Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 9 maart 2013

Dolores Cannon - Deel 4 - 9 maart 2013


Dolores Cannon - deel 4

9 maart 2013

Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Dolores: Deze vreemde gevallen gebeurden niet alleen in mijn vroege onderzoeksdagen in de jaren rond 1980. Ik geef hierbij een recent geval dat het vermogen van buitenaardsen laat zien om een illusie te creëren op een veel grotere schaal dan alleen maar met dieren.

In 1997 had Clara me geschreven en diverse keren per telefoon gevraagd om een sessie met haar te doen. Er zijn nu zoveel mensen die dit willen dat ik gestopt ben om ze bij mij thuis te geven. Ik neem ook geen nieuwe subjecten/klanten meer aan behalve als ik een lezing moet geven in de stad waar ze wonen en alleen als ik dan de tijd ervoor heb. Ik herinnerde me Clara niet of ons gesprek. Ze ontdekte dat ik in mei in Hollywood moest zijn, voor een conferentie dus belde ze en vroeg om een afspraak. Ze woonde bij San Francisco maar ze wilde graag naar Hollywood komen. En onder die omstandigheden kon ik haar niet weigeren.

[Omdat de conferentie een flop werd, had Dolores meer tijd en was erg ontspannen toen Clara in haar hotelkamer kwam]

Clara is een aantrekkelijke blondine in haar veertiger jaren, schijnbaar actief, intelligent en in goede gezondheid. Tijdens ons gesprek vooraf, waarin ik probeer het probleem of de reden vast te stellen voor de sessie, zei ze dat de hoofdzaak van het probleem een episode van missende tijd was die enkele jaren tevoren gebeurd was. Ze gaat vaker naar Hawaii voor conferenties voor haar werk. Bij deze gelegenheid reed ze zelf op het eiland Maui. Het schemerde bijna maar was nog licht en ze zocht een restaurant dat ze bij eerdere tochtjes gezien had. Dat lag op het strand en ze wilde daar haar avondmaal nuttigen en ondertussen naar de zee kijken. Terwijl ze reed en zocht, ontdekte ze dat ze al voorbij de ingang was gegaan. Ze besloot om een stukje verder te rijden om een plekje te vinden om te gaan keren en terug te rijden. Dit deel van het eiland had weelderig tropisch groen en palmbomen die de twee rijstroken overschaduwden. 


Een paar huizen lagen achteraf de weg en werden uit het zicht verborgen. Ze vond tenslotte een weg om om te keren, alhoewel ze mentaal opmerkte dat ze die nooit eerder gezien had toen ze dezelfde route reed. Toen ze daar indraaide bevond ze zich in een groep kleine behuizingen samengesteld uit modulaire woningen. Die lagen tussen palmbomen in een heel aangename omgeving. Ze draaide haar auto daarin en keerde om. En dat was het laatste dat ze zich herinnerde.

Het volgende ogenblik bevond ze zich aan de andere kant van het eiland en reed over een drukke hoofdweg met vier rijstroken. Het was nu totaal donker en ze had er geen idee van hoe ze daar kwam.

Een jaar later toen ze terugkeerde naar hetzelfde eiland voor weer een conferentie, reed ze langs dezelfde weg en zocht naar die groep huizen, uit nieuwsgierigheid, omdat het vreemde incident nooit meer uit haar denken weg was gegaan. Ze reed het hele gebied rond en alhoewel ze het hotel weer terugvond, vond ze die groep huizen met de modulaire woningen niet meer terug. Dit had haar in verwarring gebracht en daarom wilde ze een sessie. Ze wilde ontdekken wat er die avond was gebeurd, en hoe ze zo mysterieus aan de andere kant van het eiland terecht kwam zonder enige herinnering dat ze daar naar toe was gereden. Ze bleek een uitstekend subject te zijn. Ik had geen probleem om haar onmiddellijk in een diepe trance te krijgen, en ze sprak best veel nadat ze de scène was binnengegaan. ..
Jeshua via Judith Coates: "De Evolutie van het Aardse Bewustzijn" Maart 2013 Judith Coates

Jeshua:
"De Evolutie van het Aardse Bewustzijn"

Maart 2013 / Judith Coates

Dierbare, Ik zou nu met je willen spreken over de evolutie van het bewustzijn op dit draagvlak. In het begin - jullie houden ervan te spreken over het begin en het einde, maar, in Waarheid, was het begin geen begin; het begin was een Isheid dat buiten de tijd is. Maar met wat jij zult begrijpen binnenin dit punt van concentratie, in het begin was er bewustzijn, besef, Isheid: en Isheid hoefde diens Isheid niet te verwoorden om zichzelf te kennen. Het was een Isheid van zijn, van uitbreiding. En de uitbreiding gaat door.

Zoals jullie de tijd begrijpen, het bewustzijn was en breidt zich nog steeds uit in Diens realisatie van Isheid. En in de uitbreiding, raakte Het, wat jullie noemen, gedachten aan, en Het verlangde ernaar binnenin de uitbreiding om Zichzelf op alle manieren te kennen: voorbijgaand aan wat jullie je zelfs maar voor kunnen stellen binnenin dit punt van concentratie. Het was/is als het zuurdeeg binnenin het brood, een uitbreiding die moet zijn, die niet ontkend zal worden.

En binnenin de heiligheid van het geheel van de Isheid, kwam er verlangen naar voren om tot uitdrukking te brengen. En het verlangen bracht vele, vele rijken, vele dimensies naar voren: vele werkelijkheden vanuit de ene Werkelijkheid.


vrijdag 8 maart 2013

‘Matthew-boek: Aarde’s Gouden Periode deel 1

Dit is een boek van Suzy Ward, die de moeder was van Matthew. Het is getiteld: " Earth’s Golden Age, Life beyond 2012” Ik kreeg dit boek om te vertalen. De hoofdstukken komen langzamerhand binnen, dus bewaar dit deel alvast.

Kleine uitleg voor iemand die het verschil niet kent tussen God en Schepper. De Schepper staat boven alle universums waarboven elk dus een God staat die ook is geschapen door Schepper. ‘ God’ is dus de God van ons Universum.
Matthew schreef daar vaker over.


Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl


Suzy Ward met: Aarde’s Gouden Periode
Het Leven verder dan 2012

Een ‘Matthew-boek’ met Suzanne Ward
2012 Copyright van Suzanne WardIn TOEWIJDING

met de onvoorwaardelijke liefde van onze familie op Aarde
voor jullie broeders en zusters in andere werelden. 


De kracht van LIEFDE is de sleutel tot de Gouden Periode.

AARDE’S GOUDEN PERIODE
Het leven verder dan 2012 

Ashtar via James McConnell: "Ashtar" en "Iemand Die Dient" De Domino's Staan op het Punt 8 Maart 2013

"Ashtar" en "Iemand Die Dient"

"De Domino's Staan op het Punt
 te Beginnen met Omvallen”
 Antwoorden van de Meesters:
8 Maart 2013 / James McConnell
Iemand Die Dient:

Ohm Mani Padme Uhm. Groeten aan jullie, het is goed om hier weer met jullie te zijn. Maar ik blijf hier slechts een klein poosje, slechts een moment, om energie voor te bereiden voor de volgende om door te komen die een beetje wenst te spreken. Wij zullen hier in korte tijd weer terug zijn.

Ashtar:

Ik ben Ashtar. Ik ben slechts één keer eerder door deze persoon gekomen, maar het is nu tijd om mijn energie door deze heen te lenen aan velen die deze woorden zouden willen horen en lezen. Want de tijd is nu gekomen, een tijd om je op alles voor te bereiden waarop jullie gewacht hebben. Want zeer spoedig, zeer binnenkort, velen zouden het nu op handen zijnde noemen, zijn er deze veranderingen die eraan komen die gedurende vele eonen aan tijd voorspeld zijn.

Deze veranderingen zijn nu in werking. Zij hebben zich opgebouwd en opgebouwd tot aan dit moment, naar deze ware tijden die naderbij komen waar het deksel, zou je kunnen zeggen, van de pan afgehaald gaat worden, in termen van de waarheden die naar buiten komen.

Vele waarheden zullen geopenbaard worden en vele van deze domino-effecten waarover gesproken werd staan nu op het punt om te beginnen. En als deze domino's beginnen te vallen zullen jullie beginnen op vele manieren verlicht te worden welke jullie je nog niet eens voorgesteld hebben. En iedere keer dat deze domino's vallen, zal een andere waarheid naar buiten komen. En jullie zullen voorbereidt zijn voor de aankomende tijd in de niet al te verre toekomst zoals daar door andere bronnen over gesproken is nu, sprekende in termen van negen maanden, in termen van September van dit jaar zullen er diegenen zijn die voorbereidt zijn om in/naar de hogere frequentie trilling te gaan, massaal, als een wereld, als een planeet.

En deze tijden komen zeer gauw naderbij en deze tijden nu waar jullie in zijn, en deze maand waar jullie nu in zijn, Maart, dus Maart, 2013 is een tijd nu van energieke voorbereiding voor alles dat eraan komt en wanneer dit eenmaal van start gaat zal het de ene kwestie meteen na de andere zijn.

Het zal schijnbaar zonder oponthoud zijn. Jullie zullen op jullie internet zijn en je zult iets nieuws zien, niet gewoon elke en iedere dag, maar praktisch ieder moment en het zal als een toevloed komen. Het zal zo snel zijn en zo furieus dat het jullie op vele manieren bij verrassing zal nemen. En dit is wat eraan komt en het is nu tijd dat het moment, de oproep gekomen is van dat wat zou zijn de hemel en het is zeer spoedig nu om te beginnen, zeer van het ogenblik nu, dat al deze dingen hun begin zullen gaan krijgen.

Dit was de boodschap die wij wensten te geven. Wees voorbereid, al mijn broeders en mijn zusters voor alles waarvoor jullie hier kwamen om te doen want jullie missie, de behoefte voor wat jullie naar de tafel toe brengen zou je mogen zeggen, staat op het punt te beginnen. Dus wees er klaar voor. Ik zal jullie nu verlaten. Mijn vreedzaamheid en liefde zal met jullie allemaal zijn als jullie doorgaan je voor te bereiden en verder gaan te begrijpen en te weten wie jullie waarlijk zijn.

OWS: Wederom groeten aan jullie allemaal. Dit is Iemand die Dient nu om jullie te ondersteunen op wat voor manier dan ook dat wij kunnen met jullie vragen, maar voordat wij dat doen, wensen wij slechts een klein beetje meer met jullie te delen. Begrijp dat deze tijden waar Ashtar over sprak al in werking zijn, al begonnen zijn en deze dingen gaan beginnen om een vaart aan te nemen van "een rollende steen die geen mos verzameld".

Deze vaart, wanneer het eenmaal begonnen is te rollen, zal doorgaan met rollen en zal alles op diens pad met zich meenemen in termen van dat vele dingen gaan gebeuren, vele dingen gaan veranderen en jullie zullen verbaasd zijn als deze dingen in jullie fysicaliteit beginnen te komen, jullie driedimensionale begrip. Wij zeggen nu drie dimensionale begrip en wij hebben met jullie gewerkt met jullie hogere frequentie trillingsbegrip, 4 en 5 dimensionaal.

Maar voor dit is het tijd voor jullie driedimensionale begrip om te beginnen meer van deze glimpen te krijgen waarover wij gesproken hebben zodat jullie voorbereid zijn op alles dat eraan komt. Want het is jullie driedimensionale begrip dat deze dingen moet zien en weten als zij gebeuren. De waarheid zouden jullie kunnen zeggen die naar buiten komt. Zou hier wat voor vraag dan ook over zijn om mee te beginnen?

"Is er een noodzaak voor enorme veranderingen om te gebeuren zodat die rollende steen vaart verkrijgt, zoals bijvoorbeeld waar ik naar refereer is toen mijn zoon zei dat je de volledige wereld kunt voeden gebaseerd op wat we spenderen aan zes dagen van militaire dingen in dit land. Dus de wereld zou een jaar lang gevoed kunnen worden van iets gebaseerd op hoe wij ons geld besteden. Het lijkt er gewoon op dat het moet stoppen voor andere zaken om vaart te krijgen - zoals de krankzinnigheid van de mensheid".

OWS: Je moet begrijpen dat al deze dingen die je zegt correct zijn maar er zullen deze dingen zijn die er gaan gebeuren die de mensen wakker zullen maken, je zou kunnen zeggen, om eerder de katalysator te zijn. Niemand zal ertoe aangezet worden iets te doen maar het zal een katalysator zijn om mensen alert te maken tot wat er gaande geweest is en hoe zij op zovele manieren onder de duim gehouden zijn.

Ja, het is door de eigen vrije wil maar zij zijn onder de duim gehouden en weten niet eens dat zij onder de duim gehouden worden, zie je? Dus deze dingen zoals zij zich beginnen voor te doen gaan een groot aantal laten ontwaken net zoals jullie zelf, de lichtwerkers ontwaakt zijn. Daar zullen diegenen zijn die nog niet ontwaakt zijn maar dat zullen doen door deze dingen waar wij over spreken in termen van dat vele waarheden naar buiten zullen komen. Wij spreken van een verandering, een totale verandering in jullie financiële systeem.

Wij spreken over jullie disclosure, van de galactische situatie, wij spreken over het eerste contact, al deze dingen die gaan gebeuren, de één meteen na de ander. Wanneer het eenmaal begint, is er geen stoppen meer aan en eerst zal het een beetje geleidelijk zijn maar dan zal het aan snelheid gaan winnen en aan snelheid gaan winnen - zoals jullie zeggen, en het zal op een bepaald punt niet te stoppen zijn.

"Is het het kwantum effect?”

OWS: Het zal niet noodzakelijkerwijze een kwantumsprong zijn maar voor sommigen zal het zeker een kwantumsprong lijken te zijn. Voor sommigen zal het een geleidelijke opbouw zijn. Voor jullie, diegenen die lichtwerkers zijn, is het een geleidelijke opbouw. Jullie hebben je voor een zeer lange tijd hierop voorbereid. Voor deze anderen zal het plotseling zijn en zij zullen vragen, waar komt dit dan toch vandaan? Beantwoord dit jouw vraag?

"Moeten deze dingen veranderen zodat de mensheid kan veranderen. Bijvoorbeeld, mensen over de gehele wereld lijden honger, terwijl wij ons geld spenderen aan wapens en bommen."

OWS: Zie je, wanneer het financiële systeem eenmaal gereorganiseerd is zou je mogen zeggen, zullen er vele dingen zijn die er in het spel zullen komen en er zullen vele veranderingen zijn, vele programma's die ontwikkeld zullen worden die zullen voorbereiden en zullen zorgen voor de grote aantallen die nu in deze tijd lijden. Je moet begrijpen dat jouw zoon daar een klein beetje correct was. Er zijn zoveel bronnen, geld en dit alles dat beschikbaar is voor wanneer de tijd komt om uitgegeven te worden.

Het zal niet alleen de volledige planeet voor één jaar voeden, maar het zal hen voor een zeer lange tijd voeden. Er zijn biljoenen en biljoenen, vele honderden aan biljoenen van dollars voorbereid. Je zou kunnen zeggen genoeg voor ergens nabij de tien miljoen te vergeven aan ieder individu op de planeet als het op die manier zou gaan. Dat is hoeveel er is. En het zal een gelijkmakingseffect zijn, want iedereen zal gelijk zijn en het maakt het speelveld egaal zou je kunnen zeggen. Niet dat velen van jullie denken dat dit een spel is.

"ik las een channeling vandaag, een andere Ashtar channeling en het was zeer gelijk omdat het sprak over die negen maanden, je weet wel in September en al deze dingen die beginnen te gebeuren en dat allemaal. Vanavond wat ik dacht dat ik hem hoorde zeggen, naast alle domino's en dat alles omvalt en zo, dat de tijd in September een tijd zou kunnen zijn van velen die ascenderen."

OWS: Ja, dat is correct. Zijn er andere vragen hier?

* Opmerking van Cobie: Verder werden er algemene en persoonlijke vragen beantwoord, welke ik besloot niet te vertalen… Natuurlijk zoals altijd moet je alles wat je leest met je intuïtie/onderscheidingsvermogen lezen. Maar dat alles op gang begint te komen kunnen we wel rustig aannemen denk ik. Zoals door een mede-vertaler André een lang artikel over de OPPT vertaald is, en wat aangeeft dat er inmiddels al belangrijke stappen genomen zijn en dat wij in feite al VRIJ zijn van onze onderdrukkers… Een stuk dat je gelezen moet hebben.

Klik hier: Wat is de "One People's Public Trust" (OPPT)? Of hier OPPT

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


Channeled by James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings
 

Kryon: Spiritualiteit en de innerlijke werelden. Barbara Bessen 8 maart 2013. Geplaatst: 25 oktober 2014

Kryon: Spiritualiteit en de innerlijke werelden.
Barbara Bessen
8 maart 2013. Geplaatst: 25 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De meeste mensen houden zich bezig met de uiterlijke wereld, met hetgeen er buiten gebeurt, wat hen overkomt en wat zij met andere mensen beleven. De beoordeling gaat via het verstand, op basis van de opgeslagen criteria die uit het emotioneel lichaam stammen. Omdat ik jullie altijd graag bij mijn beschrijvingen wil betrekken vraag ik jullie nu de ogen te sluiten en je de dag van gisteren te herinneren. Hoe waren jullie ontmoetingen, welke gevoelens hadden jullie daarbij? Waardoor werden deze ontmoetingen bepaald?

Ga alleen van jezelf uit: In welke innerlijke toestand was je, hoe voelde je je erbij? Niet lekker, gelaten, vrolijk? Neem even de tijd om dit te overdenken. Sluit je ogen en laat de dag van gisteren voor je innerlijk oog de revue passeren en onderzoek hem. Analyseer alles wat er gebeurde naar uitgangspunt en voortgang en naar je eigen vereisten als je bijvoorbeeld je chef of een collega ontmoette. Waren er gevoelens van boosheid? Zo ja, Waarom? 


donderdag 7 maart 2013

De twaalf Herinnerings Sleutels

De twaalf Herinnerings Sleutels

Ik Ben Liefde

Niemand bestaat zonder het. Liefde is de Creatieve Kracht in de oorsprong van Alles Wat Is. Niets groeit en ademt zonder het. Waar Liefde is, is Leven en uitbreiding. Waar het niet is, is dood en spanning. Iedere ademhaling die ik doe is pure Liefde wanneer ik de Stroom van Liefde mijn lichaam laat binnenkomen en haar bestaan ondersteun. Het begrijpen van de puur creatieve kracht van Liefde die zich door mij manifesteert en door de prijzenswaardige diversiteit van Leven waarin alles nauw is verbonden, is de Sleutel tot het volledig herinneren van Wie Ik Ben, als Een met Al Dat Is. Mijn universele uitlijning via de uitdrukking van de centrale kern van mijn Ziel dat Ik Liefde Ben wordt ook erkend, en eert en autoriseert de werkelijke essentie van Wie Wij Zijn als Een met Alles Dat Is – daarmee onderstrepend de onderliggende herkenning dat de "Ik” die dit claimt het Omniversele Wezen is van wie wij allemaal afstammen, met wie wij allemaal ons bestaan delen, en aan wie wij allemaal eeuwig zullen terugkeren.

Ik Ben Licht

Vanuit Liefde komt het Licht dat het bewustzijn brengt van alles naar Alles Dat Is. In haar oneindige uitbreiding vanuit de Bron waar Liefde en Licht als eerste verschenen, brengt het Licht van Liefde, waar Het ook schijnt, de Creatieve Goedkeuring van Openbaring met zich mee. Liefde is de Alfa en Licht is de Omega. Net zoals Liefde de uit de openbaring gebleven Voelende Aanwezigheid naar Haar eerste uitbraak van Licht bracht, brengt het Licht deze Allesomvattende Aanwezigheid naar een steeds scherpere focus van bestaan. Via het claimen van mijn noodzakelijke Lichtessentie, dezelfde die schijnt door alles wat is, verkondig ik Wie Ik Ben aan de Universele Kracht van Liefde in mij en accepteer het bruidscadeau van ontvangenis voor een nog delicatere uitdrukking van Alles Dat Is. Ik word letterlijk het Licht van de Scheppersbron en ontvang helemaal opnieuw, op mijn eigen microscopische niveau, de Universele Realiteit van alle dimensionele rijken van openbaring en voor Haar oneindige duw naar het Zijn via alles dat Ik Ben.

Ashtar via Karen Doonan: Ashtar Spreekt in WAARHEID tot de Nieuwe Aarde 7 Maart 2013


Commandant Ashtar Spreekt in 
 
WAARHEID tot de Nieuwe Aarde
7 Maart 2013 / Karen Doonan
Diegenen die in staat zijn om mijn energieën te onderscheiden zullen nu in staat zijn mijn communicatie te begrijpen want Ik kom met een reden om door dit kanaal heen te communiceren. Voor diegenen die wachten op de bevestiging van de Nieuwe Aarde, dan is DIT in WAARHEID de bevestiging van de Nieuwe Aarde. Diegenen die ernaar gestreefd hebben om de WAARHEID in het open zicht verborgen te houden vallen nu langs de kant van de weg want de WAARHEID kan niet verborgen worden voor een ras dat nu in WAARHEID ontwaakt.

Veel van wat Ik te communiceren heb in deze tijd zou uitdagend kunnen zijn want daar zijn diegenen die nog steeds zwelgen in de complexiteiten van de oude Aarde. Zij zullen WAARHEID vinden of zij zullen ervoor kiezen om in de lussen te blijven die zelfgecreëerd zijn, het is niet van belang want de Nieuwe Aarde wordt nu in WAARHEID geboren. Dit moment zou altijd voor het menselijke ras zijn, het is op alle punten uitgedaagd in diens ontvouwing en velen zijn naar de oude Aarde en de trekkracht van de zware, dichtere energieën terug gevallen. Dat wat zich nu ontvouwd zal erop toezien dat aan het menselijke ras hun visie, hun macht en hun plaats in het universum teruggegeven wordt. Voor diegenen die ernaar streefden om de WAARHEID verbogen te houden in het open zicht streefden ernaar om het menselijke ras voor hun eigen doeleinden te vervormen en dit is nu geëindigd. Wat er over de planeet Aarde heen doorleefd wordt is het sterven van de oude Aarde energieën. Arcturian Tranformation Tools / Amarja Mara

ARCTURIAANSE HULPMIDDELEN  VOOR TRANSFORMATIE

6e dimensie Arcturiërs 
Telepathisch channeling door Amarja Mara


Wij zijn Arcturians van het 6e dimensionale bewustzijn. Wij verwijzen u naar de betekenis en het bewustzijn dat deze grafische symbolen kunnen uitlokken in het wezen van de kijkers. Een Ieder is gecodeerd met een bepaald patroon dat samenvalt met een bepaalde frequentie die is gecodeerd in het potentieel van elk mens.

Door het bekijken van deze beelden, en het reciteren van de intentie meditatie, kan men deze frequenties in zichzelf activeren. Deze beelden kunnen worden gebruikt als instrumenten om het gehele zelf te ontwaken tot een hoger niveau van bewustzijn of ascensie te inspireren naar een meer bewuste staat van zijn. Alle aspecten van de afbeelding, kleuren, vormen, maten of vormen en het plaatsen en het nummer van elke vorm in de gehele afbeelding heeft betekenis voor de matrix van de aarde, en de mens binnen haar omgeving.

 _______________________


Manifestatie

De kracht van creatie binnen het 3-dimensionale rijk is ontwaakt. 

Het activeert de mogelijkheid om wensen in je wereld te manifesteren. 

Het verhoogt je creatieve bekwaamheid en je motivatie om bepaalde concepten een creatieve vorm te geven.


Intentie van de Meditatie: De wensen van mijn ziel manifesteren zich in mijn realiteit.

_____________________


Patronen veranderen

Deze vorm staat ons toe om oude patronen in nieuwe patronen te veranderen. 

Gebruik dit gereedschap wanneer je gereed bent om negatieve gedragingen naar positieve over te zetten. 

Deze afbeelding staat je toe om je onderbewustzijn, gewoontes en reacties te veranderen. 

Het staat je toe om je denken en automatisch handelen te veranderen.  

Gebruik dit wanneer je gereed bent om blijvende verandering te maken. 

Het beste is dus om dit te gebruiken voor een specifiek patroon dat je wilt transformeren.

Intentie van de meditatie: Ik ben niet langer onder controle door het onderbewuste.

______________________


Zielendoel

Iedereen reincarneerd met een bepaald doel wat men wenst te vervullen en deze formatie activeert het innerlijk weten van dat doel en staat je toe om de tekenen te zien die je elke dag zullen leiden naar de hoogste bestemming.

Intentie van de meditatie: Mijn zielendoel wordt elke dag aan mij vrijgegeven en ik handel naar die missie


_____________________________________________


Integatie

In de wereld van Polariteit kun je inwerking van de oppositiekrachten vinden. 

Dit beeld staat de ziel toe om het licht vrij te geven binnen in de eigen duisternis en het licht te zien in de duisternis van deze wereld. 

Wanneer deze tegengestelde krachten zijn verenigd, dan is de ziel tot een geheel verenigd en is de tegenstelling opgehouden te bestaan.

Intentie van de meditatie:  Ik accepteer mijn duisternis door het vrijkomen van mijn licht en ik voel dat mijn ziel integreert naar compleetheid.


___________________________________________


Innerlijk Weten

Wanneer je staart naar de centrale veer van dit patroon, staat het je toe om naar binnen te gaan en toegang te krijgen bij het innerlijk weten van je ziel....het opent de deur naar intuïtie en je gevoeligheid naar je eigen waarheid. 

Alle antwoorden kunnen in deze plaats van innerlijk weten gevonden worden. 

De greep van invloeden van buitenaf, lossen zich op en de waarheid wordt gezien.

Intentie van de meditatie: Door me te verbinden met mijn innerlijke weten, herken ik de waarheid.


_______________________________________________


Interdimensionaal
Reizen

In dit teken is de kracht van interdimensionaal reizen gecodeerd.

Wanneer je boven de restricties van ruimte en tijd uitkomt, kunnen werelden boven werelden gezien en ervaren worden.

De mate waarin dit teken gecodeerd wordt ligt aan het niveau van bewustzijn dat men heeft bereikt.

Het zal het niveau van interdimensionaal reizen activeren die men zal ervaren als men er klaar voor is.

Intentie van de meditatie: Ik open mijn bewustzijn om boven de waarneming uit van tijd en ruimte in andere dimensies te kijken.

________________________


UitlijningDe mens heeft de capaciteit om zich op één lijn te plaatsen met Moeder Aarde wanneer zij in haar volgende octaaf ontwaakt. 

Deze afbeelding brengt iemands gehele natuur op één lijn met de frequentie van de Aarde, GAIA, wanneer ze zich door haar cycli beweegt rond de zon en het zonne-systeem en melkweg naar en in een lichtere vorm.

Intentie van de meditatie:  Ik ben heel gelijkgericht met de vibraties van Moeder Aarde, wanneer ze zich beweegt naar haar nieuwe Zijn!


____________________________________________


Eenheid - Eendracht


Deze vorm brengt de impact van eenheid in een groep mensen om hun hoger doel te vervullen.

Het individu is geëerd binnen de eenwording van zielen die een grotere taak krijgen.

In eenheid is er kracht!


Intentie van de meditatie:  In eenheid zijn we heel en dat geeft een Hoger doel, vastberadenheid, aan onze scheppingen.


__________________________________________


Vergeving


Met dit teken kun je eindelijk wrok en onopgeloste schuld loslaten.

Dit patroon staat je toe om banden uit het verleden los te laten, die nu nog steeds pijn en spijt bezorgen.

Het bereikt een plaats dat oude wonden opent en ze bevrijdt, zodat echte vergeving gerealiseerd wordt en de ziel vrij kan zijn.

Intentie van de meditatie:  Ik vergeef mezelf en alle anderen uit het diepste van mijn wezen.


_____________________________________


Transformatie


De Combinatie van Geometrische vormen activeert het vermogen om het ene in het andere te transformeren.

Het maakt je ontvankelijk om als schepper je vermogen, je werkelijkheid te veranderen.

Dit is een geschenk dat iedereen heeft.

Met de kracht van Bewust Zijn kun je elke gedachte of gevoel in iets anders transformeren en elke omstandigheid kan in een ander worden omgezet.

Hoe kun je deze kracht gebruiken? Wat wil je transformeren?

Intentie van de meditatie:  Ik heb de kracht om mijn realiteit te transformeren.

Ik wil deze kracht gebruiken om..........te transformeren in liefde in mij leven.


___________________________________________


Verbinding
(Interconnectivity)


Alles op je planeet is verbonden in een web van licht, als een gloeidraad.

Deze tekening toont je, dat deze lichtmatrix van licht echt is en tegelijk een illusie!

Je kunt in deze matrix stappen en de lichtlijnen lezen omdat alles met elkaar verbonden is.

Een lichtpuntje leidt naar alle lichtlijnen.

Alles is een lichtpunt in een holografisch met elkaar verbonden creatie.

Wanneer je naar deze afbeelding staart, overdenk je wat dat betekent.

Intentie van de meditatie: Ik ben een lichtpunt in het eindeloze web van licht.

 _______________________ 

Goddelijke ontwaking


Wij zijn allemaal een Goddelijk wezen wat vergeten is wie we zijn!

Deze afbeelding doet je ziel ontwaken naar zijn ware goddelijkheid en verbinding naar een spiritueel rijk dat de fysieke wereld te boven gaat.

De naast elkaar geplaatste vormen spreken de spirituele kant van je bewustzijn aan en brengt het gevoel van Goddelijkheid in je tegenwoordige bewustzijnsstaat.

Het bevat spirituele patronen zoals het zich in je tegenwoordige bestaan manifesteert.

Intentie van de meditatie:  Ik ben een Goddelijk wezen wat deel uitmaakt van een Goddelijk plan.

 ______________________


Telepathie 


Alle mensen hebben de mogelijkheid van en tot telepathische communicatie.


Deze afbeelding heeft gegevens in zich die alleen gelezen kunnen worden wanneer je jezelf toestaat, om je telepathische mogelijkheden echt te laten zijn.


Intentie van de meditatie:  Het is gewoon voor me om telepathisch te zijn en ik info kan zenden met mijn geest in een 3e dimensie verpakking.


_________________________________________


Concentratie / Focus

Richt je aandacht op het midden van deze afbeelding en je zult bemerken dat je niet kunt nalaten er op gericht te blijven.

Dit kan je helpen om je intenties te rechten en de doelen te bereiken die je je ten doel hebt gesteld.

Slechts een paar seconden richt je je met je intentie op deze afbeelding en je zult je concentreren.

Intentie van de meditatie:  Ik wil mijn concentratie vasthouden op............voor zo en zo lang.

______________________


Uithoudingsvermogen


Dit geeft je de kracht om trouw te blijven aan je doelen op lange termijn en beloften te houden aan jezelf en anderen toe.

Het spreekt je cellulaire niveau aan en creert vooruitgang in je wezen.

Het oog in het midden is je doel en de omringende vormen bouwen je karakter om je te inspireren, te volgen met standvastigheid en vastberadenheid.

Je hebt uithoudingsvermogen nodig om je zielendoel te bereiken en dit zal je de toegang tot je kracht van binnen geven.

Intentie van de meditatie:  Ik heb het uithoudingsvermogen om mijn missie te voltooien en tot stand te brengen.

 _________________________


DNA Activering


In je fysieke 3e dimensionale aard bereik je slechts 2 DNA strengen wat de blauwdruk voor je vorm geeft.

Er zijn er meer, totaal 12, die aan het ontwaken zijn, ze zijn de energetische blauwdruk voor het nieuwe lichtwezen dat we zijn.Wanneer je in een hogere frequentie terecht komt, worden je strengen geactiveerd.

Dit beeld spreekt je energetische DNA aan en codeert ze a.h.w. om actief te worden.

Intentie van de meditatie:  Ik ben gereed voor mijn volle 12 strengen DNA-activatie en ik accepteer mijn ziel als de bestuurder van mijn nieuwe verlichte zelf.


_____________________________________________Sterrenpoort


Zorgen om contact te maken met een andere Melkweg of andere Planeet?

Dit werkt als een zonnewijzer om contact toe te staan buiten onze ruimte.

Voor hen, die gereed zijn om ambassadeurs voor de sterren te zijn en open communicatie aan te gaan naar andere wereld wezens, kan deze afbeelding helpen om contact te maken.

Elk van deze geschreven symbolen is een oproepkaart dat anderen je gebiedscode vertelt.

Dit is een spoorweg, een toegangsweg.

Het is aan jezelf te beslissen welke kaart je kiest en hoeveel je wilt weten van daar buiten!

Sta je intenties toe je te leiden.

Intentie van de meditatie:  Ik ben een lichtambassadeur in het Universum en ik sta open om met andere wezens contact te maken.

Ik sta toe contact te maken met hen die zich verbonden weten met De Goddelijke Universele Kern, De Goddelijke Bron, het Al wat is, God de Vader-Moeder.

______________________


Kalmte

Het subtiele van Vrede overdekt het leven, wat barsten en scheuren geeft, om toch met gemak door de chaos heen dat geestelijk te kunnen overzien.

Deze afbeelding herinnert je eraan dat je met kalmte een keuze mag maken wanneer een niet in perfecte staat zijn aan de orde komt en dat dat b.v. je ego kan zijn.

Sta jezelf toe in vrede te zijn en blijf kalm wat er ook gebeurt.

Daar zal je echte vrede vinden.

Intentie van de meditatie:  Ik ben nu in vrede en sta mezelf toe me kalm te voelen.

 _____________________


Overvloed   


Overvloed is de natuurlijke staat van het Universum.
Wees voorzichtig wat je overpeinst bij deze afbeelding!

Het heeft de codering om meer te creëren van waar je maar aan denkt.

Dit is een versterker van de staat van overvloed wat je maar aantrekt.

Intentie van de meditatie:  Ik trek overvloed aan wat ik nodig heb om mijn zielendeel te vervullen.


_______________________________________Teleportatie


Het meer dan op één plaats tegelijk zijn of in een oogwenk van de ene naar de andere plaats gaan, is al oud en komt er weer aan en........nee, je gaat dat niet meemaken wanneer je deze afbeelding bekijkt!

Evenwel, in deze afbeelding zit het geheim om in deze bekwaamheid te stappen.

Er zijn veel niveaus van teleportatie en er zijn er ook om niet fysiek te verdwijnen of weg te gaan, dus om, niet in een oogwenk, ergens anders heen te gaan.

Wanneer men in een hogere staat van bewustzijn komt, dan wordt dat idee helderder en dat is de bedoeling van deze afbeelding.

Intentie van de meditatie:  Mijn bewustzijn is een reismodel wat de limieten van tijd en ruimte overschrijdt.

_____________________


Telekinese


We kennen de uitspraak: geest over de materie, en dit is in feite een juiste uitdrukking: geest over de materie!

Echter de overheersende opvatting op deze planeet is "Materie over Geest"!

Deze krachtige afbeelding haalt dit foute geloof weg en veroorzaakt dat je ziel deze zaak omkeert.

Je bewuste geest kan deze afbeelding nogal of enigszins wegdrukken.

Dit is omdat je geest verandert, zodat je je kunt herinneren dat het je geest is wat de werkelijkheid veroorzaakt zoals het moet zijn en kun je dingen veranderen en bewegen en de wetten waarvan je denkt dat die ze besturen.

M.a.w. deze afbeelding opent voor je de mogelijkheid voor telekinese.

Intentie van de meditatie:  Telekinese is natuurlijk. Mijn ziele-geestesoog is de toezichthouder en beweger van materie.


__________________________________________Levenskracht


In deze formatie voel je levenskracht.

Het bevat een donutvorm wat de creatievorm is.

Het kan door het Universum heen worden gevonden maar kan verschillend worden gezien en dat hangt af van je dimensionale perspectief.

De vlammende kleuren tonen de levenskracht die komt vanuit het creëren.

Als je je creatieve uitingen wilt versterken of je passie voor het leven wilt motiveren, besteed dan wat tijd aan deze afbeelding.

Intentie van de meditatie:  De levenskracht van creëren welt in me op en geeft een infusie aan mijn inspanningen.

_____________________


Vierde Dimensie


Dit ontwerp bevat alle elementen die nodig zijn om vanuit je huidige positie in de 4e dimensie echt te ontwaken.

Het onderste blad toont het symbool van vergeving en de mogelijkheid om veel kanten te zien van alles war er toe doet.

De sterafbeelding toont je alles als een en hetzelfde.

Het bovenste beeld verbeeldt de kennis dat de fysieke en de geestelijke werelden verenigd zijn in de keus en die vorm volgt het bewustzijn.

De Kubus, de limieten wat je achter je laat en je te boven komt wanneer je je herinnert dat het je bewustzijn is, dat alle dozen creëert.

Je kunt het met verschillende woorden interpreteren, als je dat wilt, maar de essentie is binnenin afgedrukt.

Intentie van de meditatie:  Mijn ziel is gereed om mijn fysieke vorm in een 4e dimensie perspectief te plaatsen met een bewust bewustzijn.

______________________


Geestelijk Meesterschap


Zoals je zou denken, zo vallen de puzzelstukjes niet altijd op de plaats.

De vele hoeken dagen je verstandelijke beperkingen uit wanneer je je richt naar het evenwicht bij het midden van deze afbeelding.

De vierkanten komen alleen tezamen wanneer je het gevoel loslaat om ze passend te maken.

Geestelijk meesterschap in de volgende octaaf van bewustzijn door te zien dat alles past, zelfs als het lijkt dat het niet zo is!

Intentie van de meditatie:  Mijn geest kan zich uitspreiden, ontplooien boven de beperkingen van de puzzel en de stukjes uit. 

Ik kan geestelijk meesterschap hebben om het vloeiende evenwicht te zien.

 _______________________


Arcturus 


Wanneer je de neiging voelt, kun je deze Arcturus zonnewijzer gebruiken om contact te maken met de Arcturianen.

Deze combinatie is een gereedschap om contact te maken met Arcturus.

Het opent je ziel voor die frequentie en zendt een bericht van je wens om contact te maken.

Wij hebben deze afbeelding gecodeerd zodat we je bewustzijn en intentie kunnen lezen wanneer het door jullie brein golft en binnen in je ziel vibreert.

Intentie van de meditatie: Mijn ziel staat open om me te verbinden met mijn Arcturiaanse vrienden en relaties te helpen met mensen op aarde.

 ______________________


Karmische Balans


Deze afbeelding is gevuld met symbolen om de energie van karmische balans toe te passen.

De cirkels donker en licht komen tezamen en onthullen, wanneer ze samenkomen, het verlichte oog van wijsheid.

De centrale vorm dodecahedron bevat de kracht van vergeving en het zien van de vele kanten van alle interacties.

De natuurlijke cyclus van het getal 6 omcirkeld de vorm van "zo boven zo beneden".

Deze afbeeldingen houden de essentie in zich van de belangrijkheid van balans bij je handelingen, omdat ze je eeuwig beïnvloeden!!

De golven aan de buitenkant zijn een waarschuwing en herinnering dat je handelingen vloeiend zijn en in een ogenblik veranderd kunnen worden, dus de karmische effecten door tijd en ruimte heen kunnen veranderen.

Intentie van de meditatie:  Ik denk en handel met het bewustzijn van karmische balans en zoek de hoogste uitdrukking van vergeving en acceptatie.


_____________________________________________Zaligheid - Geluk (bliss)


Het oude symbool in het midden van deze vissenstaarten, zijn bedoeld om je uit je problemen te brengen en je terug te brengen in je oorspronkelijke staat van waar geluk.

Je oorsprong is deze staat van euforie en het is het recht van je ziel om deze gelukzaligheid te voelen, zelfs in de fysieke dichtheid van jullie wereld.

De helderheid van het oranje en het blauw plaatst je ego terzijde van de verzachtende frequenties van de diffuse achtergrondkleuren die in je aura smelten en je chakra's genezen en je terug brengen naar het gevoel van je gelukkige oorspronkelijke staat.

Intentie van de meditatie: Ik laat los hoe het ego me vasthoud en leef nu in een vredevolle staat van mijn ware eeuwige geluk.


Vertaling, Tonnie Eijkenboom