Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 19 november 2017

Cobra’s Situatie Update, 17 november 2017 / 18 November 2017


Cobra’s Situatie Update, 17 november 2017
18 November 2017

Operatie Perseus is in voortgang. Op dit moment kan daarover verder niets worden gezegd.

De chimera groep begint zich nu echt zorgen te maken en zij zijn hun verdedigingen in de lage Aarde orbit aan het opvoeren middels hun gemachtigden binnen USAF:


Kennis over het bestaan van zware quark reacties die potentieel zouden kunnen leiden tot de creatie van toplet bommen begint eindelijk de ‘mainstrream’ wetenschap te bereiken:Mainstream wetenschap begint ook eindelijk plasmavezels tussen galaxies te erkennen, hetgeen cruciaal is als de mensheid de structuur van het universum wil begrijpen.


Jullie controlepaneel voor hogerdimetionale informatie / Overgedragen aan Sue Lie / 16 november 2017

JULLIE CONTROLEPANEEL VOOR HOGERDIMENSIONALE INFORMATIE
Overgedragen aan Sue Lie van de Arcturianen via een LANGE ochtenddroom – 16 november 2017Deze ochtend had ik een LANGE droom over het gebruiken van onze Chakra's als Inter-dimensionale Communicatiecentrums.
Ik was in staat om diepgaand te observeren hoe ieder Chakra dient als een “relaiscentrum” om ons onderling te verbinden met een aantal componenten en gebieden van ons Hogere ZELF.

Op deze wijze kunnen wij ons beter verbinden met GAIA Haar planetaire aarderoosters (coördinatorstelsels).

Gelijktijdig, zijn deze Planetaire Aarderoosters verbonden met ons volledige Chakrasysteem,  welke eigenlijk dient als een buitengewoon gecompliceerd systeem voor Inter-dimensionale Communicatie.
Deze Inter-dimensionale Communicatiesystemen zijn van nature vijfdimensionaal en zijn aangeboren componenten van ons Chakrasysteem.

De Arcturiaanse Raad: Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie / 18 November 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad:
Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie

18 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Jullie hebben de bekwaamheid om toegang te verkrijgen tot meer van de energie van de Bron en om die energie toe te staan door jullie heen te stromen, maar jullie maken het jezelf moeilijker om van dat portaal gebruik te maken vanwege de reden dat jullie op de eerste plaats de energie nodig hebben. Laat ons verduidelijken wat wij bedoelen. Wij spreken over situaties in jullie leven waar jullie meer zouden kunnen gebruiken van die stroom van de Bronenergie waar jullie altijd toegang tot hebben, maar in plaats van dat te beseffen en er toegang tot te hebben, raken jullie geobsedeerd over wat het probleem is waar jullie mee geconfronteerd worden.  

Wij erkennen dat er tijden voor jullie zijn om te handelen, echter, wij zien dat er meer actie ondernomen wordt wanneer jullie ontkoppeld zijn, of wanneer jullie je ontkoppeld voelen, dan wanneer jullie feitelijk in de stroom zijn en de Bronenergie toestaan jullie te bekrachtigen. Wat jullie vierentwintig uur per dag ter beschikking staat is aldus veel meer dan de totaliteit van alle hulpbronnen die er op de planeet Aarde zijn, die er in het Zonnesysteem zijn, die er in de volledige galaxy zijn, en in het volledige Universum.

Waarom betreden jullie de Bronenergie niet binnenin jullie wanneer jullie dat het meeste nodig hebben? Wel, nogmaals, allereerst omdat jullie gefocust zijn op het probleem. Jullie zijn gefocust op de situatie die jullie op de knieën gebracht heeft, en ook … aan jullie werd niets onderwezen over deze bekwaamheid die jullie hebben. Als jullie al überhaupt onderwezen zijn over de Bron, is het gewoonlijk zoiets als van hoeveel machtiger de Bron is dan dat je als een individu bent.

Een Schrijven van de Schepper / 18 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
18 november 2017 / door Jennifer Farley,

Gewoon Zitten


Soms moet je echt te maken hebben met uitdagende emoties om ze te begrijpen.
Je bent een eeuwig wezen dat leert en ervaart.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 2870: Het Licht Dat Je Volgt /l Geplaatst 19 november 2017

Het Licht Dat Je Volgt
Brief uit de Hemel
Geplaatst 19 november 2017


God zei:

Met een verwijzing naar de Heavenletter die hier net aan vooraf ging, bedoel Ik niet te zeggen dat je altijd je grillen moet volgen. Ik zeg dat je je hart moet volgen. Je hart is een goed richtingsroer. Maar op geen enkele manier wens Ik te beweren dat je alleen maar doet waar je zin in hebt wanneer je er zin in hebt. Misschien heb je geen zin om naar je werk te gaan of naar school. Misschien heb je geen zin om op te staan. Dat betekent niet dat je altijd wacht totdat je er zin in hebt. Vertel Me alsjeblieft dat Ik dit verschil verduidelijkt heb.

Je bent niet altijd verplicht om de voorschriften van de wereld te volgen, en ook ben je niet altijd verplicht om je grillen te volgen. Er is een houvast tussen verantwoordelijk zijn en doen wat de wereld van je verwacht. Dus, geliefden, zeg Ik dat je niet altijd een rechtschapen burger hoeft te zijn. Je hoeft niet steeds een toonbeeld van de deugd van de wereld te zijn. Dus, ga voort en volg bij gelegenheid je grillen. Maak het jezelf niet moeilijk. We hebben het alleen maar over het leven.

zaterdag 18 november 2017

Belangrijke Meditaties en Pleiadian protocol tegen chronische pijn – 17 november 2017 /18 november 2017


Belangrijke Meditaties en Pleiadian protocol tegen chronische pijn – 17 november 2017
18 november 2017

In Cobra’s berichten van de afgelopen tijd staan wat zaken die ik hieronder nog een keer onder de aandacht wil brengen. Als eerste is daar het door de Pleiadians vervaardigde Protocol tegen chronische pijn. In Cobra’s post van 6 november 2017 wordt dit protocol als volgt aangekondigd:

“De Pleiadians zouden nu mensen willen helpen met chronische pijn, en zij hebben een protocol ontwikkeld dat kan helpen om de pijn te verlichten. Als jij chronische fysieke pijn hebt, kun je drie maal in jouw hoofd herhalen:

“Command PB stardust”

De Pleiadians zullen dan hun geavanceerde technologieën gebruiken om jouw centrale zenuwstelsel binnen te gaan om jouw pijn te verlichten. Dit nieuwe protocol is nog in ontwikkeling en is in zijn effectiviteit gelimiteerd, en de Pleiadians vragen om feedback. Degenen die dit protocol zullen gebruiken wordt gevraagd om over zijn effecten te rapporteren in de ‘comment’ sectie op mijn blog waar dit artikel is geplaatst.
(Redactie eventnl: je kunt ook je ervaringen in het Nederlands beschrijven onder deze vertaling en dan zal ik het naar het Engels vertalen en met jouw naam op Cobra’s blog plaatsen).”

Op 17 november meldt Cobra: “Het “Command PB Stardust” protocol van de Pleiadians voor de verwijdering van chronische pijn heeft bewezen in zo’n 80% van de gevallen effectief te zijn. De belangrijkste factoren die de effectiviteit van het protocol verminderen zijn onderdrukte schuld, onderdrukte negatieve emoties, vroegere levenszielscontracten met de duistere krachten, en extreem complexe en/of sterke medische condities.

Lichtwerkers Nederland 18 november 2017 In het LICHT gaan staan

Lichtwerkers Nederland
18 november 2017

In het LICHT gaan staan

In het LICHT gaan staan.....of je LICHT uitstralen.

Maar wat betekend dat nu eigenlijk? Het klinkt zo mooi en voor sommige zelfs, zweverig en onbekend. Je LICHT uitdragen betekend in mijn ogen, dat jij jou volledig eigen potentieel uitdraagt vanuit je hart. Je bent jezelf, je durft je volledig te geven aan datgene waar je hart van vol loopt. Je bent trouw aan jezelf, je waardeert jezelf & je erkent jezelf.

Je weet diep van binnen wie je bent en waar jij blij van wordt, en hier geef je vervolgens uiting aan met passie en plezier.
Je herkent deze mensen meteen! Je voelt het ook meteen.

Zo iemand staat & straalt kracht uit...is gepassioneerd bezig...en draagt liefde uit. Het heeft niks met spiritualiteit te maken in de zin, dat dit alleen maar voor mensen haalbaar is, als je met spiritualiteit bezig bent. Ik ken genoeg mensen die leven vanuit hun hart en vanuit hun kracht zonder dat ze überhaupt bezig zijn met spiritualiteit. Ook is het niet de bedoeling dat we allemaal healers, readers, heilig of yogadocent moeten worden. Vaak word gedacht dat je eigen licht uitstralen, altijd betekend dat je dan een alleen maar in liefde-zenboeddha-mediterend-mens moet worden.

De logica van de weg naar preventieve gezondheid.


De logica van de weg naar preventieve gezondheid.

We weten, denk ik bijna allemaal nog wel dat wij in 2012 voorbereid werden op een mogelijke gebeurtenis voorspeld door de Maya’s welke haar weerga nog nooit had vertoond in onze lange menselijke geschiedenis. Vele dachten dat we toen aan de vooravond stonden van mogelijke grote rampen en dat zelfs ons voortbestaan niet geheel meer zeker zou kunnen zijn. 21 december 2012 en de dagen daarna gebeurde er ogenschijnlijk niets en zij die van te voren al kritisch waren, zagen hun gelijk bevestigd en hoonden over de goedgelovige gedachten van de anderen die aanvoelden dat deze datum toch op een of andere manier een belangrijke mijlpaal zou kunnen betekenen in de menselijke geschiedenis. Wat was er nu in feite gebeurd? Ogenschijnlijk zoals gezegd niets, maar op energetisch niveau ongekend veel. Wetenschappelijk is reeds lang bewezen dat alles uiteindelijk energie is en dat wij als mensen met onze kosmische verbinding meedraaien in die energetische processen. Denk maar aan de invloeden van sterren en planeten welke via de astrologie veel kun­nen duiden over onze levensprocessen. Zo ook op 21 december 2012 toen ons zonnestelsel onder invloed kwam van kosmisch energetische straling welke niet eerder in de menselijke geschiedenis zich had voorgedaan. We werden gedompeld in kosmische Goddelijke energie welke kan worden gezien als een katalysator voor het ontwaken van ons spiritueel bewustzijn richting Eenheidsbe­wustzijn = Christusbewustzijn = Wijsheidsbewustzijn = Goddelijkbewustzijn. Juist omdat deze energie de vrijheid van geest in de mens, dus zijn vrije wil, niet bewust beïnvloedt, veroorzaakt dit een splitsing in de menselijke evolutie. Enerzijds is er de categorie welke is blijven hangen in het koesteren van de status quo van voor eind 2012 en daarmee afgestemd bleef op de energie van de 3e dimensie zoals dat vele eeuwen daarvoor ook al het geval was met een energetische Boviswaarde (= trillings energie = kosmische energie) van maximaal 8500 eenheden, en anderzijds is er de cate­gorie mensen die wel, zij het grotendeels onbewust, hebben gereageerd of nog steeds reageren op deze kosmische impuls van eind 2012 en daardoor een stijging ondergaan van hun Boviswaarde. Alhoewel nauwelijks bekend maar wel feitelijk aantoonbaar heeft zich nogmaals een impuls van kosmische Goddelijke energie voorgedaan op 16 juli 2015. Zij die daar onbewust, maar met een im­puls van hun hoger bewustzijn welke gekoppeld is aan de ziel, op gereageerd hebben en nog steeds daarop blijven reageren, zien hun Boviswaarde stijgen tot steeds grotere hoogten en deze mensen nemen daardoor steeds meer afscheid van de nu te noemen lagere energieën van de 3e dimensie van voor eind 2012.Dagtekst van Zaterdag 18 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Zaterdag 18 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De komst van de Heer kan alleen plaatsvinden in een geschikte woning -

"Wanneer je iemand uitnodigt om een paar dagen te komen logeren, maak je een kamer voor hem klaar. Het volstaat niet om te zeggen: "Kom maar", zonder te weten waar je hem gaat huisvesten. En des te meer wanneer het gaat om het ontvangen van een belangrijke gast! Alvorens je hem een uitnodiging stuurt, denk je na over de beste manier om hem te ontvangen. 

Stel je voor dat je het bezoek van een prins verwacht: zou je hem door een vuil en wanordelijk huis willen laten lopen...? Wel, laten de gelovigen het mij vergeven als ik hun zeg dat zij met de Heer willen doen wat ze zelfs met hun buren niet zouden durven doen. Ze bidden: "Kom toch, Heer". Maar bereiden zij Hem een geschikte plaats in zichzelf, een gewijd oord? Nee, zij nodigen Hem uit in een warboel, zij nodigen Hem uit op een mestvaalt. En vervolgens zijn ze verbaasd dat niet de Heer, maar enkele duivels bij hen op bezoek komen, die zich zeer goed voelen te midden van die onzuiverheden."

David Icke, 25 november a.s. in Maastricht / 13 November 2017

David Icke, 25 november a.s. in Maastricht
13 November 2017Op 25 november a.s. is David Icke in Nederland voor zijn laatste 12 uur durende  ‘wake up – speech’.

Deze vindt plaats in MECC Maastricht.
Adres: Forum 100, 6229 GV Maastricht,

Kaarten kun je bestellen via deze link

Voor degenen die het interview met David Icke hebben gemist of nog eens willen zien, die dat interview hier op de site van DVM-TV. (NL ondertiteld)De waarheid wacht niet. Of je laat het toe, Of je blijft ervoor verstopt. / 12/11/17 / Luc van Ewijk

De waarheid wacht niet. Of je laat het toe, Of je blijft ervoor verstopt.
12/11/17 / Luc van Ewijk


Waarheid wacht niet. Of we het nu willen of niet, het overkomt je gewoon. Zoals een storm of een bui die je plotseling verrast. 

We kunnen de waarheid wel niet willen zien en er ons voor verstoppen. Onze leugens zijn onze realiteit geworden. En ze bewaken onze grenzen zodat we het licht nooit zullen zien. 

We zijn zo koppig en denken dat we de wereld begrijpen. Maar begrijpen we die wel. Je kunt wel zo oud zijn. 

Maar een mensenleeftijd is slechts een hele kleine stip in hoe oneindig het fenomeen tijd is. 

Daarnaast ontvouwt de waarheid zich. De aarde wil vooruit. Want het niet slechts een bal waarvan we maar kunnen plukken. 

Een Schrijven van de Schepper / 17 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
17 november 2017 / door Jennifer Farley,

Aanmoediging Om Te Rusten


Gedurende deze periode van 'rust voor het nieuwe begin',
is het erg belangrijk om je eventuele oordeel over jezelf en / of anderen los te laten.
Je zegt misschien tegen jezelf: "... maar ik zou ____ moeten doen"
 of "Ik moet  _____doen!"
In feite moet je dat niet!
(Glimlach)

Een van de meest uitdagende dingen die je als mens kunt doen,
is jezelf de tijd gunnen om voor jezelf te zorgen.
In jullie wereld van 'doen' wordt gewoon zijn als lui beoordeeld.
Geef jezelf het geschenk om te rusten
en weet dat het volledig wordt ondersteund
en aangemoedigd door het Universum.
Je bent het waard en verdient het.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2869: De Bepalende Factoren van Je Leven / Geplaatst 18 november 2017

De Bepalende Factoren van Je Leven
Brief uit de Hemel
Geplaatst 18 november 2017


God zei:

Wanneer je een vraag hebt over je leven, klein of groot, maakt het niet echt veel uit hoe je die beantwoordt. Je moet hier en daar een keuze maken, en je maakt je keus. Het maakt niet uit hoe groot jouw beslissing jou toe lijkt, het is alléén maar een beslissing. Welke keuze je ook maar maakt, op een bepaalde manier is er niets veranderd. O ja, natuurlijk, oppervlakkig kan het veranderen, maar toch is oppervlakkig niet meer dan oppervlakkig. Onder de oppervlakte is een sterke kracht werkzaam voor jouw bestwil. In het grote geheel, in het werkelijk grote geheel, maakt het niet zoveel uit wat je kiest.

Ik begrijp dat het jou wel wat uitmaakt. Het lijkt misschien absoluut belangrijk voor jou, maar op de lange termijn, maakt het niet méér uit welke afslag je neemt dan naar welk restaurant je gaat of dat je naar de film gaat of niet. Je kunt zeggen dat het levensbepalend is of je trouwt of niet. Je kunt zeggen dat het levensbepalend is met wie je trouwt. Zeker, het betekent iets of je trouwt en met wie je trouwt. Het doet er echter meer toe wie je bent, en jij bent jij, afgezien van je metgezellen van onderweg. Niets is wereldschokkend, geliefden. Zelfs aardbevingen zijn niet wereldschokkend. Begrijp je wat Ik zeg?

vrijdag 17 november 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 17 november 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
17 november 2017

De nieuwe cyclus is nu goed en wel op weg en jullie zouden in gedachten moeten houden dat de Mensheid als collectief precies zo bezig is met creëren hoe het nieuwe tijdperk zich zal ontwikkelen. Het oude neemt niet langer automatisch zijn plek in de nieuwe cyclus in en met het oog op de hogere trillingen die nu worden ervaren is dit ook niet direct van belang. Geheel nieuwe tijden worden nu geïntroduceerd die consistent zijn met jullie toekomstige behoeften. De nieuwe energieën omvatten niet de oude die tot wanorde, onbestendigheid en bijna tot dictatorschap hebben geleid. De mensheid kan zich nu vooruit bewegen om de basis te creëren van nieuw bestuur dat op Aarde een nieuw bestaan van duurzame vrede en veiligheid tot stand zal brengen. Het oude zal geleidelijk aan naar de achtergrond verdwijnen terwijl het nieuwe steeds zichtbaarder wordt en alles van een lagere trilling zal uiteindelijk helemaal komen te verdwijnen. In dergelijke omstandigheden is het oude niet in staat zijn trilling vast te houden en zal samen met de oorlogsdreiging wegsterven en de aanstichter van zijn eigen ondergang zal zijn. 

Door te focussen op de toekomst en hoe deze de mensheid kan dienen kan er alles mee gewonnen worden en des te sneller het de op stapel staande veranderingen kan manifesteren zodat deze kunnen worden geïntroduceerd. Dit zal tijd nodig hebben, maar jullie zullen er van tevoren meer over te weten komen zodat jullie je erop kunnen voorbereiden. Ze zullen snelle vooruitgang mogelijk maken en jullie helpen om armoede en gebrek te ontstijgen, in het bijzonder wanneer de nieuwe uitvindingen worden geïntroduceerd die de condities die tot een dergelijke situatie hebben geleid uit de weg zullen ruimen. Terwijl de trillingen zich verder blijven verhogen, zal ook de tijd snel dichterbij komen die zal resulteren in een snelle vooruitgang. We hebben voorheen al genoemd wat er allemaal zal worden verstrekt om de nieuwe basis te creëren, waarbij het duidelijk is dat dit tijd nodig heeft. De intentie is er echter en met de ruggensteun en assistentie van de mensen zullen, zodra het plan voor vooruitgang bekend is, grote stappen kunnen worden gezet. 

Sheldan Nidle - 16 november 2017

Sheldan Nidle - 16 november 2017Selamat Balik. Welkom bij een korte update van Sheldan Nidle en de Galactische Federatie.

We staan aan de rand van een verlengd duister tijdperk dat ons al te lang heeft tegengehouden. Die hindernis staat op het punt te worden getransformeerd. Zet je schrap, nu vele Waarheden voorbereid worden om te worden onthuld. Achter de schermen gebeurt er veel dat de weg voor een gemakkelijke NESARA/GESARA-transitie zal effenen. Oneindige rijkdom en de voorraden van de Hemel worden verondersteld spoedig te worden vrijgegeven.

Jullie stille, niet gewelddadige revolutie ontvouwt zich voor jullie ogen. De spiraal van Hemels Licht roteert richting haar uiteindelijke bestemming – jullie ascentie naar de 5e dimensie.

De Geascendeerden bereiden zich voor om zich te manifesteren en jullie te helpen met jullie gemoedelijke overgang naar een liefhebbender, vrediger en coöperatievere samenleving.

De Arcturiaanse Raad Over het Vermijden van Je Emoties / 17 November 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Over het Vermijden van Je Emoties
17 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn begonnen met het proces te onderzoeken dat jullie gebruiken om jezelf beter te voelen, en hier is wat wij waargenomen hebben. Heel vaak schijnen jullie pogingen om jezelf beter over een situatie te voelen de kortere, de snelste en de gemakkelijkste weg te zijn om naar een hogere vibratie te geraken. Echter, wij hebben opgemerkt dat de kortere wegen vaak de langste wegen zijn om te geraken waar jullie willen zijn in termen van jullie staat van zijn.
De snelste manier om door een lagere vibrationale emotie heen te gaan is om er recht doorheen te gaan, of beter gezegd, om het rechtstreeks door je heen te laten gaan. Alle andere technieken waarvan wij gezien hebben dat jullie die gebruiken zijn zoals voorgeschreven medicatie - zij hebben bijwerkingen, en zij genezen niet echt ook maar iets.
Jullie zijn zeer ervaren met het onderdrukken van wat jullie voelen, en het is niet jullie fout dat jullie tot die specifieke benadering gekomen zijn met om te gaan met jullie emoties. Maar nu dat jullie de manieren herkennen waarop jullie proberen om iets te voelen te vermijden, kunnen jullie er iets aan doen.  

Dagtekst van Vrijdag 17 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Vrijdag 17 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De Inwijdingswetenschap mag niet worden gebruikt voor materialistische doelen -


"Er is geen enkele reden om zoveel bewondering te hebben voor al die briljante, schatrijke of machtige mensen, die geen enkele plaats geven aan het leven van de ziel en de geest. Omdat ze geen spiritueel voedsel zoeken, het enige dat hen zou kunnen vervullen, zijn ze als hongerige wilde dieren, en hun ambities, hun begeerten, hun gulzigheid zetten hen uiteindelijk en onvermijdelijk op een spoor dat gevaarlijk is voor henzelf en voor hun omgeving. 


Helaas gedragen veel zogenaamde spiritualisten zich niet beter: ze proberen hun ambities te realiseren en hetzelfde succes te behalen als de materialisten, maar door gebruik te maken van de middelen die de wetenschap van de Ingewijden hun geeft. Ze zijn dus nog meer schuldig dan de materialisten, want op die manier treden ze de heiligste principes met de voeten. Ze zijn zichtbaar tevreden en trots dat ze slagen met behulp van deze middelen. Maar de hemel, die er niet van houdt dat men hem gebruikt voor egoïstische en baatzuchtige doeleinden, zal hen ooit rekenschap vragen en ze zullen zeer streng gestraft worden."
Ode aan de Beschermengelen / 13 november 2017/ Anja Tjelpa

Ode aan de Beschermengelen
13 november 2017/

Wat is er nog nooit van mijn zijde geweken bij al mijn levens op de planeet Aarde, buiten het allerhoogste wat wij zijn, waar wij van gemaakt zijn en altijd hebben meegenomen vanuit het Goddelijke?

Ah, mijn beschermengel. Ik heb vanaf jongs af aan geweten, dat er engelen om mij heen zijn, dat is mij verteld door de mij omringende familie en vrienden in de tweede periode van mijn eerste tien levensjaren.

Later leerde ik het een beschermengel te noemen en was ook al bij bepaalde momenten heel blij ermee, dat deze lieve engel bij mij was.

Pas zeer recent via de berichten welke worden doorgegeven via Ronna Herman van Aartsengel Michael en deze waar ik het over heb dateert uit januari 2005, is gebleken, zoals heb ik gelezen, dat we twee beschermengelen hebben.

Daar kwam weer een Ooh! reactie op en nog andere gedachten door het toenemend bewustzijn, wat een geschenk, wat een aanwezigheid en wat een trouw en wat een onvoorstelbare liefde en wat een prachtige begeleiding.

En dat voelde eigenlijk wel goed dat het er twee zijn, alleen is maar alleen.

Beetje als een kind denkende van, als er eentje moe is kan deze gaan slapenen de andere kan doorgaan. En meer als volwassene denkend, bij een reanimatie worden er ook twee ambulances ingezet.

Van binnenin zei tegen mij, het is goed, ik aanvaardde het, ik spreek voor mijzelf, volg alstublieft jullie eigen innerlijk en voel en geloof wat voor jullie als medemensen op de Aarde goed voelt.


Op deze dag van je leven / 17 November 2017 / Neal Donald Walsch

17 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er geen reden is om bang te zijn.
 Zelfs als je op dit moment zou sterven,
 zou er geen reden zijn om bang te zijn.

Dit leven, dit prachtige leven, staat aan jouw kant.
Dit universum, dit prachtige universum bevindt zich in jouw hoek
en ondersteunt alles van het leven.
Deze God, deze geweldige God, plaatst Goddelijk wijsheid en kracht in jouw handen.

Vertrouw dat. Gebruik het. En laat het je kracht geven.
Nu op dit moment.
Op deze dag.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 16 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
16 november 2017 / door Jennifer Farley,

Wat Er Aankomt.....


Haal diep adem.
 De inactiviteit om jullie heen is het signaal dat er een zware verschuiving aan komt.
Je kunt het horen aankomen ... zoals een treinfluit in de nacht.
Je zit na te denken over hoe ver het is,
wanneer het zal aankomen en wat het zal brengen.
Nu, in de stilte, is het tijd om na te denken over wat je ervoor kiest om los te laten,
 te manifesteren, veranderen of te verwijderen van je bestaan.
Beschouw deze taak alstublieft niet als ontmoedigend ...
beschouw het als een bevrijding van je ziel voor de nieuwe
en briljante dingen die op weg zijn naar jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl