Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 9 maart 2012

Kryon: 2012, De sleutel van de deur naar de eigen waarheid. Barbara Bessen 9 maart 2012. Geplaatst: 30 oktober 2014

Kryon:
2012, De sleutel van de deur naar de eigen waarheid.
Barbara Bessen
9 maart 2012. Geplaatst: 30 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

„De mens wikt, God beschikt“, zo vertelt ons een oude, wijze spreuk. Is het echt zo? Wie of wat stuurt het leven van een mens? Hij zelf, of hogere wezens, hogere delen?

Het Hoger Zelf of de wezens die zich energetisch van ons voeden? Bepalen zij ook wat wij denken en de daaruit ontwikkelde daden? En in hoeverre is de invloed van “boven” bestemmend voor het jaar 2012, de verdere jaren en de weg van de Aarde? Sinds de Harmonische Convergentie is veelvuldig te zien dat de verandering hier op onze planeet, aan de rand van het zonnestelsel, steeds grotere vormen aanneemt.

De natuur komt in opstand en steunt Moeder Aarde bij haar eigen veranderingen die uit het middelpunt van haar Zijn gestimuleerd worden. De kern, het kristallijnen middelpunt in de Aarde, beweegt, verandert en verwijdt zich en begint door de van buiten instromende hoge energie te ontwaken.Het is op Aarde zichtbaar door verschuivingen van de tektonische platen, door aarde-, water- en  luchtbewegingen.