Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 28 maart 2017

Marshmallow Boodschap: Uit Boek XIII: De herijking van de Mensheid / 1 juni 2015./ Geplaatst: 28 maart 2017


Marshmallow Boodschap
Uit Boek XIII: De herijking van de Mensheid
1 juni 2015. / Geplaatst: 28 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Sleutel tot Zelfwaarde

Mijn partner zegt dat hij geen idee heeft waarom oude zielen zulke diepgaande problemen hebben aangaande zelfwaarde.

Ik zal jullie vertellen waarom: Dit komt omdat jullie al honderden jaren worden geslagen! Steeds als jullie twee stappen vooruit gaan worden jullie er weer een teruggeslagen – soms vijf.  

Dan komen jullie in dit leven en verwachten wat? Heel weinig. Dit komt omdat jullie in een oudere energie alles met tegenzin en weerstand deden. Alles! Nu zeggen wij dat dit verandert.

Spiritueel gezien gaan jullie meer van jezelf houden en nu is er voor jullie de mogelijkheid om dit te doen omdat er een Universum binnenin jullie is dat cellulaire structuur wordt genoemd met miljarden deeltjes DNA. Montague Keen / 26 maart 2017


Montague Keen,

26 maart 2017

De strijd om de controle van de Aarde wordt op vele niveaus uitgevochten. Dit maakt dat jullie in verwarring zijn over wat er werkelijk aan de hand is. Ik kan jullie zeggen dat wanneer Amerika ten onder gaat, er voor de rest van de wereld niet veel hoop is. De overname van Amerika is vele jaren geleden begonnen. Jullie hebben kunnen zien hoe iedere President het Witte Huis betrok met beloften dat hij het volk zou dienen, maar zie wat er van terecht is gekomen. Steeds maar weer een ander gezicht dat precies hetzelfde deed. Dit is het onomstotelijk bewijs dat een verborgen macht, die het Amerikaanse volk niet ten dienste staat, Amerika controleert.

De geheime genootschappen zuigen systematisch de levenskracht uit het Amerikaanse volk. Ze willen Amerika voor zichzelf hebben. Ze roeien de mannelijke kinderen uit. Kijk zelf eens naar de cijfers en jullie zullen schrikken van hoe weinig jongens er overleven. Dit maakt onderdeel uit van het overnameplan.

Op deze dag van je leven / 28 maart 2017 / Neal Donald Walsch

28 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat geduld, boven alles, is wat nu nodig is.
Laat geen angst of frustratie het overnemen.

Omstandigheden aan de buitenkant van jullie ervaring zullen veranderen,
echter jullie hoogste voordeel zal worden bereikt wanneer
omstandigheden binnenin jullie hetzelfde blijven.
Blijf vasthouden aan jullie innerlijke rust.
Vorder jullie identiteit terug.
Vertrouw op jullie hogere wijsheid.
Kijk naar het grootsere visie.

Probeer geen besluit te forceren op dit moment,
 noch zoek naar een onmiddellijke oplossing.
Wens geen einde aan de dingen zoals zij zijn. Dat einde zal komen.
Doch laat het op natuurlijke wijze komen.
Duw de rivier niet. Wacht.
Het Juiste Moment is nabij, en de oplossing van dit probleem is onderweg.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Dagtekst van Dinsdag 28 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 28 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Deugden zijn zaden die ontkiemen onder de spirituele zon -

"Ieder jaar in de lente, bij de terugkeer van het licht en de warmte, beginnen alle zaden die onder de grond zitten te ontkiemen. Dat weet je, dat heb je al gezien, maar je hebt niet begrepen dat een identiek verschijnsel zich ook in jou kan voordoen. Want ook in jou bevinden zich zaden en kiemen, dat wil zeggen kwaliteiten en deugden die God daar vanaf het begin heeft neergelegd. En als die niet ontkiemen, komt dat omdat je er niet aan denkt je bloot te stellen aan de stralen van de spirituele zon.

Indien we vanaf de eerste dagen van de lente elke ochtend naar de zonsopgang gaan kijken, naar de zon die het zuiverste beeld van de Goddelijkheid is, doen we dat om onze zaden de beste voorwaarden tot groei en manifestatie te bieden. Niemand hoeft zich intelligent, geleerd of wijs genoeg te voelen om deze praktijk te minachten. Zowel op het spirituele vlak als op het fysieke ontkiemen de zaden slechts dankzij de zon."

Een Baanbrekende Boodschap aan de Wereld en daar voorbij / Video Door Alexandra Meadows met de Eerste Schepper op 22 mrt. 2017


Een Baanbrekende Boodschap aan de Wereld en daar voorbij   / Video
Door Alexandra Meadows  met de Eerste Schepper op 22 mrt. 2017


1)    Laatste voorbereidingen gaan door en worden gemaakt voor de Mensheid om Terug naar Huis te gaan – dit houdt in: “Al Gods Kinderen”! Jullie zijn eens en voor altijd bevrijd van alle afscheiding, met een gebrek aan iets wat een “schepping van het denken en vrees” was. Duidelijk zijn jullie allen vermoeid tot de uiterste graad. Maar, er zijn er onder jullie die gekozen hebben om in de angst te blijven, weigeren te ontwaken en zullen daarom doorgaan om dit tot zijn volste uitdrukking te beleven – een 100 voudige totdat je klaar bent met deze manier van beleven. Jullie zullen blijven in opsluiting (= op de 3D Aarde) tot die tijd dat je er klaar mee bent.

2)    Allen zullen worden gezonden naar de kristallijnen healing kamers op de schepen. De lengte van tijd die je daar doorbrengt, in de healing kamers, zal direct afhangen van de hoeveelheid dichtheid die gevoeld en meegedragen wordt in je stoffelijke structuur. Bijvoorbeeld, zij die niet ontwaakt zijn zullen de meeste tijd in de healing kamers doorbrengen. Voor de meesten, zal de minimum tijd doorgebracht minstens 6 maanden zijn tot een jaar. De meest verlichte zielen zullen een minimum van 1 maand tot 6 maanden daar doorbrengen. Daar je misschien denkt dat dit een lange tijd is, dat is niet zo, want tijd bestaat niet! Denk aan een maand tijd als het 1/32ste van een seconde buiten de ingesloten ruimte waar je nu in bent. Dus, de tijd die wordt door gebracht in de healing kamers is snel!


Een Schrijven van de Schepper / 27 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
27 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Idee Vs. Kennis”


Het idee van perfectie wordt gecreëerd door anderen.
De kennis van perfectie bestaat binnenin.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1241 De Naam van God / Geplaatst 28 maart 2017

De Naam van God
Brief uit de Hemel
Geplaatst 28 maart 2017


God zei :

Er bestaat nog steeds het idee dat God op een of andere manier afgescheiden is van het leven, alsof Ik een tentje ben op de hoek van de straat waar vergunningen verleend worden of dat Ik één of andere vreemdeling ver weg ben in een afgelegen land ben die je aalmoezen geeft. Of misschien zie je Mij wel als een automaat waar je munten instopt en die jou dan zo nu en dan uitbetaalt.

Maar Ik ben niet afgescheiden van jouw leven. Ik ben niet afgescheiden van jou. Ik ben niet een terloopse opmerking. Ik ben zeker geen vreemdeling. Ik ben geen outsider. Verre van dat.

Toen jij geboren werd in de bestaande wereld, werd Ik met jou geboren. Er bestaat niet ergens een ingang zonder Mij erbij. En er bestaat geen uitgang van Mij. Ik maak geheel en al deel van jou uit.

maandag 27 maart 2017

Nederlandse vertaling Videoboodschap van Sheldan Nid: De Buitenaardse Galactische Federatie van Licht / herplaatst 27 maart 2017

De Buitenaardse Galactische Federatie van Licht
Een video geplaatst door Suzanne Lie op 25-2-2017
De film is helaas door Youtube verwijderd.

Nederlandse vertaling Videoboodschap van Sheldan Nidle

ditmaal met afbeeldingen uit de video.

........In partnerschap met de Aarde en deze heeft veel verschillende keuren en je kunt de volgende dia bekijken. Je kunt zien dat de planeet veel verschillende kleuren heeft, bruine, blauwe en groene.  Dit is het symbool van een levende wereld.

Maar wanneer je vanavond afstemt, dat is de volgende dia alstublieft, begin je te kijken naar het feit dat deze planeet een beschaving van mensen herbergt en deze breidt zich niet alleen uit in de richting van Amerika.

Op de volgende dia kun je zien hoe we over de hele wereld verspreid zijn. Welnu, op de schepen van de Galactische Federatie van Licht, de groep die gekomen is om ons te helpen.


LiefdeLicht-Energie: Een Mooie Waarneembare Stijgende Lijn in de Afgelopen Week / 27 Maart 2017

LiefdeLicht-Energie:
Een Mooie Waarneembare Stijgende Lijn in de Afgelopen Week
27 Maart 2017
De Diagrammen van 20-03-2017  t/m 27-03-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

Op deze dag van je leven / 27 maart 2017 / Neal Donald Walsch

27 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jouw bijdrage aan deze bijzondere dag het podium zou kunnen neerzetten voor een heel ander soort jaar.

Grappig hoe dingen werken.
Soms kan de kleinste keuze, die je binnen deze 24 uur zou kunnen maken,
enorme energieën in gang zetten die jou veel goeds en een enorme vreugde brengen.

Bekijk de dag dan, en kijk hoe je er doorheen beweegt.
Je weet misschien niet wanneer je deze energieën in beweging zet.
Maar dat doe je. Eigenlijk met alles dat je denkt, zegt en doet.

Dus ga naar buiten en maak er een geweldige dag van!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Maandag 27 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 27 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De stilte, uitdrukking van de goddelijke aanwezigheid -

"Sommige mensen verdragen de stilte niet, want ze ervaren haar als een leegte, een afwezigheid: afwezigheid van beweging, afwezigheid van leven. In werkelijkheid is er stilte en stilte, en over het algemeen kunnen we zeggen dat er twee soorten stilte bestaan: die van de dood en die van het hogere leven.

Het is de stilte van het hogere leven die we moeten liefhebben en in ons cultiveren. Deze stilte is geen inertie, maar een intense arbeid die gerealiseerd wordt in de schoot van een volmaakte harmonie. Het is evenmin een leegte, een afwezigheid, maar een volheid vergelijkbaar met deze die ervaren wordt door wezens verbonden door een grote liefde: wat zij beleven, gaat zo diep dat ze het niet kunnen uitdrukken, noch door gebaren of noch door woorden. De echte stilte is de uitdrukking van een aanwezigheid, de goddelijke aanwezigheid."Een Schrijven van de Schepper / 26 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
26 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Liefde”


Geef liefde, stuur liefde, ontvang liefde,
wordt liefde en het Universum reageert op slag.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1178 Nieuwe Gedachten Staan Je te Wachten / Geplaatst 27 maart 2017

Heavenletter 1178
Nieuwe Gedachten Staan Je te Wachten
Brief uit de Hemel
Geplaatst 27 maart 2017


God zei :

Niets is zo ver van jou verwijderd als je misschien denkt. De sterren niet, de galaxies niet, Heaven niet, het centrum van de Aarde niet, China niet. Alles is vlakbij jou. Wat in je bewustzijn zit, is vlakbij jou.

Iedere gedachte van jou start een vibratie op in jou. Gedachten aan Heaven scheppen een harmonische vibratie. Gedachten van vrede staan op dezelfde wijze op één lijn. Gedachten aan oorlog zijn weer een heel andere vibratie. Je vibreert voortdurend naar de aard van je gedachten. Soms gebeurt dit subtiel en ben je je er niet van bewust. Maar soms ben je je er wel van bewust. Je weet hoe je je voelt wanneer je kwaad bent. Je weet hoe je je voelt wanneer je boosheid rechtvaardigt. Je weet hoe je je voelt wanneer je spijt hebt. Je weet hoe je je voelt wanneer je een bal laat stuiteren.

zondag 26 maart 2017

Stop Het gebruik van Glyfosaat Europees burgerinitiatief:/ 26 maart 2017


Stop Het gebruik van Glyfosaat
Europees burgerinitiatief:
Verbied glyfosaat en bescherm de mensen en het milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen
26 maart 2017

Wij roepen de Europese Commissie op om aan de Lidstaten een verbod op glyfosaat voor te stellen, om de bestrijdingsmiddel toelatingsprocedure te hervormen en EU-brede verplichte reductiedoelen te stellen voor het gebruik van pesticiden.

Verbied op glyfosaat gebaseerde herbiciden, blootstelling aan deze is gekoppeld aan kanker bij de mens, en heeft geleid tot afbraak van ecosystemen; ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke beoordeling van bestrijdingsmiddelen voor de goedkeuring van de EU alleen is gebaseerd op gepubliceerde studies, die in opdracht van bevoegde overheidsinstanties, in plaats van de pesticide-industrie; voor de gehele EU geldende bindende doelstellingen vastgesteld worden voor het verminderen van het gebruik van pesticiden, met het oog op het bereiken van een pesticide-vrije toekomst.


Teken hieronder het Europees BurgerinitiatiefAshtar On The Road: Saint Germain: Multi-gebruik van de Violette Vlam, Alchemie en mijn Bank!! / 14 maart 2017 / Susan Leland


Saint Germain:
Multi-gebruik van de Violette Vlam, Alchemie en mijn Bank!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen! Ik Ben Saint Germain en ik kom in het Violette Licht om jullie allen te groeten en uit te nodigen om dichtbij te komen zodat jullie de warmte kunnen voelen, de Liefde en de bekrachtiging die dit aan eenieder geeft, aan elk van jullie!! Herinner je dat ik dit aan jullie geef – dit Violette Licht – om te gebruiken bij welke transformatie jullie ook willen uitvoeren, want wij zijn waarlijk Een in onze Familie, in Spirit en in onze bestemming! Er wordt nu niets meer achter gehouden. WIJ BEWEGEN ONS NAAR ALLE GEBIEDEN EN OP ALLE NIVEAUS!!!

Ik heb hier een aanwezigheid. Als ik zeg dat ik “hier” ben, zeg ik “bij jullie, bij ieder van jullie”! En net zoals jullie steeds meer multidimensionale wezens worden heb ik een aanwezigheid in de derde dimensie en ben ook in de Hogere Dimensies. Wij kunnen dus samengaan, zo Hoog als jullie kunnen komen!

Ik zeg jullie dat jullie de macht hebben om JEZELF NOG HOGER TE BRENGEN!!! Ik begrijp dat jullie momenten kunnen hebben waarin jullie je krachteloos kunnen voelen. Ashtar had het over gronden, en dit is een goed advies.* Verbind je weer met Moeder Gaia en haar Koninkrijken. Zij kunnen zozeer aanwezig lijken in de derde dimensie, en dat zijn zij ook nog steeds op alle manieren. Zij zijn nog steeds een aanwezigheid, maar het bewustzijn van Moeder Gaia en haar Koninkrijken zijn – bijna helemaal – omhoog gegaan, uit 3D vandaan!