Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 20 november 2017

Dagtekst van Zondag 19 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 19 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Liefde en haat - manifestaties van dezelfde kracht op twee verschillende vlakken


"Welke kracht is het die je leert, wanneer je iemand haat, om hem met je blik te treffen of hem zelfs te slaan? En wanneer je iemand lief hebt, welke kracht is het die je leert hoe naar die persoon te lachen, hem zacht toe te spreken, hem te omhelzen of hem geschenken te brengen? 

Of het nu gaat om liefde of om haat, het is altijd dezelfde kracht, maar de ene keer uit ze zich onder een 'venusiaanse' vorm en handelt ze met fijngevoeligheid, expressiviteit, poëzie en zachtheid en de andere keer wordt ze 'marsiaans' en kan ze alles op haar weg verwoesten. Je hoeft trouwens slechts te kijken hoe de liefde die op een lager niveau wordt uitgedrukt, in geweld omslaat. De behoefte om hun verlangens te bevredigen, maakt mannen en vrouwen egoïstisch en wreed, ze bekommeren zich niet om de ander. Hij die daarentegen de hogere niveaus van de liefde wil uitdrukken, handelt met edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid, hij denkt enkel aan de ontplooiing en het geluk van degene die hij bemint. En toch gaat het hier oorspronkelijk om dezelfde impuls."