Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 21 april 2017

Dagtekst van Vrijdag 21 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 21 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Kinderen - de opvoeding van hun onderbewustzijn

"Een kind opvoeden bestaat er niet alleen in het de les te lezen, het taken op te leggen en het te straffen als het ongehoorzaam is. Om goede opvoeders te zijn, moeten ouders denken aan alle kwaliteiten en deugden die diep in de ziel en de geest van hun kind besloten liggen, en zich concentreren op de goddelijke vlam die in het kind woont en deze alle mogelijkheden bieden om zich te manifesteren. Op die manier zullen in het kind later prachtige eigenschappen ontkiemen, die men in hem gestimuleerd heeft.

En omdat een kind niet altijd begrijpt wat men hem zegt, of waarom het hem gezegd wordt, moet men zich ook weten te richten tot zijn onderbewustzijn. Zijn ouders of opvoeders kunnen bijvoorbeeld, als het kind al slaapt, aan zijn bedje zitten, het heel zachtjes strelen zonder het wakker te maken en het kind alle goede kwaliteiten influisteren, die ze het toewensen. Op die manier leggen ze in het onderbewuste van het kind kostbare elementen, die wanneer ze jaren later ontluiken, het kind voor veel vergissingen en gevaren zullen behoeden."