Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 8 augustus 2011

Kryon: Een reis naar Lemurie. 1. Barbara Bessen 8 augustus 2011. Geplaatst: 6 november 2014

Kryon:
Een reis naar Lemurie. 1.
Barbara Bessen
8 augustus 2011. Geplaatst: 6 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Geliefde wezens, ik leid jullie nu naar een wereld die vele duizenden jaren geleden bestond en die waarlijk paradijselijk aandoet. Ik wil met jullie Lemurie – ook Lemuria genoemd - bezoeken. Lemurie heeft ongeveer 450.000 jaar geleden bestaan en daarvan 100.000 jaar samen met Atlantis.

Zoals al vermeld is de Aarde, zoals alles wat is, aan cycli onderworpen. De Lemurische beschaving hoorde tot een cyclus die hoog ontwikkeld was. Het was ook de tijd waarin de mensen in bewuste verbinding met het Hoger Zelf leefden.

Ik wil jullie nu vragen om je ogen te sluiten en je overeen te brengen met een opbloei van volkomenheid, op een manier te leven die echt paradijselijk was.

Dit resulteerde hierin omdat de Lemuriers van een uiterst vredig en wijs sterrenvolk afstamden dat in harmonie met de natuur leefde en zich tegelijkertijd op de hogere niveaus afstemde.