheiding.
Weet dat jullie bestaan op dit Aard-oppervlak om jezelf
en anderen lief te hebben en te ondersteunen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5784 / 25 September 2016

De God van Éénheid
Brief uit de Hemel
25 September 2016


God zei:

Ik hoor je, als je zingt vanaf de bergtoppen. Zing je:

“Geliefde God, ik wil gewoon zeggen: God, Mijn God, Mijn God van Liefde. God, God, God. Er zijn momenten dat ik een stuwing door Mijn bloedstroom voel en deze stuwing, deze energie die ik voel, is Uw liefde door mij heen pulserend. Ik kan U niet helemaal precies begrijpen, toch U bent onmiskenbaar God, dansend en zingend zo stilletjes en gelukkig in mijn hart.

“Op deze momenten, ben ik een klodder van Stille Vreugde, Almachtige Vreugde, Vreugde als Gloria in Excelsis Deo. Op deze momenten, voel ik --- nog niet bevattend --- dat Ik ben Jou en Jij bent Mij en er is geen wildernis ertussen in. Er is niets anders dan U, God. Er is niets en Niemand dan U en U bent Al Dat Is. Is dit Waarheid komend uit mijn mond in een lied, God?”

Geliefde, ja, Ik God vertel jou, ja, dit is Waarheid die uit jouw mond komt. Hoor je Zelf --- wat je zingt? Ja, je zingt niet anders dan Waarheid, de Waarheid zonder woorden, de Waarheid van het Bestaan. Er is niets anders dan de Éénheid van ons waar Wij louter bestaan als de Éénheid van Liefde. Al de details vervagen. In het hart, zijn Wij Één. In de Hemel of op de Aarde, zijn Wij Één totdat er niets anders is dan de Éénheid, het is Onze Éénheid en er is geen enkele twijfel over.

zaterdag 24 september 2016

Wereld Vrede Meditatie, 24 september 2016, 16:00 4 PM PT is voor Nederland 22.00 uur / 21 september 2016 door Steve Beckow

Wereld Vrede Meditatie,
24 september 2016, 16:00 4 PM PT
is voor Nederland 22.00 uur
21 september 2016 door Steve Beckow

Een groep gebruikt de dag van Wereld Vrede om een wereldwijde meditatie te organiseren op 24 september 2016, om 16:00 4 PM PT.

In feite zijn er talrijke groepen die ook wereldvrede meditaties organiseren, het licht van die allemaal wordt bij elkaar verzamelt en zoals, Matthew Ward vertelt, dat zorgt ervoor dat de wereld schittert. Met dank aan Micki.Zie de langere versie van de video op hun site: 

Informatie om ons door de komende tijd te helpen. / 23 september 2016 / by Jenny Schiltz

Informatie om ons door de komende tijd te helpen.
23 september 2016 / by Jenny Schiltz

Gisteren zat ik met de Equinox energieën en voelde die overweldigende noodzaak om te reizen. De bedoeling van mijn reis was om informatie te krijgen over wat er nodig was om ons door de komende tijdsperiode te halen. Ik vond wat geweldige drum muziek, gaf me zelf een heel uur en liet me gaan.

Ik ontdekte dat ik naar mijn bekende plekje ging en ik zag de vrouw waar ik bekend mee ben die me vertelde om haar gewoon grootmoeder te noemen, ze zat bij een enorm vuur. Ik zat op een steen ook bij het vuur en toen kwam er een krijger en begon te dansen. Hij was geheel gekleed in vol gareel inclusief been windselen. Zijn optreden was ongelooflijk en hypnotiserend. Hij komt naar me toe en smeert zwart op mijn gezicht en zegt me dat ik een krijger moet zijn. Ik protesteerde en zei: “Ik wil niet vechten! Ik houd niet van vechten!” Hij lachte en zei dat een echte krijger geen toevlucht tot geweld hoeft te nemen.

Matt Kahn “Geef Je Over Aan Liefde” / 23 september 2016

Matt Kahn
“Geef Je Over Aan Liefde”
23 september 2016

In deze nieuwe video, helpt Matt u met het verkennen van de ware essentie van overgave op de meest directe en hart-gecentreerde manier. Als je klaar bent om de vrede, vreugde en vervulling van je hoogste potentieel te laten ontwaken, dan is deze transmissie essentieel om naar te luisteren voor alle stadia van spirituele groei. Alstublieft help ons de Liefde revolutie over hele wereld te verspreiden door deze belangrijke video met alle andere geliefden in je leven te delen.


Aartsengel Michael over Hamsteren / 22 september 2016 door Steve Beckow

Aartsengel Michael over Hamsteren
22 september 2016 door Steve Beckow

Geruchten vliegen heen en weer over tijdelijke bank sluitingen en de noodzaak om te overleven gedurende x weken en daar voorraden voor in huis te halen.

Ik vroeg Aartsengel Michael in mijn laatste lezing met hem via Linda Dillon, 2 september 2016, of het nodig is om te hamsteren.

Steve: Het idee dat we een voorraad moeten aanleggen om een maand van te kunnen leven, is dat juist?

AEM: Het is niet juist. Dit is de angst ....

Je ziet de oude patronen naar de voorgrond treden. Waar jullie getuigen van zijn is van degenen die zeer duidelijke herinneringen hebben, van de Huidige en lange geschiedenis van slavernij, zeggen de "meesters" - en dat neemt vele vormen aan, cabal, Illuminatie, degenen aan de macht, degenen waar Ik het niet mee eens ben - gaan mij nare dingen aandoen en daarom moet Ik een wereld van extreme bescherming binnengaan, zodat ik me kan verbergen.

Nu op datzelfde moment zeggen jij en wij dat er enorme verandering is. De lente is al gekomen. De sluisdeuren zijn open. 

Dagtekst van Zaterdag 24 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 24 September 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Een waarheid is pas echt begrepen als zij in praktijk wordt gebracht –

"Het kan je overkomen dat jou, als in een ingeving, een waarheid geopenbaard wordt die je ondersteboven keert. Met de snelheid van een bliksemflits schiet er iets van de geesteswereld door je heen en zet alles op losse schroeven, wat tot dan toe je overtuigingen en je zekerheden waren. En inderdaad, het is mogelijk dat vanaf dat ogenblik niets nog zal zijn zoals voorheen. Maar toch is het niet zo eenvoudig. Een aangrijpende gebeurtenis heeft weliswaar in jou plaatsgevonden, maar voelen dat je hele wezen door elkaar geschud werd door een openbaring, betekent nog niet dat deze je psychische materie zodanig heeft doordrenkt, dat je in staat bent om je ook meteen overeenkomstig te gaan gedragen.

Je was in verrukking, je hebt een mysterie doorgrond, een waarheid heeft zich aangediend, maar dat is nog niet voldoende om je volledig te veranderen. Wees dus niet verbaasd indien allerlei aanwijzingen in je dagelijks gedrag bewijzen dat je het nog niet voldoende begrepen en aanvaard hebt. Wanneer je erin slaagt ook in je daden deze waarheid, die je geopenbaard werd, te realiseren, alleen dan zul je haar werkelijk begrepen hebben."St. Germaine Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning / 22 September 2016 / Linda Dillon


St. Germaine
Urgentie, Evenwicht van Actie en het Rustpunt, Snelheidstempo en de Uitlijning
22 September 2016 / Linda Dillon

Linda: Zelden krijgen wij de mogelijkheid om een persoonlijke lezing te delen; maar, dat is waar deze post over gaat. Dit prachtige Lichtwezen heeft ermee ingestemd om de Liefde en Wijsheid van St. Germaine met ons te delen! Wij zijn in dankbaarheid jegens jou geliefde ziel.

St. Germaine:
Groeten, Ik ben St. Germaine. Ik stap naar voren om je te omhelzen, om je vast te houden, om jou neer te leggen en dat je de zachte genezing mag ontvangen, de nectar en zoetheid van het leven, de nectar en zoetheid van de Moeder. De nectar en zoetheid van de bloemen, van de otter, van de rivier, van de velden, van de vallei, van de laagte. Dierbare engel van Liefde, je hebt geleerd en verankerd en hebt het goed gedaan in het evenwicht van actie, van het rustpunt, van deelnemer/waarnemer. Je bent nooit iemand geweest die vreugdevol achterover leunt en toekijkt. En mijn vriendin, je hebt het oprecht als één van mij geleerd, als één van de Moeder, als één van Michael. Op heel veel manieren ken je niet de betekenis van stil te zitten. En je zegt, “Afgezien daarvan, is zat vorig jaar genoeg stil om een levensspanne van mij te duren!” Geliefde vriendin, ik plaag je, omdat je weet dat dat niet is hoe het werkt. En ik zeg dit op geen enkele manier, in geen enkele vorm van kritiek.