Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 1 januari 2010

financiële bijdrage

Lieve mensen

Dagelijks werken wij met heel veel liefde aan onze 5 Blogs om u van de allernieuwste channelingen en andere belangrijke berichten te voorzien.
Wij vragen als waardering voor ons werk om een energie uitwisseling in de vorm van een financiële bijdrage. Vanzelfsprekend laten wij het aan u over hoe u dit invult, want elk bedrag, met de juiste intentie gegeven, is voor ons een zegen.

Wij danken u voor uw waardering
Martien & Ine van den Hurk

U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende rekening:

IBAN NL50 RABO 0106234137
BIC RABONL2U
t.n.v. C.M.C. van den Hurk te Geldrop
o.v.v. bijdrage website

Alvast bedankt


For our foreign readers

Dear readers, Every day we work with a lot of love to our 5 Blogs to provide you with the latest and other important messages.
We ask in appreciation of our work an energy exchange in form of a financial contribution. Naturally, we leave it to you whether you want this or how you fill it in, for any amount given with the right intention, is a blessing for us.

We thank you for your appreciation

Martien & Ine van den Hurk
wakkeremensen.blogspot.nl


You can transfer your donation to the following account:


IBAN NL50 RABO 0106234137
BIC CODE:  RABONL2U
To C.M.C. van den Hurk / Geldrop/ The Netherlands
Please mention support blog 

Thank You