Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 17 november 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 17 november 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
17 november 2017

De nieuwe cyclus is nu goed en wel op weg en jullie zouden in gedachten moeten houden dat de Mensheid als collectief precies zo bezig is met creëren hoe het nieuwe tijdperk zich zal ontwikkelen. Het oude neemt niet langer automatisch zijn plek in de nieuwe cyclus in en met het oog op de hogere trillingen die nu worden ervaren is dit ook niet direct van belang. Geheel nieuwe tijden worden nu geïntroduceerd die consistent zijn met jullie toekomstige behoeften. De nieuwe energieën omvatten niet de oude die tot wanorde, onbestendigheid en bijna tot dictatorschap hebben geleid. De mensheid kan zich nu vooruit bewegen om de basis te creëren van nieuw bestuur dat op Aarde een nieuw bestaan van duurzame vrede en veiligheid tot stand zal brengen. Het oude zal geleidelijk aan naar de achtergrond verdwijnen terwijl het nieuwe steeds zichtbaarder wordt en alles van een lagere trilling zal uiteindelijk helemaal komen te verdwijnen. In dergelijke omstandigheden is het oude niet in staat zijn trilling vast te houden en zal samen met de oorlogsdreiging wegsterven en de aanstichter van zijn eigen ondergang zal zijn. 

Door te focussen op de toekomst en hoe deze de mensheid kan dienen kan er alles mee gewonnen worden en des te sneller het de op stapel staande veranderingen kan manifesteren zodat deze kunnen worden geïntroduceerd. Dit zal tijd nodig hebben, maar jullie zullen er van tevoren meer over te weten komen zodat jullie je erop kunnen voorbereiden. Ze zullen snelle vooruitgang mogelijk maken en jullie helpen om armoede en gebrek te ontstijgen, in het bijzonder wanneer de nieuwe uitvindingen worden geïntroduceerd die de condities die tot een dergelijke situatie hebben geleid uit de weg zullen ruimen. Terwijl de trillingen zich verder blijven verhogen, zal ook de tijd snel dichterbij komen die zal resulteren in een snelle vooruitgang. We hebben voorheen al genoemd wat er allemaal zal worden verstrekt om de nieuwe basis te creëren, waarbij het duidelijk is dat dit tijd nodig heeft. De intentie is er echter en met de ruggensteun en assistentie van de mensen zullen, zodra het plan voor vooruitgang bekend is, grote stappen kunnen worden gezet. 

Sheldan Nidle - 16 november 2017

Sheldan Nidle - 16 november 2017Selamat Balik. Welkom bij een korte update van Sheldan Nidle en de Galactische Federatie.

We staan aan de rand van een verlengd duister tijdperk dat ons al te lang heeft tegengehouden. Die hindernis staat op het punt te worden getransformeerd. Zet je schrap, nu vele Waarheden voorbereid worden om te worden onthuld. Achter de schermen gebeurt er veel dat de weg voor een gemakkelijke NESARA/GESARA-transitie zal effenen. Oneindige rijkdom en de voorraden van de Hemel worden verondersteld spoedig te worden vrijgegeven.

Jullie stille, niet gewelddadige revolutie ontvouwt zich voor jullie ogen. De spiraal van Hemels Licht roteert richting haar uiteindelijke bestemming – jullie ascentie naar de 5e dimensie.

De Geascendeerden bereiden zich voor om zich te manifesteren en jullie te helpen met jullie gemoedelijke overgang naar een liefhebbender, vrediger en coöperatievere samenleving.

De Arcturiaanse Raad Over het Vermijden van Je Emoties / 17 November 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Over het Vermijden van Je Emoties
17 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn begonnen met het proces te onderzoeken dat jullie gebruiken om jezelf beter te voelen, en hier is wat wij waargenomen hebben. Heel vaak schijnen jullie pogingen om jezelf beter over een situatie te voelen de kortere, de snelste en de gemakkelijkste weg te zijn om naar een hogere vibratie te geraken. Echter, wij hebben opgemerkt dat de kortere wegen vaak de langste wegen zijn om te geraken waar jullie willen zijn in termen van jullie staat van zijn.
De snelste manier om door een lagere vibrationale emotie heen te gaan is om er recht doorheen te gaan, of beter gezegd, om het rechtstreeks door je heen te laten gaan. Alle andere technieken waarvan wij gezien hebben dat jullie die gebruiken zijn zoals voorgeschreven medicatie - zij hebben bijwerkingen, en zij genezen niet echt ook maar iets.
Jullie zijn zeer ervaren met het onderdrukken van wat jullie voelen, en het is niet jullie fout dat jullie tot die specifieke benadering gekomen zijn met om te gaan met jullie emoties. Maar nu dat jullie de manieren herkennen waarop jullie proberen om iets te voelen te vermijden, kunnen jullie er iets aan doen.  

Dagtekst van Vrijdag 17 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Vrijdag 17 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De Inwijdingswetenschap mag niet worden gebruikt voor materialistische doelen -


"Er is geen enkele reden om zoveel bewondering te hebben voor al die briljante, schatrijke of machtige mensen, die geen enkele plaats geven aan het leven van de ziel en de geest. Omdat ze geen spiritueel voedsel zoeken, het enige dat hen zou kunnen vervullen, zijn ze als hongerige wilde dieren, en hun ambities, hun begeerten, hun gulzigheid zetten hen uiteindelijk en onvermijdelijk op een spoor dat gevaarlijk is voor henzelf en voor hun omgeving. 


Helaas gedragen veel zogenaamde spiritualisten zich niet beter: ze proberen hun ambities te realiseren en hetzelfde succes te behalen als de materialisten, maar door gebruik te maken van de middelen die de wetenschap van de Ingewijden hun geeft. Ze zijn dus nog meer schuldig dan de materialisten, want op die manier treden ze de heiligste principes met de voeten. Ze zijn zichtbaar tevreden en trots dat ze slagen met behulp van deze middelen. Maar de hemel, die er niet van houdt dat men hem gebruikt voor egoïstische en baatzuchtige doeleinden, zal hen ooit rekenschap vragen en ze zullen zeer streng gestraft worden."
Ode aan de Beschermengelen / 13 november 2017/ Anja Tjelpa

Ode aan de Beschermengelen
13 november 2017/

Wat is er nog nooit van mijn zijde geweken bij al mijn levens op de planeet Aarde, buiten het allerhoogste wat wij zijn, waar wij van gemaakt zijn en altijd hebben meegenomen vanuit het Goddelijke?

Ah, mijn beschermengel. Ik heb vanaf jongs af aan geweten, dat er engelen om mij heen zijn, dat is mij verteld door de mij omringende familie en vrienden in de tweede periode van mijn eerste tien levensjaren.

Later leerde ik het een beschermengel te noemen en was ook al bij bepaalde momenten heel blij ermee, dat deze lieve engel bij mij was.

Pas zeer recent via de berichten welke worden doorgegeven via Ronna Herman van Aartsengel Michael en deze waar ik het over heb dateert uit januari 2005, is gebleken, zoals heb ik gelezen, dat we twee beschermengelen hebben.

Daar kwam weer een Ooh! reactie op en nog andere gedachten door het toenemend bewustzijn, wat een geschenk, wat een aanwezigheid en wat een trouw en wat een onvoorstelbare liefde en wat een prachtige begeleiding.

En dat voelde eigenlijk wel goed dat het er twee zijn, alleen is maar alleen.

Beetje als een kind denkende van, als er eentje moe is kan deze gaan slapenen de andere kan doorgaan. En meer als volwassene denkend, bij een reanimatie worden er ook twee ambulances ingezet.

Van binnenin zei tegen mij, het is goed, ik aanvaardde het, ik spreek voor mijzelf, volg alstublieft jullie eigen innerlijk en voel en geloof wat voor jullie als medemensen op de Aarde goed voelt.


Op deze dag van je leven / 17 November 2017 / Neal Donald Walsch

17 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er geen reden is om bang te zijn.
 Zelfs als je op dit moment zou sterven,
 zou er geen reden zijn om bang te zijn.

Dit leven, dit prachtige leven, staat aan jouw kant.
Dit universum, dit prachtige universum bevindt zich in jouw hoek
en ondersteunt alles van het leven.
Deze God, deze geweldige God, plaatst Goddelijk wijsheid en kracht in jouw handen.

Vertrouw dat. Gebruik het. En laat het je kracht geven.
Nu op dit moment.
Op deze dag.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 16 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
16 november 2017 / door Jennifer Farley,

Wat Er Aankomt.....


Haal diep adem.
 De inactiviteit om jullie heen is het signaal dat er een zware verschuiving aan komt.
Je kunt het horen aankomen ... zoals een treinfluit in de nacht.
Je zit na te denken over hoe ver het is,
wanneer het zal aankomen en wat het zal brengen.
Nu, in de stilte, is het tijd om na te denken over wat je ervoor kiest om los te laten,
 te manifesteren, veranderen of te verwijderen van je bestaan.
Beschouw deze taak alstublieft niet als ontmoedigend ...
beschouw het als een bevrijding van je ziel voor de nieuwe
en briljante dingen die op weg zijn naar jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2868: In de Deuropening Staan / Geplaatst 17 november 2017

In de Deuropening Staan
Brief uit de Hemel
Geplaatst 17 november 2017


God zei:

Geliefd Kind, je staat in de deuropening. Ik vroeg je binnen te komen, en toch sta je in de deuropening van de Hemel, alsof je niet zeker was dat je op de juiste plek bent. Je loopt buiten heen en weer, twijfelend of je aan zult bellen. Zelfs wanneer je niet op de juiste plek was, druk dan toch op de bel. Ik verzeker je dat je op de juiste plek bent, maar zelfs als dat niet zo was, druk op de bel die de Hemel naar je deur brengt, geliefden.

Je bent in de war geweest over waar je bent. Je denkt dat je ergens buiten bent. Je denkt dat je buiten Mijn hart bent terwijl je daar juist het materiaal van bent.

Geliefden, als je iets gewonnen hebt in de wereld, krijg je een idee van hoe het voelt om in de Hemel te zijn. Je hebt gewoon de straatnaamborden niet goed gelezen. Misschien dacht je dat succes in de wereld de Hemel is. Succes in de wereld staat niet haaks op de Hemel.

donderdag 16 november 2017

Live Kryon Channeling 184: De verslavende Oude Energie. 1 / 12 augustus 2017 /Lee Carroll / Geplaatst: 16 november 2017

Live Kryon Channeling 184:
De verslavende Oude Energie. 1
Deze live channeling werd gehouden in Stamford, Connecticut.
12 augustus 2017 /Lee Carroll
Geplaatst: 16 november 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
                                                                   
Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Stamford, Connecticut.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner stapt opzij, zoals altijd, en nu breng ik jullie een boodschap waarvan hij zich niet bewust is. De manier waarop dit werkt, lieve mensen, is dat de informatie die wordt gegeven vanaf de andere kant van de sluier informatie is die jullie misschien niet hebben verwacht en die wordt gegeven op manieren waaraan jullie misschien nog nooit hebben gedacht.

Vanavond is er een onthulling die verder gaat dan ooit betreffende de verschillen tussen de oude en de nieuwe energie. Mijn partner probeerde jullie hier vandaag op voor te bereiden (tijdens het seminar) zodat jullie zouden begrijpen dat er voor 2012 een energie was die jullie nu niet meer hebben. Het is een energie die jullie niet weer gaan bezoeken en hij komt ook niet meer terug. Er is een nieuw soort energie die zich op deze planeet begint te settelen en die is vol van een compleet nieuw paradigma van realiteit.

Veranderen van Ideeën schept disfunctioneren bij velen en vele dingen
Wij hebben jullie in het verleden verteld dat deze nieuwe paradigma’s vaak verwarring zullen scheppen omdat de dingen niet meer zijn zoals zij waren. Er is vaak teleurstelling en sommigen hebben gezegd: “Wel, de dingen gebeuren niet op de manier waarop ik dacht dat zij zouden gebeuren in een vernieuwde energie. Het is niet zoals het was, nietwaar? Ik dacht dat het gewoon makkelijker zou gaan.” Nee, het is niet het oude paradigma dat gewoon beter zal gaan. Het is een gloednieuwe energie die ermee begint dat de oude energie en al het oude vertrekken.JEZUS: Er Is Absoluut Niets Om Te Vrezen. / 15 november 2017 / via John Smallman


JEZUS:
Er Is Absoluut Niets Om Te Vrezen.
15 november 2017 / via John Smallman

Zoals jullie wel weten - JA, DAT DOEN  JULLIE! -  zijn jullie allemaal heel geliefd, dus laat jullie twijfels los, ze zijn volkomen en volledig ongeldig. Jullie zijn momenteel in menselijke vorm, en jullie weten, omdat Saul en Ik en verschillende andere kanalen jullie blijven vertellen en jullie eraan herinneren, dat elke mens zonder uitzondering een geliefd kind van God is. Stop daarom met proberen jezelf buiten te sluiten om alleen en onbemind te blijven, want dat is onmogelijk. OK?

Allen zijn geïncarneerde liefde omdat God alleen vanuit liefde schept, omdat er alleen liefde is. Echter, als mensen het spel van afgescheidenheid van de Bron spelen, lijkt het dat jullie alleen zijn, onzichtbaar en onbemind in een gevaarlijke wereld waar jullie fysieke overleving constant wordt bedreigd door vernietiging. Het lijkt erop dat jullie heel hard moeten werken om je brood te verdienen en om persoonlijke catastrofen en de dood te voorkomen. Maar na de geboorte is het enige zekere ding de dood - vandaag? Morgen? Volgende week? Volgend jaar? In tien jaar? - terwijl de timing onkenbaar blijft. Maar het enige dat geboren is en sterft is jullie menselijk lichaam, dat jullie als een schaakstuk op het bordspel van afscheiding gebruiken. Jullie zijn eeuwige en goddelijke wezens, allen een essentieel en onvervangbaar deel van het Eenheid dat Alles is Dat bestaat, dat is God, dat is Bron, dat is LIEFDE!

De Raad - Wat nu? / 15 november 2017 / Ron Head

De Raad -
 Wat nu?
15 november 2017 / Ron Head

In het verleden hebben we verschillende plaatjes, metaforen, gebruikt om voor u de manier weer te geven waarop energieën zich opbouwen en uiteindelijk resulteren in snelle veranderingen. We gebruikten watervallen, lawines, sneeuwballen die over de heuvels rolden en andere dingen.

Soms is een zeer gedetailleerde planning en voorbereiding nodig voordat een situatie zich kan manifesteren. Altijd zijn de veiligheid en het hoogste goed van alle wezens van het allergrootste belang.
Met uitzondering van karma en karmische keuzes, resulteert geen enkele gebeurtenis, zelfs niet in jullie definities, in wat jullie ongelukken noemt. De Schepper, Bron, God, of hoe jullie het overkoepelende bewustzijnsveld ook noemen, maakt en kan geen fouten maken. Per definitie is dat een feit. Er kunnen dingen gebeuren die jullie niet leuk vinden of die jullie niet begrijpen. Dat betekent niet dat ze toevallig gebeuren of fouten zijn.

Uiteindelijk, in elke situatie die verandering vereist, bereiken de energie en voorbereiding het moment waarop de traagheid verandert in het momentum van het bouwen. Dit zijn 'wetten' die jullie in jullie bestaan hebben ingebouwd. De ervaring van het leven van moment tot moment om elke nuance van verandering te ervaren, is ook zo'n bewuste creatie. Vanuit andere gezichtspunten is elke verandering een onmiddellijk moment van denken, ding. Alle momenten bestaan nu. Er is alleen nu. Dit is niet iets dat aan jullie kan worden verklaart in jullie huidige staat van waarneming.

Conversatie met de Arcturianen met Sue en Shawnna – 13 november 2017

Conversatie met de Arcturianen met Sue en Shawnna –
13 november 2017


Stel het kaliber vast (nauwkeurigheid) voor jullie Hogere Zelf om een Werkelijkheid te Creëren en Uit te Breiden

Arcturianen: Groeten, Wij zijn de Arcturianen.
Wij willen jullie eraan herinneren dat het een lange en langzame ademhaling in beslag nam, evenals het richten van jullie focus op jullie Hogere Zelf, dat ons in staat stelt om door te komen en via jullie te spreken.
Wij willen jullie er ook aan herinneren dat elke mens de mogelijkheid heeft om ons aan te roepen, de Arcturianen, in hun bewustzijn.

Daarom heeft elke mens de mogelijkheid om in jullie Vijfde Dimensie binnen te gaan en verder dan dat, het ZELF. Jullie Vijfdimensionale Zelf is een deel van de tweede octaaf. De eerste, tweede en derde dimensies van jullie Multidimensionale Zelf zijn jullie “Eerste Octaaf van het ZELF,” welke resoneert met jullie fysieke lichamelijkheid en jullie astrale wereld.

De “Tweede octaaf van jullie Zelf” is jullie vijfdimensionale Zelf en verder dan dat, wat verder is dan lichamelijkheid en zich uitbreidt naar de Hogere Frequenties van jullie multidimensionale bewustzijn.

Asthar Legancy news:Sananda’s Meditatie: Het Innerlijk Kind en het Ego naar het Hoge Hart brengen. /10 november 2017


Sananda’s Meditatie: Het Innerlijk Kind en het Ego naar het Hoge Hart brengen.
10 november 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Adem, om dit te doen, gemakkelijk in – zo diep als je kunt. Als jullie daarmee klaar zijn, adem dan weer uit. Haal in, en laat gaan, word lichter, en als jullie dit doen brengen jullie jezelf naar een hogere energie, een hogere vibratie, omdat wij deze meditatie vanaf een hogere plaats houden.

Ga door met ademen en natuurlijk is het eerste wat wij doen, ontspannen zijn, het binnenbrengen van het Licht.

Als jullie ervoor kiezen om je Lichthanden* te gebruiken zullen wij dit sneller kunnen doen, maar gebruik elke methode die jullie hiervoor willen gebruiken.

Laat het Licht van Liefde, het Licht van God dat wij zijn, het Licht van Christus, Goud en Wit, het gehele gebied van jullie visie van je derde oog vullen, jullie wijsheids-oog, en breng het binnen door je hand, ontvang het door je hand in je arm en je schouder terwijl het de chakra’s opent en laat draaien, dwars door je sleutelbeen naar je hart. Laat je harten zich nu uitbreiden met dit LiefdesLicht, dit glorieuze LiefdesLicht. Laat het al je schatkamers vullen en laat je innerlijk kind naar voren komen en in het LiefdesLicht gaan staan. Besproei je innerlijk kind met Liefde en laat je innerlijk kind weten dat er een grote gebeurtenis in je eigen hart gaat plaatsvinden.   

DE MASTERS OVER DEZE TIJD VAN CONFRONTATIE. / 15 november 2017 / Tetsiea Blijham

DE MASTERS OVER DEZE TIJD VAN CONFRONTATIE.
15 november 2017 / Tetsiea Blijham


Live door Tetsiea gechannelde boodschap tijdens een recent LichtFrequenties webinar:

"Welkom. Welkom kind van Licht, brenger van het Licht. Wij zijn de Lichtmeesters. Wij hebben jou in onze tempel geroepen of, wij hebben je uitgenodigd en jij hebt onze roep gehoord. Het is niet voor niks dat je onze roep gehoord hebt. Je leven lang heb jij al, ons al gehoord. Je leven lang heb jij ons al tussen de lijnen door gehoord, tussen je leven door gehoord. 


Sinds het begin van dit leven, van deze incarnatie begeleiden wij jou al en leiden wij jou al. Als klein kind had jij al contact met ons. Als klein kind had jij al contact met de Lichtfrequentie. Later ben je dat vergeten. Dat is het spel dat jullie spelen. Vergeten dat jij verbonden bent met het Licht. Dat jij Licht bent. Zodat jij in deze incarnatie terug kunt keren naar het Licht. Al vanaf je vroege jeugd, heb jij verbinding gehad met de Lichtfrequenties. Maar hebt veel ervaringen gehad, waardoor zicht dat Veld gesloten heeft voor jou. Velen van jullie hebben hele heftige levens gehad, met veel Karma, veel pijn en angst. Maar weet, dat al die pijn en al die angst ook nut hebben gehad. Want het heeft je geleerd om dit te verwerken. En terug te keren naar het Licht. 

Wij zijn nooit weg geweest. jij bent alleen vergeten of je hebt moeten vergeten, dat wij er waren."
 

Op deze dag van je leven / 16 November 2017 / Neal Donald Walsch

16 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat iemand deze dag liefde naar jou uitdraagt,
en van ganser harte hoopt dat je het zult ontvangen.

Je hebt gevraagd om iemand die op dit moment van je houdt,
en God heeft jouw gebed verhoord.
Kijk. Luister. Die liefhebbende persoon is nu in jouw wereld.
Open de deur voor hen en laat hen binnen.

Ik beloof je, ik verzin dit niet.
Iemand houdt van je op dit moment.
 Kijk. Luister. Laat het binnen.

Zo, ik heb het twee keer gezegd.
God wilde dat ik er zeker van was dat je het echt hebt begrepen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl