Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 19 juni 2017

Dagtekst van Maandag 19 Juni 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 19 Juni 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De onzichtbare wereld - onbewust is het aan hem dat we het grootste belang hechten

"Wie verliefd is, twijfelt helemaal niet aan wat hij voelt. Toch ziet hij zijn liefde niet, en kan hij haar ook niet aanraken, want een gevoel is niet tastbaar. Als iemand een mening of een bepaalde overtuiging heeft, kan hij die dan zien of aanraken? Nee, en toch is hij soms bereid om ervoor te vechten en te sterven. Diegene die zegt: “Naar eer en geweten veroordeel ik deze persoon” spreekt een oordeel uit met zware gevolgen, in naam van iets dat hij nooit gezien heeft. Hoe kan hij ineens zo’n groot belang hechten aan die eer en dat geweten, die onzichtbaar zijn?

Zelfs zonder er zich rekenschap van te geven geloven de mensen slechts in onzichtbare en ontastbare zaken: iedereen voelt, bemint, lijdt, huilt, verheugt zich om onzichtbare redenen en oorzaken … Hoe kan het dan dat sommigen beweren dat ze alleen geloven in wat ze kunnen zien en aanraken! Wat een tegenstrijdigheid!"