Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 23 november 2013

23-11: Het is de hoogste tijd om een revolutie van geluk en liefde te realiseren


23-11: Het is de hoogste tijd om een revolutie van geluk en liefde te realiseren 

donderdag, 21 november 2013


Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om het lot van de wereld in eigen handen te nemen.

Er wordt
een oproep gedaan gedaan om op 23 november aanstaande om 22.11 uur in kleine en grote groepen, als individu of als stel, bijeen te komen. 


Komeet ISON krijgt vleugels

Komeet ISON krijgt vleugels
 Woensdag, 20 november 2013

De komeet ISON blijft de wereld verbazen. Zo zagen we eerder dat zich meerdere staarten vormden en nu is er weer een nieuwe eigenschap te melden.

Niet alleen dat, maar dat dit zou gebeuren is ook al jarenlang voorspeld in talloze graancirkels.

Het lijkt alsof de komeet ISON letterlijk vleugels krijgt. Hier volgen enkele recente opnamen zoals die werden gepubliceerd op de website Universe Today:Op deze dag van je leven 23 November 2013

Zaterdag 23 November 2013

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..... dat er met alles iets 'mis' is.

Maakt niet uit waar je naar kijkt, je kunt altijd iets vinden waar iets mis mee is, iets onvolmaakt, iets dat je niet goed vindt.

Maak je geen zorgen, als je goed genoeg kijkt je zult het vinden.
Er is ook iets 'goed' met alles.

Ongeacht waar je naar kijkt, kunt je iets goeds vinden, iets wat perfect is.
Er blijft dus maar een vraag: Waar ga je naar kijken?

Wat ga je kiezen om op te merken?
Wat is je perspectief?

(Ik durf te wedden dat je al weet wat Gods perspectief is ...)


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl"Poortopening van het Hartcentrum" 22 November 2013 Sandra Walter

"Poortopening van het Hartcentrum"

22 November 2013

Sandra Walter

De Licht Golf van de 23ste november Aion uitlijning ( een merkaba vormt zich rondom de Zon) gutst al binnen terwijl ik dit schrijf. De poortopening van november 23-29 is op ons en IK BEN opgetogen over deze passage zoals deze datums gedurende een poosje aan mijn gepresenteerd hebben.

We hebben intens fotonisch-magnetisch licht dat onze geliefde ster, de Zon, treft en welke transformatieve stralen bevat voor diegenen op het Gechristende pad, en het geschenk van ontwaking voor anderen. Vele Wegwijzers en Lichtdienaren zijn gedurende weken in een diepe loslating geweest van 3D/4D systemen, programma's en structuren. Sommigen hebben ziel en familie monade structuren en kwetsuren losgelaten; bewust eentje nemend voor het team. Dit werk is noodzakelijk als je disharmonie in jouw afstamming hebt; het kan jou ketenen aan collectieve geloofsystemen. Je voelt het loslaten in het fysieke (pijn, pijnscheuten, ziekte) als het zich onthecht. Aangezien het fysieke probeert om bij te blijven met de fotonische eisen voor vrijheid en harmonie, is het het beste om dit werk nu te doen.

Lady Nada Vertrouw op de Begeleiding ......21 November 2013 / Julie Miller

Lady Nada
Vertrouw op de Begeleiding van Jouw Innerlijke Zelf
21 November 2013 / Julie Miller

Denk terug aan bepaalde tijden toen je een gevoel had over iets, een innerlijk weten betreffende een bepaalde gebeurtenis of situatie welke je koos te negeren. Heb je vaak gewenst om die situatie of gebeurtenis opnieuw te bezoeken om anders te kiezen? Vele dierbare zielen, zelfs nu in jullie moderne wereld, kiezen om te negeren wat hun Innerlijke Gevoelens of intuïtie hen verteld omdat zij druk zijn, en zoeken in plaats daarvan naar het één of andere onweerlegbare feit. Leren te vertrouwen wat jouw intuïtie jou verteld kan jou voorzien van vele nieuwe richtingen en gidst jou door enige van jouw moeilijkste levenskeuzes.

Intuïtie wordt erkend door vele namen zoals Innerlijke Wijsheid, Innerlijk Weten, die kleine stem, etc., en het meeste van de tijd is jullie intuïtie, Prachtige Stralende Harten, gebaseerd op jullie instincten. Jullie zinnen tinkelen met een diep Innerlijk Weten zonder de noodzaak om een feitelijk feit gewaar te worden vanuit de ervaring of op de pagina's van een boek. Jouw intuïtie en het gevoel dat je krijgt wanneer je intapt op dit heilige geschenk zal als uit het niets vandaan komen met een inzicht dat er eerder niet was, jou alert makend, jou gidsend wat het is dat je moet gaan doen.

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht 21 November 2013 / Yael Powell

Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
21 November 2013 / Yael Powell
 
Alleen vanuit het wonder van volmaakte Liefde en eindeloos geven kan jij je aldus vrijelijk in balans en liefde in de wereld bewegen, met zo een open hart, dat al Gods Liefde zich naar jou terug haast. Het wordt door ieder hart gereflecteerd, door ieder gezicht en bewustzijn dat zich rondom jou in jouw zon verzameld, in de stralen van jouw warmte en jouw gratie. Ieder hart van God kan gezien worden dat het de Liefde vrijelijk uitstraalt, zodat ieder persoon de zegen van Gods Liefde voelt, volmaakt, onvoorwaardelijk, en nooit eindigend. Het gaat voorbij de cirkel van hart naar hart naar hart zolang als het voortkomt vanuit de Bron en alleen open buizen/leidingen vindt.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-11-21 | Circle of Light www.circleoflight.net

Een Schrijven van de Schepper 22 November 2013 - Jennifer Farley

"Samenkomen"
22 November 2013 - Jennifer Farley
 
Er is altijd een samenkomen en coöperatie tussen zielen voor het verwerven van kennis en voor groei. In plaats van je zorgen te maken over het zijn van de beste persoon die je zijn kunt, weet dat je de beste persoon was/bent voor het leren en onderwijzen waar jullie beide mee ingestemd hadden. Hoewel het niet zo mag schijnen te zijn aan het oppervlak, ben jij precies wie jij op ieder gegeven moment moet zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Heavenletter #4747 Waarin Ligt het Hemels Koninkrijk? / 23 november 2013

Waarin Ligt het Hemels Koninkrijk?

Zaterdag 23 november 2013


God zei:

Hoe mooi zijn de harten die kloppen op Aarde. Vanuit Mijn visie, zelfs hoewel Ik jouw verwarring en verdriet begrijp, is alles meer dan goed. Alles is mooi. Mijn visie is waar en jouw visie zit vast. Jij gaat uit van bepaalde stellingen. Vanuit jouw stelling is jouw visie waar, behalve dan dat jouw stelling, jouw positie, jouw denkpatroon onjuist zijn. Jouw stelling lijkt jou logisch, maar je kijkt naar een façade in plaats van een grondslag. De basis waar jij van uitgaat lijkt duidelijk. De basis houdt jou op de been, echter alleen zolang je die hebt. Als de stelling waar je vanuit gaat waar zoud zijn, dan zou een apebroodboom appels voortbrengen.

Van waar Ik zit, vanuit Mijn gezichtspunt, vanuit Mijn gedegen besef van Eeuwigheid en Oneindigheid, waar kan hartzeer en verdriet bestaan? Oh ja, ze lijken jou echt hoewel ze niet echt zijn. Slechts door een sleutelgat zie jij alle zaken die jou in het land van de Aarde dwarszitten.

SaLuSa via MADAD 22 november 2013

SaLuSa

via MADAD

22 november 2013
vertaling André
  


Dit is normaal gesproken de tijd van het jaar waarin je op een meer liefdevolle manier aan anderen begint te denken en je minder stressvolle momenten ervaart totdat je wederom het nieuwe jaar begint met hoop en wensen, welke wanneer het jaar verstrijkt geleidelijk aan weer verdwijnen. Voor velen van jullie zal dit jaareinde niet hetzelfde zijn, en wij weten dat jullie dit reeds voelen. Er is geen wens binnenin jullie om de geijkte cadeaus te geven, en ook niet om ze te ontvangen. Jullie hebben je gerealiseerd dat het grootste cadeau dat je aan iedereen van je huidige familie en alle anderen kunt geven, je Liefde is, onvoorwaardelijk stromend naar hun harten en hen op weg helpend. Velen van jullie voelen dat de behoefte er niet meer is om vast te houden aan de oude manier om het Licht te vieren welke aanwezig is in en rondom jullie heen. Diegene die er klaar voor zijn zullen dankbaarheid vieren en zich uitdrukken op de nieuwe manier door in hun hogere realiteit te stappen en door nog meer Liefde te zenden naar een ieder die er klaar voor is om het te ontvangen, en zij zullen vele mogelijkheden openen voor anderen om uit te kiezen.

Met deze mogelijkheden binnenin de collectieve geest van de gehele Mensheid aanwezig, zullen degenen die ontwaken of hun ontwakingsproces later in jullie tijd voltooien, de voor henzelf beste manier kiezen en hun eigen wensen eraan toevoegen al naar gelang hun levensdoel, zodat iedereen een unieke manier van ascentie zal ervaren. Iedereen zal een sterke sturingskracht binnenin voelen wat hen stuurt naar de vervulling van hun eigen keuzes en wensen. Er zal geen noodzaak zijn om anderen te volgen tenzij dit hun ervaringskeuze is, en alle mensen zullen een immense kracht voelen die de vrijheid draagt. En het zal de grote wetenschap brengen dat niemand anders verantwoordelijk is voor levenservaringen dan jijzelf, en de schuld bij anderen leggen zal niet langer aanwezig zijn en zal niet langer haat en boosheid tussen mensen creëren. Harmonie en vrede zal zegevieren binnenin en ook in de buitenwereld, wat in de collectieve ervaring van de hogere realiteit getrokken zal worden met de sterke wil van de gehele Mensheid.

vrijdag 22 november 2013

Jezus: Jullie prachtige en wonderbaarlijk ontwaken was goddelijke gepland. /John Smallman / 21 november 2013

Jezus: 
Jullie prachtige en wonderbaarlijk ontwaken was goddelijke gepland.
John Smallman / 21 november 2013
Vertaling: René

In de spirituele rijken is alles voorbereid op het grote ontwaken van de mensheid. Niets kan het voorkomen. Velen van jullie maken zich zorgen over de schijnbaar enorme aantallen mensen die volkomen onbewust blijven van hun spirituele oorsprong, en die, zoals het jullie toe lijkt, derhalve dus onmogelijk ontwaakt kunnen zijn, vooral degenen die worden verteerd door haat, bitterheid, wrok en wantrouwen.

Nou, wat jullie Lichtdragers, wegwijzers, en liefdevolle zielen hebben gedaan is hen, ieder van hen, voorbereiden op dit fantastische moment van spirituele verlichting. Jullie hebben allemaal krachtig en continu de i voor hen intentie gehad om te ontwaken in een besef van hun goddelijke en spirituele wortels, en die liefdevolle intentie is buitengewoon effectief want, natuurlijk, het wordt volledig en krachtig ondersteund door God, de liefdevolle Bron in Wiens omarming allen permanent worden vastgehouden. Gebrek aan bewustzijn van deze omhelzing vermindert op generlei wijze haar macht of effectiviteit. Het ontwaken van de mensheid gaat gebeuren, en jullie vreugde zal niet surrealistisch zijn, het zal Reëel zijn! Verbazingwekkend, wonderbaarlijk, en glorieus.

Manuscript van overleving - deel 372 - Aisha North 21 November 2013

"Verandering is een Deel van de Natuurlijke Cyclus van Alles Dat Er Is…"
21 November 2013 / Aisha North
 
Laat ons een klein beetje verder graven in de aard van verandering, want dat is waar dit proces helemaal over gaat. Verandering is een deel van de natuurlijke cyclus van Alles dat er is, want zoals jullie zo onderhand heel goed weten, zijn er geen constanten, aangezien alles in een voortdurende verandering is, van de ene staat van zijn en in/naar de andere. De variabelen zijn natuurlijk vele, aangezien dit proces van wording naar zijn naar verwoesting en weer terug naar wording in alle gestalten en vormen komt, dus waar jullie nu doorheen gaan, is eenvoudig een gloednieuwe variatie van verandering, eentje waartoe de mensheid een nieuwkomer is. 
Want de cyclus van de mensheid is gedurende eonen letterlijk hetzelfde geweest, en de enige variabele werd min of meer de gedefinieerde cyclus van een levensspanne, en de uitwisseling tussen de verschillende staten van bewustzijn die bereikt kunnen worden. En zoals jullie zo onderhand heel goed weten, zijn er op beide strikte limieten geweest. Maar nu, zijn de limieten weggehaald, en de cyclus van verandering staat op het punt om inderdaad iets zeer, zeer anders te worden. En jullie weten dit, omdat jullie de voorlopers van deze verandering zijn, degenen die verkozen zijn om door dit proces heen te gaan als de eerstelingen, de pioniers, en als zodanig, doen jullie letterlijk het pionierswerk voor de gehele mensheid zodat zij in jullie voetstappen kunnen volgen.

Djwhal Khul "Patronen zijn aan het Veranderen" 21 November 2013 / Terri Newlon


Djwhal Khul
"Patronen zijn aan het Veranderen"
21 November 2013 /  Terri Newlon


Djwhal Khul hier. Tashi Delek.         
Prima. De patronen zijn wederom zoals altijd aan het veranderen. In feite zijn wij, over het algemeen gesproken, in een behoorlijke staat van schommeling. We hebben de Zon die Boogschutter binnengaat, wat een mooi vuur teken is. Het kan meer focus of meer daadkracht en meer energie in/naar jouw leven brengen en ik zou willen zeggen gebruik focus: denk aan de boogschutter richtend op het oog van de stier en die dat doel bereikt.
Dus je wilt je op dit punt je aandacht energetisch richten op wat jouw meest belangrijke oog van de stier is. Het zou je spirituele groei kunnen zijn, het zou emotionele balans kunnen zijn, het zou een fysieke genezing kunnen zijn. Misschien een verandering in houding. Misschien een zeer specifiek doel zoals gewoon door de aankomende vakantieperiode heenkomen, of wat het dan ook maar is. Dus gebruik die Zon in Boogschutter voor jouw focus.

Een Schrijven van de Schepper 21 november 2013

"Het Doet er Gewoon Niet Toe"
21 November 2013 - Jennifer Farley
 
Wat houdt jou tegen van het tot uitdrukking brengen van jouw creativiteit … jouw gehele zelf? Het vreemde voorkomen, de stemmen van minachting of ben je het gewoon zelf? Slechts voor vandaag, zet wat jij VOELT dat anderen over jou denken terzijde. Zing uit volle borst, dans als je daar zin aan hebt, en breng jouw ware zelf tot uitdrukking! Negeer deze kleine negatieve dingen die jouw gedachten/geest zeggen … omdat het er gewoon niet toe doet. Ik zal het nogmaals zeggen, "HET DOET ER NIET TOE!" Het enige dat ertoe doet is dat jij je vreedzaam en comfortabel in jouw eigen huid voelt, het wonder van jouw menselijke lichaam en jouw ziel. Herinner je; Het Universum maakt geen vergissingen, het creëert kansen/mogelijkheden voor groei, vreugde en liefde!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

SaLuSa: " Visualiseer een Betere Toekomst .......21 November 2013 / Wally

SaLuSa
" Visualiseer een Betere Toekomst Gevuld met Meer Licht en Liefde"
21 November 2013 / Wally


Jullie hebben een groot vermogen vertegenwoordigd om door ontvlambare emoties heen te snijden en door moeilijke emotionele barrières heen te breken, en dit handelt als een stuwing voor de grotere mensheid aangezien jullie individuele bewustzijn hen beïnvloed. Jullie zijn bezig te volgroeien, in die zin dat jullie een mindere behoefte voelen om jezelf te verheerlijken en jezelf hoger dan een ander aan te slaan. Dierbaren de ideeën van de mensen zullen mettertijd samenvallen en jullie zullen allemaal als één in liefde en licht samenzijn.  
Optimisme kan heel vaak een wrede meesteres zijn, maar wij projecteren een lichtstraal om de weg naar de liberalisering van jullie maatschappij te verlichten en de Duisteren onder de voeten te plaatsen. Verwerk wat met jou resoneert en negeer de rest. Jullie worden opgeroepen om je macht op te eisen en om naar binnenin jezelf te gaan, en om jouw pad alleen te beslissen aangezien dit jouw kaartje uit de grote zee van informatie naar de veiligheid is. Het is volledig passend om niet uitgelijnd te zijn met alle ideologieën en 'ismes'omdat jullie, om het even wat, geliefd zijn.


Kryon - Een cursus in Liefde - Band twee– De Goddelijke Weg. 22 november 2013

Kryon - Een cursus in Liefde - Band twee– De Goddelijke Weg.

Barbara Bessen
22 november 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Lieve Kryon-vrienden!

Welkom in het veld van Eenheid, waarin Kryon thuis is. 

Zoals ook in het eerste boek van “Een cursus in liefde” aangaf gaat het er in het tweede boek van “Een cursus in liefde” hoofdzakelijk om in de energie van Kryon te duiken. Hij dient direct de Bron van alle Zijn en dat betekent dat hij ons direct in het veld van Eenheid kan leiden.

Hij neemt ons als een broer of een vader bij de hand en leidt ons naar de wereld van God. Wij mogen hem geheel onbevooroordeeld en vrij als kleine kinderen volgen. Ik ben zeer benieuwd welke ervaringen er ditmaal op ons staan te wachten!
Op deze dag van je leven 22 november 2013

Vrijdag 22 November 2013

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..


... dat er maar een weg te gaan is, en dat is omhoog.

Ik weet dat het soms mogelijk is om het leven te bekijken, alsof
het bergafwaarts gaat en alles uiteen valt.

Maar overweeg dit: Wanneer het leven 'uit elkaar valt' kunnen dingen feitelijk samen gaan vallen ... misschien voor de eerste keer.

Probeer geen dingen te zien die er niet zijn - en laat niet na om dingen te zien die zijn ...

Je hoeft maar een seconde na te denken, om precies de reden te weten waarom je dit bericht vandaag ontvangt.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl


Wetenschappers ontzet over spaarlampen 21 november 2013

Wetenschappers ontzet over spaarlampen
Compacte Fluorescerende Straling

Door John Diks op 21 november 2013

Diverse wetenschappers die een onderzoek hebben uitgevoerd naar de werking van compacte fluorescerende lampen, zijn geschrokken van de slechte kwaliteit van de fosfor coatings waarmee deze lampen zijn behandeld. “Garcia Materials Science and Engineering Research Center” deed onderzoek naar veel verschillende soorten en merken van deze spaarlampen en constateerden dat de coatings van deze spaarlampen zo slecht zijn dat ze een aanzienlijke mate van Ultraviolet C en Ultraviolet A af geven.

Huidkanker

Het onderzoek dat werd uitgevoerd onder leiding van Miriam Rafailovich toonde aan dat door de UV-uitstoot gezonde huidcellen worden beschadigd. Consumenten moeten worden ingelicht bij het gebruik van de energiebesparende compacte fluorescerende lampen omdat de meeste van deze lampen dermate dunne coatings hebben dat zij niet beschermen tegen huidkanker.

Glazen barrière

Het dient zeker vermeden te worden om het licht van een UV-lamp van dichtbij te gebruiken. In alle gevallen waar ze worden toegepast dient er voor gezorgd te worden dat er zich een extra glazen barrière bevindt tussen de lamp en de huid.

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 21 november 2013

MEN ZAL DE WAARHEID ERKENNEN IN ÉÉN OVERWELDIGEND MOMENT.

Blossom: Hallo, hallo jongens! Ik ben er weer! Ik was de laatste paar weken BELACHELIJK moe … heeft dat iets te maken met wat er gebeurt, of is het slechts het ‘leven als altijd’?
Federatie van het Licht: We jubelen graag de groeten aan jullie terug  en zoals altijd is het opwindend en ontroerend om weer in jullie gezelschap te zijn. De moeheid die je ervaart … en velen met jou … is veel erger dan de gemiddelde dagelijkse uitputting! De energieën die binnen ZULLEN komen zijn zo sterk, dat ze, zelfs als ze ‘nog onderweg’ zijn … bij velen dit bijverschijnsel veroorzaken … van het plotselinge en overweldigende verlangen om te slapen. In die slaap vindt veel downloaden plaats, want men is zich er ‘bijna’ bewust van dat men niet slaapt, maar helemaal ‘ergens anders’ is.
DIT ALLES is een voorbereiding voor de GEBEURTENISSEN die gaan komen.


Heavenletter #4746 Jullie zijn Sterren die God naar de Aarde Heeft Gestuurd / 22 november 2013

Jullie zijn Sterren die God naar de Aarde Heeft Gestuurd

Vrijdag 22 november 2013


God zei:

Dien Mij. Dien Allen. Als je Mij dient, dien jij Allen. Als jij Allen dient, dien je Mij.

Wees er niet verlegen over. Wees er trots op.

Dien anderen, en jij dient jezelf.

Heb niet het gevoel dat je iets goed te maken hebt aan anderen. Jij doet geen boete. Als jij boete doet, doe jij boete voor jezelf.

Geef aan Allen een goede service. Dit betekent dienst verlenen met een glimlach. Jij dient zonder een dienaar te zijn. Zie jij het verschil?

Jij bent iemand die ook dient. Je bent een dienstverlener. En als je afwast en vloeren schrobt, dan ben jij de beste afwasser en vloerschrobber die je kunt zijn. Als jij een accountant bent, dan doe jij je best. Als je een programmeur bent, dan geef jij je helemaal. Je hoeft niet te bezuinigen. Jij doet niet het minste. Dienstbaar zijn betekent niet gewoon maar net doen alsof. Het betekent geven, omdat jij geeft.

donderdag 21 november 2013

Aartsengel Michael "Wat Als je Deze Keer Liefde Zou Kiezen?" 21 November 2013 / Ron Head

Komeet Ison 
Aartsengel Michael

"Wat Als je Deze Keer Liefde Zou Kiezen?"
 
21 November 2013 / Ron Head

Wij beginnen vandaag door wederom onze felicitaties aan te bieden aangaande jullie doorgaande vooruitgang. Jullie zien misschien niets, hoewel jullie ermee beginnen veel te voelen, maar wij zien verbazingwekkende veranderingen in het gebied van energie rondom jullie heen. Een grote hoeveelheid van heilzame verandering werd geïnitieerd en heeft blijvende effecten welke, misschien net jullie besef/bewustzijn binnengluren. Denk eraan als waren het de aanplantingen in jullie winter plantenkassen. Zij zullen goed onderweg zijn met de tijd dat jullie nieuwe seizoen van groei arriveert, in staat zijnde om vanuit jullie innerlijke naar jullie uiterlijke leven getransplanteerd te worden. Dat seizoen mag zich sneller voordoen dan jullie je voorstellen.
Laat ons nu spreken over een hemelse gebeurtenis welke velen van jullie bekijken. Sommigen bekijken het met angst en beven. Sommigen zien de schoonheid en verwonderen zich. Het is, natuurlijk, jouw keuze. Er is een groen licht, een komeet, die op het punt staat om jullie nachten te verlichten. Van ganser harte bevelen wij aan dat jullie kijken naar dit naderende stukje van de kosmos, dit naderbij komende wezen, als een brenger van geschenken, als een wonderbaarlijk en prachtig vakantie geschenk, zo je wilt. Zoals jullie nu zo onderhand wel weten, geeft alles jullie de kans om te kiezen tussen angst en liefde. Wat als je deze keer liefde zou kiezen? Hoe zal dat een impact op jou hebben en ook op jullie wereld? Het is een gebeurtenis die nog niet eerder in deze omvang gezien werd, en misschien nooit weer. En het is, wij bevestigen dat voor jullie, een gebeurtenis die genoemd werd in sommige van jullie inheemse traditionele kennis gedurende een behoorlijke lange, lang tijd.

Elrah van de Ritmische Dienst en eM 21 November 2013 / Steve Rother

Elrah van de Ritmische Dienst en eM
~ De Keuze ~
Keuze in een Multidimensionale Wereld.
November 2013 / Steve Rother 
 
Groeten, Ik Ben Elrah van de Ritmische Dienst
De Hemel is Niet Boven de Wolken, Het is Overal
Vandaag ga ik jullie over iets nieuws vertellen, maar voordat ik dat doe wil ik jullie voor slechts een moment Thuis brengen. Ik zit hier, de plaats welke jullie Thuis noemen. Weet je, mensen denken dat de Hemel boven de wolken is en het is een grappig iets voor ons omdat de hemel echt overal is … het is alle plaatsen waar jullie niet zijn … hen allemaal, tezamen. Wanneer je naar de Aarde komt ben je een piepkleine baby, en je moet gedragen, gekoesterd, gevoed en vastgehouden worden. Het meeste van de tijd wanneer je naar boven kijkt, kijk je in de liefdevolle ogen en de schoonheid van jouw moeder, vader of de mensen die voor jou zorgen, dus automatisch denk je dat alle schoonheid, koestering en voeding van boven komt. Dat is waarom jullie denken dat de hemel boven is. Is dat niet interessant? Dus, ik zal jullie hierboven brengen en jullie kunnen samen met mij gedurende een moment op een wolk zitten. Ik wil jullie iets laten zien, oké?  
Lachen is het Meest Spirituele Ding dat Je Kunt Doen.

Op deze dag van je leven 21 november 2013

Donderdag 21 November 2013

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..


... dat je onschuldig bent. Je bent onberispelijk.

Je bent zonder zwakte of schuld van welke aard dan ook.
Ik weet dat je dit niet gelooft over jezelf, maar
Geloof je dit van een drie-jaar-oud prachtig kind?
En wat brengt jou ertoe te denken dat jij iets minder bent
in de ogen van God?


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nlVanuit De Andromeda Galaxy "Gebruik de Vleugels van Schoonheid!" 19 November 2013 / Ute Posegga-Rudel

Vanuit De Andromeda Galaxy
"Gebruik de Vleugels van Schoonheid!"
19 November 2013 / Ute Posegga-Rudel
 
Geliefde vrienden,
De boodschappen die ik ontvang, neigen ernaar om stille transmissies van een waarachtige tijdloze en bewegingsloze Goddelijke Werkelijkheid te zijn. Om de Extatische Paradox in woorden van tijd om te zetten is bijna onmogelijk. Toch probeer ik het. Geniet ervan!

Wij zijn van het Domein van Vuur en Licht, van Alle Zielen en de Heilige Goddelijke Kern Essentie in de Andromeda Galaxy.
Dierbaren!
Kunnen jullie onze Aanwezigheid voelen, terwijl wij de atmosfeer van jullie planeet omhelzen, nu iedere dag meer transparant voor het Licht?
Wij brengen goed nieuws aangezien wij hier zijn als boodschappers van de ascentie van de Aarde. Wij zijn hier om jullie te helpen over te gaan in/naar nieuwe mogelijkheden van het menselijke ras welke op het punt staan om de paradigma's van een godloze illusie achter te laten.

Een Schrijven van de Schepper 20 november 2013

"Onder Constructie"
20 November 2013 - Jennifer Farley
 
Je ondergaat een reconstructie. Denk niet, gedurende één moment dat je hangende en waaiend in de wind achtergelaten bent. Dit is belangrijk voor jou om te weten. In de voortgang van jouw processen (zo pijnlijk als zij op het moment ook lijken te zijn) wacht aanzienlijke groei en liefde op jou. Maak je geen zorgen, mijn geliefde, Het Universum is iedere stap van de weg bij jou.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/