De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 19 juni 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: Houd moed, om door elke duisternis heen te gaan!!! /13 juni 2017 / Susan Leland


Ashtar:
Houd moed, om door elke duisternis heen te gaan!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
13 juni 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, Geliefde Familie!Er is momenteel zeker veel opschudding, nietwaar? Zo moet het ook zijn! Het is nodig – duidelijk voor iedereen die is ontwaakt – en, als dit niet zo is, is het nodig dat zij wakker worden! Lieve mensen, jullie zijn ontwaakt! Maar het is wel zo dat jullie – misschien – nog iets meer kunnen doen door je LiefdesLicht uit te sturen, of wat meer acties kunnen ondernemen – jullie kunnen anderen helpen om te ontwaken.

Het is niet nodig om alle details te horen over wat er aan de gang is – hoewel wij wel iets willen vertellen aan degenen die hier aanwezig zijn omdat wij weten dat jullie je Licht kunnen toevoegen aan welk scenario dan ook, en dit is natuurlijk de manier om de veranderingen te bereiken die nu BEZIG ZIJN. Jullie hebben ervan gehoord!

De vooruitgang is absoluut en gaat exponentieel vooruit! EN ER IS GEEN ENKELE VRIJE WIL MEER BESCHIKBAAR VOOR DE DONKERE HOEDEN, omdat zij het vertrouwen hebben beschaamd – als je het vertrouwen wilt noemen – het was wat je noemt “blind vertrouwen”, een slapend vertrouwen in hun leiderschap en in hun, laten wij zeggen, controle over de planeet Aarde en nog verder – EN NU IS HET ZOVER DAT DIT VOORBIJ IS, WEG, AFGELOPEN ENZOVOORTS!!!


Wij staan hier dus bij jullie terwijl wij zelfs nog verder gaan. Toch begrijpen wij, allereerst, dat jullie een beetje ongeduldig zijn. Waarom is het niet klaar? Waarom is het nu nog niet gebeurd? Wel???? Dit hangt van de mensheid af!

WIJ ZIJN HIER OM ZO SNEL TE GAAN ALS DE MENSHEID ONS UITNODIGT OM TE DOEN!!!

Jullie zullen je herinneren dat er zoiets was als de “Eerste Regel” die ons vertelt dat wij niet mogen ingrijpen, behalve in het geval van een volkerenmoord in een holocaust en totale vernietiging van de planeet Aarde. Toch, omdat jullie zijn opgestaan, zijn wij nu meer gemachtigd of hebben meer autoriteit, als jullie willen, zolang jullie onze partners zijn!

“Het zijn inderdaad glorieuze tijden, zoals de meester* heeft gezegd, maar zij kunnen ook beangstigend zijn, zelfs voor lichtwerkers als jullie de duisternis om je heen voelen, als jullie je ingesloten voelen en zelfs lijden. Zo is het soms vlak voordat het ochtendgloren komt, het gloren van het Grootse Licht!

Wij hebben jullie in het verleden verteld dat als de planeet naar een Hoger Dimensionale Realiteit gaat, er overal een gematigd klimaat zal zijn – behalve op de hoogste bergtoppen – en deze temperaturen zullen overal rond de aangename 21 graden Celsius zijn. De woestijnen kunnen bloeien, de bossen kunnen in hun meest majesteitelijke staat van gezondheid zijn en kunnen ongelimiteerde hoeveelheden energieën van genezing en vrede en verwelkoming aanbieden aan alle koninkrijken!

“De leeuw zal naast het lam liggen” is een ander beeld dat jullie in je hart kunnen vasthouden. En, natuurlijk, als jullie nog een stap verder willen gaan: wie vertegenwoordigen op jullie planeet de leeuw en wie vertegenwoordigen het lam? Wel, de waarheid hiervan is dat er mensen zijn geweest die zich soms niet als leeuwen hebben gedragen – behalve in de zin dat zij machtig waren – en hun macht hebben misbruikt!

Leeuwen in de wildernis misbruiken hun macht niet. Leeuwen hebben symbool gestaan voor macht en autoriteit, en ook vaak door degenen die van deze macht misbruik hebben gemaakt.

En degenen die de lammeren zijn geweest zijn de onschuldige slachtoffers? Maar wacht even: IEDEREEN HEEFT DOOR DE EEUWEN HEEN IN DIT SCENARIO GEWERKT!!!  Het is gewoon zo dat iedereen op de een of andere manier moet samenwerken om omhoog te gaan om uit dat scenario te gaan. Geloof mij, alle andere koninkrijken van Moeder Gaia doen precies hetzelfde! Het is alleen zo dat het koninkrijk der Mensheid een beetje langzaam gaat, om het maar zo uit te drukken.

Toch is dit aan het veranderen! Hoe meer mensen er ontwaken – hoe meer mensen het Licht zien, ook al is het maar een glimp - hoe meer energie er is voor het bewegen naar de niveaus waar alleen maar Licht is, en waar, natuurlijk, alleen maar Liefde is!

Wij weten dat er bij sommigen van jullie een tendens is om te “bevriezen” als jullie vooruitgang boeken op je pad, en dat jullie dan iets ontmoeten dat iets weg heeft van een enorme blokkade, of een afleidingsmanoeuvre, of een struikelblok. Wij willen jullie eraan herinneren dat jullie krachtig genoeg zijn om er omheen te gaan, er overheen te gaan, er dwars doorheen te gaan, zelfs als jullie dit nog niet weten!

Ik zal jullie een voorbeeld geven – dit is meer het domein van Sekhmet, maar ik zal het desondanks doen. Er was ooit een initiatie, een inwijding, in de krokodillenvijver. Dit is juist! De regel van de krokodillenvijver betekende dat iedereen die aan deze speciale test wilde voldoen om priester of priesteres te worden, door deze inwijding heen moest gaan. De methode hiervan was heel eenvoudig in de vijver duiken en er aan de andere kant weer uitkomen. Er werd hen verteld om diep te duiken en alleen boven te komen als zij het helderste Licht zagen. Zij wisten dat er ergens krokodillen waren.

Sommige kandidaten waren bang, en zij zagen een licht komen en zeiden: “O, dat moet het zijn!” Wel, het was vals licht en dit was ook niet echt aan het einde van de vijver. Zij gingen recht op de krokodillen af en natuurlijk haalden zij het einde van de test niet. Degenen die er wel doorheen kwamen waren degenen met moed in hun hart om dieper te duiken omdat zij wisten dat zij verder in het duister moesten duiken, naar de diepten van de poel, en moesten doorgaan totdat zij het briljante witte Licht in de poel zagen stromen, en natuurlijk, doorstonden zij de test!

Kunnen jullie de overeenkomsten zien met waar de planeet momenteel is? Er zijn op dit moment dappere zielen die dieper duiken naar het duister, de diepten waarvan niemand weet of er gevaren loeren die hen kunnen bereiken. Maar zij omringen zich met Licht en zij blijven gefocust op dit Licht, dit heldere Licht, het Ware Licht, het Witte Licht van Liefde, het Wit/Gouden Licht, laat ik maar zeggen. En zij halen het!

Er zijn klokkenluiders. Wij hebben mensen die naar voren komen en hun stem laten horen op elk gebied van de planeet Aarde. En de deksel staat op het punt om van de ketel geblazen te worden omdat er mensen zijn op die belangrijke plaatsen die, als zij al niet hebben gesproken, misschien fluisterden zij een beetje, gaan opstaan en met Een en Dezelfde Stem zullen zij de Waarheid gaan verkondigen, de volle Waarheid en niets dan de Waarheid!

NATUURLIJK IS DIT ABSOLUUT NOODZAKELIJK VOOR DE AANKONDIGING VAN NESARA!!!

Mensen staan dus op vanuit hun angsten, uit het duister. Klokkenluiders die hun leven riskeren en mensen die er al zijn en de Waarheid vertellen over dingen die er gaande waren – mensen die documenten laten uitlekken die de Waarheid vertellen – mensen die voor een zaal vol publiek staan en vertellen hoe het werkelijk is – mensen die een kop thee drinken met hun buren en hen misschien schokken met een paar Waarheden en – omdat zij zijn ontwaakt – dingen kunnen uitleggen waardoor zij ergens op slaan, veel meer dan de idiote leugens, propaganda en onwaarheden die wereldwijd zo op de voorgrond stonden!

Maar bovenal nemen mensen genoeg Licht in zich op om hun Harten te openen om te begrijpen dat er een Hogere Manier van leven is en dat daarmee ook vele Hoger Vibrerende Geschenken komen, inclusief hun eigen ascensie! En ook het leven in een Hoger Dimensionale Realiteit waar allereerst technologieën zijn  en er uiteindelijk, zeg maar, innerlijke technologieën zijn die in iedereen “ingebouwd” zijn, in elk lid van de mensheid, die, als zij geactiveerd zijn, verder gaan dan de behoefte aan machines, elektronica, enzovoorts en die gewoonweg de hele mensheid verenigen met alle koninkrijken van Moeder Gaia, en nog verder dan de planeet Aarde!

En LIEFDE EN ALLES WAT LIEFDE SCHEPT IS DE ABSOLUUT HOOGSTE BEKRACHTIGING EN DE ENIGE BEKRACHTIGING VOOR DE MANIER VAN LEVEN VAN IEDEREN HIER!!!

Ik kan jullie verzekeren dat dit heel snel kan gebeuren. Maar jullie moeten dieper gaan. ALS JULLIE VAN BINNEN BIBBEREN, ALS JULLIE ENIGE SOORT ANGST VOELEN, GA DAN DIEPER EN HEB DE MOED OM VERDER TE GAAN DAN DE OP ANGST GEBASEERDE BOODSCHAPPEN DIE NOG STEEDS WORDEN UITGEZONDEN DOOR DEGENEN DIE NOG STEEDS EEN BEPAALDE AANWEZIGHEID HEBBEN OP DE PLANEET AARDE, EN WIER ECHTE DOEL IS ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE MENSEN HUN ASCENSIEPADEN ACHTER ZICH LATEN!!!

Stuur hen Liefde; stuur hen Compassie; stuur hen Dankbaarheid omdat zij hebben getoond wat er nodig is voor verandering, laten wij zeggen, getransmuteerd dient te worden naar Hogere energieën. EN BOVENAL: VERGEEF HET HEN!!! En als jullie toch daarmee bezig zijn, vergeef jezelf omdat jullie dit al deze eonen lang hebben geaccepteerd en laten wij samen omhoog gaan!

En laten wij genieten van hetgeen jullie zo verdienen – deze wonderbaarlijke Vrede, deze wonderlijke gelukzaligheid, deze Hoog Dimensionale Liefde en de manier van leven die zij jullie brengen en waardoor jullie op jullie beurt door kunnen gaan op jullie wonderbaarlijke, magische en prachtige paden!

En zo is het.

Saluut!

*  Rama, in Tara and Rama's Report - audio link for 6-13 call: 

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, June 13, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.