Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 1 maart 2013

Kryon: Prana is energie. Oerenergie -Lichtvoeding. Door Barbara Bessen 1 maart 2013. Geplaatst: 26 augustus 2014

Kryon:
 Prana is energie. Oerenergie -Lichtvoeding.
Door Barbara Bessen
1 maart 2013. Geplaatst: 26 augustus 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Met spiritualiteit en bewustzijn naar Prana-oerenergie. 

Ik zou prana nog anders willen belichten. Prana is oerenergie. Oerenergie is Al Wat Is. En Al Wat Is is allesomvattende liefde. Als jullie je met Licht, met prana voeden, komt de allesomvattende liefde, komt God bij jullie binnen.

Een prana-oefening voor jullie

Begin vandaag ermee te kijken hoe jullie jezelf voeden. Misschien beginnen jullie ermee je eetgewoonten eens precies te bekijken. Wanneer eten jullie wat? Zijn het vaste tijden waarop jullie eten of is het ook wel eens op een passende gelegenheid?  Eten jullie bewust of gewoon tussendoor?

donderdag 28 februari 2013

Dolores Cannon - deel 1 - 28 februari 2013


Dolores Cannon  - deel 1

28 februari 2012Een Nieuw Hoofdstuk van Ontwikkeling
Een Verdere Ontwikkeling Voor Ons Allen.


Winny Dijkstra: winnyd@stralendetoekomst.nl / http://stralendetoekomst.nl/
Graag wil ik het begin vertalen en een verdere richting van ontwikkeling doorgeven die Dolores Cannon is gegaan.

Rond 1979 begon Dolores Cannon met regressie en vorige levens-therapie met haar nieuwe ontdekkingen. Die zijn mind-blowing of geestverruimend voor ons allemaal. Inmiddels heeft zij al zo’n 17 boeken geschreven en ik las er enkele van. Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag aan haar, of ik die mag vertalen. Ik begin gewoon met haar eerste ontdekkingen. En daarna stop ik ermee.

Als regressie therapeute onderzocht ze in die tijd waarom mensen, haar patiënten, klachten hadden in dit leven en ze hielp hen ervan af door te laten zien, waar deze klachten, uit welk leven, vandaan kwamen. Tot zover regressie werk wat wij allemaal kennen. Maar in 1985 veranderde dat. Ze had al meerdere boeken geschreven en het boek CUSTODIANS, werd voor het eerste uitgegeven in 1999. Ze schrijft op pagina 1 in haar boek CUSTODIANS:

" Mijn onverzadigbare nieuwsgierigheid, mijn hunkerende wens naar onderzoek, en het vurig verlangen naar kennis joegen me op en droegen me verder in een constante zoektocht. Ik hield me niet bezig met hypnose voor dagelijkse situaties, behalve als die gebruikt konden worden om iemands problemen in het leven op te lossen…. Ik gebruikte slechts de standaardvorm van hypnose, die omgaat met het begrijpen of beheersen van gewoontes (zoals roken en teveel eten enz. zegt ze)…

"De techniek die ik automatisch ontwikkelde, plaatste het subject/de patiënt in een vorige levenssituatie. Dus concentreerde ik me niet op hun huidige leven. Dit alles veranderde toen ik onopzettelijk werd geïntroduceerd bij het fenomeen UFO ontvoeringen. Mijn avonturen namen een totaal andere en onverwachte wending en richting. Er gingen deuren voor me open. En ik mocht glimpen van een wereld zien waarvan anderen dachten dat die verborgen moest blijven in de donkere duisternis van het onbekende.

Sommige mensen zeggen dat het beter is om niet te proeven van dingen waarvan onze menselijke geest waarschijnlijk niet in staat is die te begrijpen. Maar omdat kennis en begrip daar zijn, wist ik dat ik dit moest onderzoeken en mijn onuitputtelijke vragen moest stellen. Iedere nieuwe richting van onderzoek vertegenwoordigt altijd een uitdaging voor me die ik niet kan negeren.

Maar mijn hele in dit veld binnengaan week af van mijn normale koers en deze had de verandering nodig van mijn techniek en de aanpassing naar nieuwe omstandigheden: Ze zegt:

"Ik had wel belangstelling voor vliegende schotels maar ik had er nooit aan gedacht om een actief aandeel te hebben in dat onderzoek en uiteindelijk draaide het er op uit dat ik direct communiceerde met aliens (vreemde rassen) uit een andere sfeer van bestaan.

woensdag 27 februari 2013

Arcturus

Arcturus

De Confederatie van Arcturus

Lid sinds: Ongeveer 3,75 miljoen jaren geleden

Locatie: De ster Arcturus in de constellatie van Boötes

Afstand tot de Aarde:
36,7 lichtjaar

Soort levensvorm:
Een met gevoel en verstand uitgerust wezen met een uiterlijk dat aan een paard doet denken.

Fysieke kenmerken: 'Arcturianen’ zijn een hoog bewust zoogdiersoort, dat sterk op een paard lijkt. Het lichaam is vrij groot en slank met een hoofd dat enigszins gevormd is als dat van een paard. De huid varieert in kleur van vanille tot zeer donkerbruin. ‘Arcturianen’ bezitten manen op de achterkant van de nek en hoofd en hebben een bijzonder dunne staart, dat slechts flauw aan die van een paard doet denken. De handen hebben 4 vingers, die zeer lang, soepel en bijzonder dun zijn. De armen, benen en lichamen zijn zeer gespierd.

De ogen zijn veel groter dan die van de aardse mensen en zijn óf bleekblauw of donkerbruin van kleur. De oren lijken wel wat op die van een paard, maar zijn kleiner, ronder dan die van hun aardse tegenhangers. Mannen en vrouwen zijn beduidend langer dan Aardse mensen. 


Ashtar via Phillip: De echte onthulling 27 februari 2013

Ashtar
De echte onthulling

via Phillip

27 februari 2013


Ashtar tegen Philipp:

De channeling waar je het over hebt en die wijst op een periode van negen maanden (channel: kijk wat er eerder is gezegd, hieronder) is accuraat. Het is juist en zoals je zegt, het slaat de spijker op zijn kop. Aan het eind van deze genade/gunst-periode zal de laatste scheiding tussen de werelden plaats vinden en niets op deze wereld kan deze tijdslijn doen uitbreiden. Het is een goddelijk decreet/bevel. Dit is ook de reden waarom wij jullie, onze alliantie, specifiek JULLIE als lichtwerkers, op dit moment deze lading channelingen sturen.

Wij hebben jullie nodig, zonder jullie kan disclosure(onthulling) niet plaats vinden. Ten slotte zijn jullie het die pleiten voor disclosure, om disclosure naar de mensen te brengen, om hen de waarheid te vertellen. Wees voorbereid, want we komen heel dicht bij dat punt, zodat ontkenning niet langer meer een optie is. De tijd van uiterlijke schijn en bedrog en cover-up (verbergen) is voorbij. Onze liefde en wens om ons eindelijk met jullie, onze broeders en zussters, te VERENIGEN, leidde tot het feit dat vertragingen niet langer meer worden geaccepteerd. We zijn hier en spoedig zal de hele wereld dit weten. Vaarwel. Jullie Ashtar


Geliefde Ashtar, mag ik een paar vragen stellen?

Ash: Met genoegen.

 

dinsdag 26 februari 2013

MaldekMaldek

Kenmerken van degenen die Maldek als hun Planetaire oorsprong hebben

Degenen die Maldek als hun Planetaire Oorsprong hebben, hebben een sterke en stabiele persoonlijkheid.

Ze zijn resoluut en gericht op hun overtuigingen, wat deze ook kunnen zijn.

Het kan moeilijk zijn om een Maldekean de deugdelijkheid van nieuwe overtuigingen te laten accepteren, omdat er altijd veel vragen beantwoord moeten worden voordat nieuwe mogelijkheden geaccepteerd kunnen worden.
Ze hebben vaak van diep komende leiderschapskwaliteiten, alhoewel deze bedachtzaam worden ingebracht
.

Een Maldekean is erg intelligent, technisch aangelegd en gericht op details.

Ze zijn goed op de hoogte van een brede en bonte mengeling van onderwerpen.

Ze hebben veelal verschillende loopbanen, of één loopbaan met sterke interesses die buiten het werkgebied liggen.

Zij onderzoeken om te begrijpen wat er onder de oppervlakte ligt bij mensen, dingen en gebeurtenissen.

Hierdoor zullen ze zelden een simpele uitleg of een eenvoudig antwoord accepteren.

Ze hebben de neiging gebeurtenissen, ervaringen en de wisselwerking tussen mensen te analyseren, omdat er in hun ogen altijd meer is dan dat wat er op oppervlakkig niveau te zien is.

Een Maldekean is iemand die gewoonlijk over elk onderwerp aardig wat wil weten dat in gesprekken aan de orde kan komen.

Maldekeans zijn gereserveerd en afstandelijk of moeilijk te benaderen voor mensen die hen niet goed kennen.

Ze zijn innerlijk voorzichtig en kritisch over wie en wat ze vertrouwen.

Als iemand is geaccepteerd als vriend of in een intieme relatie , zullen zij erg liefhebbende, respectvolle en betrouwbare kameraden zijn.

Een Maldekean is teleurgesteld als anderen deze kwaliteiten niet gelijkwaardig inbrengen.

Ze verwachten van anderen wat ze zelf bereid zijn te geven.

Het is voor anderen vaak verrassend om dergelijke diepe overtuigingen, meningen en emoties te ontdekken in iemand die op het oog zo rustig en gereserveerd is.

Alleen aan diegenen die ze volledig vertrouwen geven ze zichzelf emotioneel, maar als dit vertrouwen aanwezig is, zijn ze er heel goed toe in staat en genieten ze ervan zich op alle niveaus te geven.

Maldekeans houden van uitdagingen, mysteries en het onbekende of het onverklaarbare.

Ze zijn vaak gefascineerd door het ‘magische’ en het gebruik van energie om te scheppen en iets tot stand te brengen.

Vaak hebben zij al vroeg interesse in astronomie, de Planeten en onderzoeken ze het Universum.

Ze houden van verhalen als b.v. Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel en Merlijn de Tovenaar.

Het verlangen naar eer, integriteit , loyaliteit en dienstbaarheid aan gemeenschappelijke doelen is sterk.

Zij kunnen verlangen naar de tijden dat de verdediging van deze idealen tot de dagelijkse bezigheden behoorden. Zulke tijdsperioden zijn favoriet voor Maldekeans, die zich vaak gefrustreerd kunnen voelen in de huidige tijd op Aarde.

In relaties zijn ze erg ondersteunende en begripvolle partners, mits deze partner net zo open is in het volledig delen van zichzelf, en alle aspecten van de eigen behoeftes en verlangens willen bespreken.

Als wederzijds begrip is bereikt, is er een bereidheid al datgene te doen wat nodig is om hen die zij liefhebben te helpen om hun doelen en dromen te bereiken.

Het zal duidelijk zijn dat vanwege de Maldekeanse vragende natuur het veel gesprekken zal vergen voordat het zover is!

Maldekeans hebben een sterke loyaliteit en weinig problemen met verplichtingen, of het nu in relaties, vriendschappen, werk of idealen is.

Ze verwachten ditzelfde terug en zullen snel teleurgesteld zijn als dat niet het geval is.

Dit zou dan een van de zeldzame momenten kunnen zijn waar het Maldekeanse humeur kan worden gezien.

Maldek is een planeet aan de andere kant van Mars.

Hij bestaat niet meer en de huidige resten van de Planeet lijken op een Asteroïdegordel.

http://www.lightconnection.org/

©2012 Nederlandse vertaling Joke, voor Nieuwetijdskind.com


maandag 25 februari 2013

EINDSPEL – deel 4 door Frank Hoogerbeets 25 februari 2013


EINDSPEL – deel 4

Profetieën

door Frank Hoogerbeets
  
25 februari 2013In vorige delen hebben we veel naar historische gebeurtenissen gekeken, omdat het belangrijk is om te weten wat er is gebeurd en waarom. Echter, er is een aspect dat ook heel belangrijk is waar ik het nog niet over heb gehad. Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die als grote profeten werden beschouwd vanwege hun gaven om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. We kunnen het bestaan van deze mensen niet ontkennen, noch de gedetailleerde en correcte beschrijvingen die zij op de ene of andere manier hadden vastgelegd. Wie waren zij en waarom deelden zij hun voorkennis met de mensen van hun tijd?

De meeste mensen die tegenwoordig geïnteresseerd zijn in profetieën doen dat uit nieuwsgierigheid en hebben vaak de gewoonte om de boodschappers negatief te beoordelen wanneer hun voorspellingen ogenschijnlijk niet uitkwamen. Deze gewoonte is echter gebaseerd op de aanname dat voorspellingen altijd moeten uitkomen, en als zij dat niet doen, dan zal de boodschapper het wel bij het verkeerde eind hebben gehad. Deze aanname is onjuist, want we moeten met een paar dingen rekening houden als we naar profetische beschrijvingen kijken.

De Aarde en het Planetenstelsel volgen een cyclische weg door de ruimte en komen vaak andere hemellichamen tegen zoals kometen en asteroïden. Sommige komen slechts eenmaal langs, terwijl andere een cyclische baan om onze Zon volgen. De hele geschiedenis door hebben mensen van de sterren hun hogere kennis van kosmische cycli gedeeld met mensen van de Aarde, zoals de Maya's. Door deze kennis wisten die mensen wanneer bepaalde cycli tot een einde zouden komen en wanneer hemellichamen zouden passeren op hun cyclische baan door ons Planetenstelsel. Zij wisten ook dat de overgang van de ene cyclus naar de volgende en het passeren van een object in de ruimte altijd fysieke veranderingen op Aarde tot gevolg hebben. Hen werd geleerd dat deze cycli en de daaropvolgende veranderingen normaal zijn omdat zij integraal deel uitmaken van het Leven. De Maya's konden dus gemakkelijk het einde voorspellen van de huidige Aardse cyclus, en dat rond die tijd bepaalde veranderingen zouden gaan plaatsvinden. Dit soort profetieën zullen altijd uitkomen omdat ze onvermijdelijk zijn.

zondag 24 februari 2013

ApolloniaApollonia

Kenmerken van degenen die Apollonia als hun Planetaire oorsprong hebben
Apolloniërs houden van leren en het verruimen van hun vele talenten.

Er is vaak interesse in afwisselende kennisgebieden en in het ontwikkelen van vele vermogens.


Er is een diep-vragende natuur in Apolloniërs aanwezig wat hen drijft in het zoeken naar antwoorden en bevrediging. Dit kan resulteren in een aantal loopbanen of interesses gedurende hun leven omdat ze constant zoeken naar toevoeging van kennis.

Soms zal dit voelen als ‘een spons’, ze zuigen veel verschillende kennis op.Op anderen komen ze over als "een permanente student” of wekken ze de indruk niet in staat te zijn hun gedachten te ordenen om te doen wat ze willen doen.

Dit is niet het geval.


Apolloniërs staan zichzelf gewoon niet toe dat ze beperkt zijn, in welke rol dan ook; ze laten zich niet definiëren in wie en wat ze zijn.

Elke poging van anderen hen te beperken of te labelen roept onmiddellijk een krachtige weerstand op.

Dit is één voorbeeld van hoe de normaal kalme Apolloniër een heftige reactie zal laten zien.

Als Apolloniërs voelen dat anderen hen proberen te begrenzen, te beperken of te labelen….ongeacht of het waar is – als een situatie bij hen deze gevoelens oproept, zal er zo’n sterke reactie volgen.

Er is een diep verlangen zelfvoorzienend te zijn en niet afhankelijk van anderen in hun behoeften, zowel financieel als emotioneel.


Het kan voor hen nodig zijn zich van tijd tot tijd eraan te herinneren dat je van het leven mag genieten en tijd mag nemen voor plezier. Want ze hebben de neiging maar liever serieus te zijn.


Dat is vooral duidelijk als ze erg gefocust zijn op een weg van leren of op presteren.

Wel moet worden opgemerkt dat zelfs als een Apolloniër ervoor kiest om plezier te zoeken en te spelen in plaats van serieus te leren, ze net zo diep en volledig gericht zijn op die bezigheden.

Veel Apolloniërs voelen een diepe relatie met de Aarde en haar behoeften, en werken vaak als "aarde-helers”.


Er is al vroeg herkenning van energievelden, aura’s, spirituele vrienden of engelen dat hen leidt naar de spirituele zoektocht om deze herkenning te begrijpen en antwoorden en verklaringen te vinden.


Deze vaardigheden met energie kunnen hen op sommige momenten in hun leven bij helingswerk (healing) brengen, hetzij met de Planeet (natuur), dieren of mensen.

Er is vaak een aantrekkingskracht naar kinderen en een verlangen kinderen te helpen, of mensen die hulpeloos zijn of in nood.


Dit kan als ouder, een leraar, een begeleider of gewoonweg als een geïnteresseerde vriend.

Apolloniërs hebben een sterk inlevingsvermogen naar anderen, wat ze gebruiken om anderen te helpen, te genezen en te bevrijden van emotionele pijn en angsten.

Er is een sterke liefde voor schoonheid en natuur.
Apolloniërs vinden vaak steun in de schoonheid en de vrede van de natuur om zichzelf te genezen en vrede in zichzelf te vinden.

Apolloniërs hebben een sterk intuïtieve gevoelens en een spirituele verbondenheid.

Ze beschouwen zichzelf vaak als exotisch en hebben er plezier in "anders” te zijn.
http://www.lightconnection.org/


©2012 Nederlandse vertaling Joke, voor Nieuwetijdskind.com

Live Kryon channeling: De Drie Winden 23 en 24 februari 2013

Live Kryon channeling: “De Drie Winden”

Deze live channeling werd gehouden in zowel Saskatoon, Saskatchewan als Calgary, Alberta, Canada.

23 en 24 februari 2013

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in zowel Saskatoon, Saskatchewan als Calgary, Alberta, Canada. 

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. De tijd die is verstreken sinds wij de laatste keer hebben gesproken bestaat voor mij niet eens. Het is aan een lineair mens moeilijk uit te leggen hoe het is om geen tijd te hebben. Alle dingen verschijnen tegelijk en het is voor jullie hersenen vreemd om te zeggen want in voor jullie is de toekomst niet bekend en kunnen jullie je verleden niet bezoeken. Voor jullie is je bestaan altijd in het heden. Toch zijn wij aan mijn kant in alle drie de realiteiten tegelijk maar noemen wij die het nu. Deze concepten zijn alleen energieën maar jullie verbinden er een 3D tijdlocatie aan elk van hen.Meer lezen >>>