Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 25 november 2017

Dagtekst van Vrijdag 24 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 24 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze bestemming wordt bepaald door onze houding tegenover de goddelijke wereld -

"Mensen lijken niet te beseffen dat hun bestemming wordt bepaald door hun houding tegenover de goddelijke wereld. In plaats van te buigen voor de grootheid van God en Hem te verheerlijken, nemen zij meer en meer een onachtzame, respectloze houding aan, zodat ze zijn plannen dwarsbomen en wanorde in de schepping brengen.

De ergste vijand van de mens is zijn hoogmoed, die zo zelfgenoegzame en arrogante houding die hem op den duur zal meesleuren in zijn ondergang. Als hij zich wil redden, moet hij leren om zich tegenover de schepping doordrongen te voelen van een heilig gevoel, om te trillen als een eolusharp bij elke ademhaling, bij iedere stroom uit de Hemel, en zich één te voelen met het universum, met de Ziel van de wereld, met de kosmische Geest. In deze uitwisseling werken de energieën van de hogere wereld op hem in: de zuiverste elementen vloeien in zijn ziel, terwijl de duistere elementen hem verlaten en opgelost worden in de oneindigheid."