Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 15 november 2014

James Gilliland: ECETI Nieuws uit Mexico 14 november 2014

James Gilliland: ECETI Nieuws uit Mexico
Posted by Andrea Scully on November 15, 2014
James Gilliland's nieuwsbrief, 14 november 2014
Met dank aan KP.
ECETI Nieuws

Eerst verontschuldig ik me voor het niet beschikbaar zijn de laatste tijd als gevolg van het reizen en tandheelkundige zorg. Ik had me voorbereid op twee kronen en een kies die getrokken moest worden op één dag. Ik ben ook in Mexico op een plek die ik niet openbaar zal maken.

Er zijn veel onderzoeken geweest over wat er op vele niveaus gebeurt. Er is zoveel aan de hand dat ik bijna niet weet waar te beginnen. Foster Gamble gaf een youtube video uit met betrekking tot jullie geld dat op het punt staat te veranderen. [ link naar de Foster & Kimberly Gamble video ] Ik beveel jullie aan het te bekijken, vooral omdat het mij veel typewerk bespaart. Ik ben in contact en werk met grote hoofdrolspelers voor wat betreft de valuta herwaardering, de beweging terug naar de universele wet en soevereiniteit.

Oth: Gebrek aan saamhorigheid. Ellen Rauh Geplaatst: 15 november 2014

Oth:
Gebrek aan saamhorigheid.
Ellen Rauh
Geplaatst: 15 november 2014

Oth, het maakt me zo droevig, de onmacht in gezinnen en het geweld wat daaruit voortkomt. Ouders die zichzelf en hun kinderen doden, een vader die met zijn kinderen voor de trein stapt. Ik vind het zo moeilijk om te bevatten.

Dit is inderdaad bijna niet te bevatten. Maar lieve mensen, het zijn contracten. Het lijkt niet logisch, maar deze mensen dienen als voorbeeld van al die schijn luxe.

Achter huizen en mooie kleding schuilt zoveel wanhoop. Niet gezien door buren, niet gezien door familie. Het is een enorme eenzaamheid. Deze mensen doorbreken de westerse cultuur van rijkdom. Deze rijkdom die gebaseerd is op normen en waarden opgelegd door de maatschappij, schept een enorme eenzaamheid.

Een Schrijven van de Schepper 14 november 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
14 november 2014 / door  Jennifer Farley,

 Het IS gewoon

rs_1024x759-141113181641-1024-singing-blackbird-kissing-infants-feet.jw.111314 

Jij bent er omdat jij er bent. Het is zo omdat het zo is.
Dat in vraag stellen is eigen aan de menselijke aard,
de uitoefening van de vrije wil die jullie gegeven werd.
Gebruik die en hou van je menselijke kant omwille van die vrije wil.

PS. Of –zoals Shakespeare het uitdrukte: “Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie”.
We kunnen er dus maar beter (wel) zijn en er alles uithalen,
zonder ons hoofd te breken over het waarom. Al word die vraag ook
meer en meer beantwoord in de boodschappen van de laatste tijd!

~ De Schepper ~

Vertaling: Paulus Peeters


Heavenletter 5104 Het Leven op Aarde is Kijken via Je Eigen Reflectie /15 november 2014

Het Leven op Aarde is Kijken via Je Eigen Reflectie
Brief uit de Hemel
Zaterdag 15 november 2014

God zei:

Stilte ligt besloten in de ogen van de toeschouwer. Alles ligt besloten in de ogen van de toeschouwer. Alles is subjectief. Er is geen objectief, zelfs als je denkt van wel. Geen twee mensen zien hetzelfde. Hoe weet je eigenlijk dat je dezelfde kleuren ziet of dezelfde muziek hoort als een ander? Zintuigen zijn nuttig, ze vertellen echter niet het hele verhaal. Soms zou je alles wat je denkt te weten moeten opschorten en een frisse lei moeten zijn, die ziet met heldere ogen. Heldere ogen zijn de ogen van liefde.

Als je een groep kinderen ziet, en jij jouw kind ziet als zeer mooi, dan heb jij gelijk. Je bent dichter bij de Waarheid. En als je alle kinderen ziet als mooi, zie je nog dichter bij de Waarheid. En als je Mijn licht stralend uit iedereen ziet komen, die je tegenkomt, dan ben je de Waarheid, en jij neemt er geen dag vrij van. Jij bent ondergedompeld in de Waarheid, en jij bent de schoonheid die jij ziet. De wereld is fictief, behalve als jij de Waarheid onder dit alles ziet.

vrijdag 14 november 2014

Anna Merkaba Persoonlijke Opmerking: Een Na 11:11 Portaal Update 14 November 2014

Anna Merkaba
Persoonlijke Opmerking: Een Na 11:11 Portaal Update
14 November 2014
Groeten aan Iedereen! Ik wilde een paar dingen met jullie delen over wat er overal om ons heen aan het gebeuren is. De meesten van jullie hebben mij ergens anders al zien spreken hierover, maar voor diegenen die dat niet hebben hier is de essentie ervan.
Zoals velen van jullie opgemerkt hebben waren de energieën van de afgelopen paar weken op z'n zachts gezegd verontrustend. Heel veel ups en downs, volledige ontkoppeling van de Bron vermengd met totale eenheid en ongelooflijke krachtige periodes van verbondenheid. Een snelle toevloed van energieën die ons van binnen naar buiten schoonboenden en reinigden. Maar bovenal, VERANDERING. Veel is er rondom ons heen veranderd. En ik weet dat jullie dat allemaal opgemerkt hebben aangezien velen van jullie jullie ervaringen met mij gedeeld hebben. De verandering die de meesten van ons opgemerkt hebben is een plotselinge verandering in onze relaties met anderen. Een complete herziening, zo je wilt, en een push om waarlijk te her/erkennen en je open te stellen, niet alleen voor je eigen zelf, maar ook voor diegenen rondom jou heen.

Op deze dag van je leven 14 november 2014

14 november 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... dat om de schoonheid te vinden in iedereen moet je schoonheid in iedereen zien, geef dan te kennen dat je het ziet want, door het hen erover te vertellen, plaats je het in hun werkelijkheid.

Mis geen enkele kans - geen enkele gelegenheid - om iemand te vertellen hoe
 geweldig ze zijn, hoe bijzonder ze zijn,
hoe belangrijk ze voor jou zijn, hoe ongelooflijk zij als persoon zijn, hoe mooi ze
zijn van binnen en van buiten.
Mis geen enkele opening waarin je zo'n opmerking in kunt voegen, die
daadwerkelijk gevoeld en oprecht bedoeld is.

Maak het de missie van je leven vandaag, om gewoon onder de aandacht van een
ander te brengen, hoe uitzonderlijk ze zijn.
Zeg het. Zeg het. ZEG het.
Hun hart wacht erop om te weten dat hun eigen beste gedachte over zichzelf
kan worden geloofd.
  
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Jeshua "Gij Zoekt Eerst" November 2014 / Judith Coates

Jeshua
"Gij Zoekt Eerst"
November 2014 / Judith Coates
Geliefde, Ik weet dat soms wanneer je om je heen kijkt, je onrust in de wereld ziet. Veel van de acties van de broeders en zusters mogen liefdeloos schijnen te zijn, opkomend vanuit het geloof van afscheiding, een geloof in de noodzaak voor macht en een noodzaak om zelf en de oude geloven te verdedigen. Soms dringt de stem van de wereld binnen en een beetje twijfel en angst komen naar boven. Echter, zoals ik tegen jullie gezegd heb in jullie heilige geschriften, "In de wereld zullen jullie oorlogen en geruchten over oorlog hebben, maar ben van goede luim, want ik heb de wereld overwonnen."
Eén van de menselijke condities die jullie in deze werkelijkheid ingebouwd hebben is ongeduld. Het is soms een beetje een worsteling om te wachten, en nochtans is er een weten - of een hoop - dat alles welzeker de verzoening zal dienen, het besef dat,  Ik Eén met mijn Schepper ben, Ik Eén met de Christus ben, Ik Eén met alles dat ik aanschouw en meer ben." Altijd, als je in vrede en vertrouwen zult verblijven, zal je gewaarworden dat alles dat je naar je bewustzijn aantrekt jou welzeker zegent.

SaLuSa via Mike Quinsey 14 November 2014

SaLuSa
Wij Verzekeren Jullie dat Jullie Stevig in de Vroege Stadiums van het Nieuwe Tijdperk zijn…
14 November 2014 / Mike Quinsey


Niets zal toegestaan worden om de doorgaande mars van het Licht te stoppen totdat het alle aspecten van jullie levens omhelst. Tegen die tijd zullen de Duisteren achtergelaten zijn, hun toekomst bepaald hebbende door hun voorafgaande acties. Alle zielen zullen zichzelf precies gewaarworden waar zij bedoeld zijn te zijn, zowel door hun acties als door hun intenties. Niemand kan de consequenties van hen vermijden, maar vergissingen zullen jullie noodzakelijkerwijs niet beletten te ascenderen. Het is jullie intentie die van belang is, en soms met de beste intenties mogen jullie nog steeds vergissingen maken. Als je de beslissing gemaakt hebt om het Pad van Licht te volgen, zal je op de weg voort geholpen worden en zou je, tenzij je afgeleid en verdwaald bent, je doel moeten bereiken. Vooruitgang wordt bepaald door jouw trillingsniveau dat op een bepaald punt zal resulteren in jouw Ascentie.
Wij gaan door jullie vooruitgangen in/naar het Nieuwe Tijdperk te volgen, en houden nauwkeurig de activiteiten van de individuen in de gaten die de Duisteren zijn. Op sommige manieren zijn zij op hun gevaarlijkst wanneer zij een verloren strijd vechten, maar wij zijn voldoende in controle om te verzekeren dat zij de vooruitgang niet kunnen belemmeren of tegenhouden. Jullie bestemming is al in kaart gebracht, en over niet al te lange tijd zullen jullie zonder enige twijfel weten waar jullie toekomst ligt. Langzaam maar zeker nemen onze afgevaardigden op de Aarde hun posities in die succes zullen verzekeren. Door dit aldus te doen zijn wij in staat geweest te verzekeren dat de gebeurtenissen diegenen die voor het Licht werken gaan begunstigen, terwijl het diegenen tegenwerkt of belet die in tegenwerking zijn van het tussenbeide komen. Dergelijke acties zijn toegestaan nu dat jullie voldoende gevorderd zijn om duidelijk jullie intenties aan te geven om het pad van Ascentie te volgen.

Sanat Kumara. 13 november 2014 / Barbara Bessen

Sanat Kumara.
Barbara Bessen
13 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve channelingvrienden.

Ik heb eens gekeken hoelang deze maandelijkse boodschappen van mijn geestelijke vrienden door mij heen, al plaatsvinden. Sinds 2006 staan zij steeds op het internet. Maar ik zag dat er al sinds 2004 channelings waren. Eigenlijk onvoorstelbaar dat er in zo’n lange tijd steeds weer iets doorkomt.

Zeker met herhalingen, maar steeds met nieuwe dingen die passend zijn voor die maand. Het lijkt er ook wel op dat elke boodschapper weet wie deze regels lezen.

Ik hoor steeds weer, ook in de seminars, dat lezers en deelnemers zeggen dat de boodschap hen op het lijf geschreven is. En ik persoonlijk ben steeds weer verrast hoe snel zich weer een geestelijke vriend en leraar meldt, als het weer tijd is voor de volgende channeling. Ik kijk in mijzelf en dan weet ik wie mag spreken of tekst door wil geven.

Ditmaal is het Sanat Kumara . Dit is een titel, geen naam. Wie zich achter de naam Sanat Kumara, de hoeder van de Aarde verbergt, kan ik niet zeggen. Als ik het vraag krijg ik een heerlijk glimlachen als antwoord.


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap Woensdag 12 november 2014

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Woensdag  12 november 2014

Als je over je zorgen en problemen denkt als zijnde drijfzand, hoe meer je er mee worstelt en tegen hen aan duwt, hoe meer je vast zult komen te zitten. Je kan geen verandering creëren door simpelweg te duwen tegen wat je niet wilt, omdat het je alleen verder vastzet in wat je niet wilt.

Zelfs als er iemand langs kwam om je te redden uit het drijfzand, en je tegen zou stribbelen en weerstand zou bieden, zou het erg moeilijk zijn voor hen om je eruit te trekken. Als je je overgeeft, en je focus punt op een plek plaatst die veel meer in lijn zou zijn met waar je wilde zijn, zou de hulp in staat zijn om je vrij snel te verplaatsen naar een nieuwe, veel comfortabelere ruimte.

Vraag je om hulp om er vervolgens weerstand aan te bieden? Waarom probeer je niet om hulp te vragen en geef je je er vervolgens niet aan over, wetende dat het je altijd ergens mee naar toe neemt wat meer wenselijk is? Strijd en weerstand kunnen je nooit krijgen waar je wenst te gaan, Dierbaren. Overgave en stroming staat je helpers, je gidsen, je hoogste zelf, de meesters en het universum toe om je te helpen, op de snelste en meest efficiënte manier mogelijk.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper 13 november 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
13 november 2014 / door  Jennifer Farley,

 ” Ik heb nodig.

KagayaPetals

“Ik heb nodig, ik heb nodig, ik heb nodig”, verklaart aan Het Heelal
 dat er iets is wat je ontbreekt. Je moet je er volledig van bewust zijn
dat je reeds alles hebt om jouw wereld te scheppen op de manier dat jij wenst.
Als je waarneming verandert, dan verandert ook jouw wereld.

~ De Schepper ~

Vertaling: Paulus Peeters


Heavenletter 5103 Jouw Beeld van de Wereld / 14 november 2014

Jouw Beeld van de Wereld
Brief uit de Hemel
Vrijdag 14 november 2014
God zei:

Er wacht schoonheid op je net over de horizon. De echte goede dingen zijn op weg naar jou toe. Geluk is op weg naar jou. Voorrecht is de jouwe, welke vorm hij ook aanneemt. Jij wordt gekozen om naar Nieuwe Hoogten in de Mensheid te stijgen. In de Hemel alsook op Aarde ben jij gezegend om een zegen voor allen te zijn.

Dit is jouw doel – God dienen. Dien God en je dient Allen. Het bereik van het dienen is groot. Er is geen grens aan dienen hoewel je misschien nog niet echt weet wat jouw vorm van dienen is. Met of zonder gedachten aan Mij heb je Mij gediend. Met besef of zonder besef heb je Mij gediend. Soms dien je zo nederig, je hebt geen idee van de Onmetelijkheid van jouw dienen. Natuurlijk heb je dat niet, want je kent jezelf nog niet goed genoeg. Je kunt jezelf heel goed hebben ontweken, misschien er de voorkeur aan gevend jezelf te zien in de periferie terwijl je Mijn rechterarm bent. Hoe dan ook, je verleent service en Ik word gediend. Jij wordt gediend en de hele wereld wordt gediend.

donderdag 13 november 2014

DISCLOSURE CAMPAGNE VAN DE GRONDBEMANNING. Gepubliceerd op 7 november 2014

DISCLOSURE CAMPAGNE VAN DE GRONDBEMANNING.
Deel dit met iedereen voordat Washington dit weer verwijderd !!
Kijk naar het Ashtar Command Symbool op 1.27 !!
Disclosure is nu!
Gepubliceerd op 7 november 2014(dat neergehaalde object was van Ashtar Command. Neem een goede blik op de schets van de "afbeelding" die getoond wordt op het papier (Filmpje 1,27) ... "Dit is wat je zag ??" Kijk naar het onderste symbool ... cirkel / driehoek / twee plekken, één in de linker en één aan de onderkant. Nu, vergelijk dat met het Ashtar Command embleem.)

Op 5 november, lanceerde  de PRG (ParadigmResearchGroup) de meest uitgebreide inspanning ooit om de eerste congres hoorzittingen over buitenaards gerelateerde fenomenen te laten plaatsvinden sinds 1968. Dit initiatief is begonnen met het overbrengen van de volledige video-opname van de Burger Hoorzitting over Disclosure naar elke congres kantoor en wordt vergezeld door een social media campagne. Het doel is uitgebreide hoorzittingen in februari van 2015.

Mensen, Laat het Tweets regenen - Link! http://www.faxonwashington.org/

Stoffelijke problemen: Een manifestatie van Hoger Bewustzijn? 11 november 2014 / Ron Radhoff

Stoffelijke problemen: Een manifestatie van Hoger Bewustzijn?
11 november 2014 / Ron Radhoff 

In het proces van het evolueren van de menselijke geest, van ons bewustzijn en onze spiritualiteit, zullen we onbewust ons gehele stoffelijke lichaam beginnen te her-programmeren. Dit zal onvermijdelijk gebeuren omdat het lichaam een product is van de mind, de geest, van wat iemand gelooft. Als we naar een hoger niveau evolueren van bewustzijn, meer spiritueel, meer liefdevol en meer vergevend worden, zal het lichaam veranderen en ook evolueren. Ten eerste zullen deze veranderingen, die stoffelijk, mentaal of beide zijn niet op een positieve wijze worden waargenomen door ons bewustzijn.

Door  het verkrijgen van hoger bewustzijn leren wij hoe machtig ons denken is en we realiseren ons dat onze gedachten onze werkelijkheid scheppen, bijvoorbeeld onze toekomst, onze beperkingen of openheid naar nieuwe mogelijkheden, en onze gezondheid, of die nu gekarakteriseerd wordt door ons goed-bevinden of door te kortkomingen. En wat betreft onze gezondheid, als we stoffelijke en/of mentale problemen hebben maar geen ervaring hebben van healing door het veranderen van onze gedachten en door gebeds-inspanningen, zelfs met professionele hulp, kunnen we denken dat we gefaald hebben of ons vermogen hebben verloren om de healing te scheppen die we wensen. Dit is niet noodzakelijk zo.

Bashar: Het unieke van elke incarnatie. Darryll Anka Geplaatst: 13 november 2014

Bashar:
Het unieke van elke incarnatie.
Darryll Anka
Geplaatst: 13 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Elke ziel stuurt delen van zichzelf naar tijd en ruimte als alleenstaande incarnaties. Net als vijf vingers zich uitstrekken van dezelfde ene hand, zijn er vele incarnaties op vele punten in tijd en ruimte, allemaal voortkomend uit dezelfde ziel. Vanuit het gezichtspunt van je ziel (buiten tijd en ruimte) verschijnen al deze incarnaties (vorige incarnaties, huidige incarnaties, toekomstige incarnaties) allemaal tegelijkertijd in het NU.

Hoewel je ziel vele incarnaties heeft is elk van hen een “unieke versie” van jou die nooit meer zal terugkomen.”

Wees dus zoveel mogelijk jezelf! Wees helemaal wie je bent! Dat is de vervulling van je doel. 
Op deze dag van je leven 13 november 2014

13 november 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat al doen we nog zo onze uiterste best, we nooit weten welk wonder word volbracht in ons leven, of het leven van een ander.

Hellen Keller zei dat, en ze had gelijk. Er is een situatie in je leven nu op dit moment, waar je wordt gevraagd om je best te doen, je uiterste best.
Misschien is dat door het vergeven van een ander.
Of is het het begrijpen van iets waartoe je gewoon niet in staat bent geweest om te begrijpen.
Of in het accepteren van wat op dit punt onaanvaardbaar voelde.

Wat die situatie ook is (en je weet precies wat die is op dit moment) ...
doe je dan je uiterste best?
Als je dat doet, het zij zo, en is goed.
Maar als je denkt dat je het beter zou kunnen doen, sta dan dit klein duwtje toe vandaag om jouw geschenk van de ziel te zijn.
Een wonder wacht als je dit zult bereiken en je uiterste, uiterste best hiervoor doet.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl


Lichtwerker zijn en je helende kracht, 13 november 2014 / door Doreen Virtue

Lichtwerker zijn en je helende kracht,
13 november 2014 / door Doreen Virtue

Lichtwerker zijn de personen die zich, voor hun geboorte, vrijwillige hebben opgegeven om deze planeet en haar bevolking van  de effecten van angst af te helpen. Elke lichtwerker is hier voor een heilig doel.

Echter dikwijls ontstaat in het leven op aarde met zijn materiële focus, een bepaalde vorm van geheugenverlies  bij lichtwerkers.  Hierdoor vergeten zij hun goddelijke en perfecte persoonlijkheid, en zij vergeten hun capaciteiten om op miraculeuze wijze de aarde en haar levende wezens te helpen. Wanneer lichtwerkers hun ware identiteit en doel uit het oog verliezen, voelen zij zich verdwaald en verdrietig.

Je bent een lichtwerker wanneer je:
  • Je geroepen voelen om anderen te helen
  • De sociale - en milieu problemen op aarde wilt oplossen
  • Gelooft dat spirituele methoden elke situatie kunnen helen
  • Mystieke ervaringen hebt gehad zoals helderziende waarnemingen, voorspellende gaven hebt of contacten hebt gehad met de engelen
  • Zware levensomstandigheden hebt gehad die je kennis van je goddelijke perfectie hebben gevraagd   
  • Je eigen leven z.s.m wilt helen als eerste stap in het helen van de wereld
  • Je voelt dat je wilt / moet schrijven, coachen of counselen over je ervaringen met healing
  • Een gevoel van haast hebt om je missie te vervullen, zelfs voordat je weet  dat je hier met een hoger doel bent, ook al weet je niet wat de missie is of hoe je deze kan vervullen
  • Een gevoel van haast hebt om je missie te vervullen voor de veranderingen in "2012"       


De Arcturianen - Boodschappen van THUIS: Deel 2 Dr. Suzanne Lie / 9 November 2014

De Arcturianen - Boodschappen van THUIS: Deel 2
Het Centrale Pad Bewandelen
9 November 2014 / Dr. Suzanne Lie
Onze Dierbare Ascenderenden,
Wij de Arcturianen en alle leden van jullie multidimensionale families beseffen hoelang jullie je missie gediend hebben om Gaia en haar mensen te helpen die verloren waren in de illusies van de derde dimensionale Aarde. Wij beseffen hoe uitdagend/beproevend jullie missie kan zijn.
Wij wensen ook om jullie eraan te herinneren dat alle grote Meesters van de Aarde jaren en jaren van mislukkingen te verduren hadden voordat zij erkend werden. In feite, werden velen van hen slechts erkend nadat zij gestorven waren/naar Huis teruggekeerd waren. Dus herinneren wij jullie eraan dat jullie in goed gezelschap zijn.

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht 3 November 2014 / Yael en Doug Powell

Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
3 November 2014 / Yael en Doug Powell
Geliefden, het hart voert het verstand met zich mee. Eén kleine verschuiving en alles is prachtig. Ieder moment is gemeenschap met Mij. Iedere gedachte is de stem van de levende Geest.
Het is in deze verschuiving welke de toonaard legt naar vrijheid, naar alles waar je voor gebeden en naar verlangd hebt. Het is in deze verschuiving dat je de dualiteit in/naar de glorieuze eenheid van het omvattende hart van de Liefde welke Ik Ben transformeert en dat je binnenin Mij bent.
In deze meevoering van het hart komt het diepe besef dat de inclusiviteit van Liefde niets wegduwt, geliefden. Niets. Het houdt er eenvoudig vrij van, en met de zuiverheid van Liefde erkent het alles als een zegen. Want onder iedere illusie van de dualiteit is de waarheid van Liefde en tussen de verwarring van ieder moment is een roep om hulp.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-11-03 | Circle of Light www.circleoflight.net

Een Schrijven van de Schepper 12 november 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
12 november 2014 / door  Jennifer Farley,

 ” De Wil om te leven. ”

the-will-to-live

De levenswil wordt niet aangedreven door een of andere uitwendige kracht,
Die is er altijd vanbinnen geweest. Voordat jullie aankwamen,
namen jullie het besluit om het beste te maken van jullie bestaan op Aarde
en -met die Goddelijke Vonk stevig op haar plaats- begon jullie reis.

~ De Schepper ~

Vertaling: Paulus Peeters

Heavenletter 5102 Als Je een Trein Mist, Pak Dan een Andere / 13 november 2014

Als Je een Trein Mist, Pak Dan een Andere
Brief uit de Hemel
Donderdag 13 november2014

God zei:

Voor alles is er een oplossing. Dit betekent niet dat je de oplosser moet zijn. Je hoeft je hersenen niet te kraken voor de oplossing. De oplossing is inherent aan datgene wat je ziet als een probleem. Met of zonder jou, verschijnt er een oplossing. Misschien hoef je alleen met je hoofd te knikken. Je hoeft niet te hameren op een oplossing. Kansen zijn er, en er is meer dan één oplossing. Misschien hoef je alleen maar een oplossing mogelijk te maken.
Dit betekent niet dat elke oplossing degene is die je zou willen claimen.

Je kunt een bepaalde uitkomst wensen, terwijl een andere uitkomst heerst. Jij bent degene die beslist of een uitkomst goed of slecht is. Je weet niet wat het leven in petto heeft voor jou. Een onwelkome uitkomst kan veranderen in een schat. De uitkomst die je zo vurig wenst is misschien niet die je goed dient. Denk niet zo veel over goed en kwaad.