De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 19 mei 2017

Dagtekst van Vrijdag 19 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 19 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze inspanningen leveren beslist resultaten op -

"In een kleurloze zuuroplossing giet de chemicus enkele druppels reagens, "zonnebloem” genaam: de vloeistof wordt rood. Daarna voegt hij druppel voor druppel, een basische oplossing toe: eerst treedt er geen enkele verandering op. Maar hij doet langzaam verder, druppel voor druppel, en plotseling wordt de vloeistof blauw. Uit dit verschijnsel kunnen we een les trekken voor ons psychische leven. De persoon die de wetten van God overtreedt, ziet niet meteen de verslechteringen die zich in hem voordoen. Hij beeldt zich in dat hij dat ongestraft kan blijven voortdoen... Maar op een dag, één overtreding meer, en innerlijk bezwijkt hij.

Deze wet wordt uiteraard ook bevestigd in goede zin. Iemand komt bij mij klagen dat hij al jaren aan het werken is aan zichzelf, zonder resultaten te behalen, en hij is ontmoedigd. Ik ben verplicht hem te zeggen dat hij verkeerd redeneert, want zijn inspanningen kunnen niet onmiddellijk zichtbare en tastbare resultaten geven. Hij moet volhouden en op een dag zal de transformatie beslist gebeuren. Zowel voor het goede als voor kwade geldt dat het niet is omdat men gedurende lange tijd niets ziet, dat er niets gebeurt."