Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 22 april 2018

Het hoogste dat je te geven hebt / 22 april 2018 / Pamela Kribbe


Het hoogste dat je te geven hebt
22 april 2018 / Pamela Kribbe

Pamela channelt Jeshua

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik ben de vertegenwoordiger geweest op aarde van een nieuwe energie, de Christusenergie. Dit is een energie of bewustzijnsvorm die het gelijke in alles en iedereen herkent. Het is een energie van verbinding, die eenheid wilde terugbrengen op aarde. Mijn doel was en is het besef van de verbondenheid tussen alles wat leeft op aarde te herstellen, en de weg is het hart. Het hart verbindt, het hart is een ruimte waarin je thuis kunt komen. Je thuis voelen heeft te maken met verbonden zijn, verbonden met wie je ten diepste bent.

Dat wat je ten diepste bent is altijd verbonden met het geheel.
Wat het geheel is, is niet in woorden uit te drukken. Je kunt spreken van het universum, het heelal of de kosmos, maar het geheel is geen ding, geen entiteit. Het geheel is een sfeer van zijn, een wereld van mogelijkheden. Ieder individueel leven heeft zijn specifieke plek in het geheel. Jullie allen maken deel uit van een onnoembaar groot geheel dat eeuwig is en tegelijk dynamisch en veranderlijk. Het leven beweegt voortdurend in een oneindige dans van manifestatie en terugtrekking, geboorte en dood, creëren en loslaten. Jij neemt als mens, in je huidige gedaante als man of vrouw, deel aan deze scheppingsdans. Tegelijk leeft in jou een kern die goddelijk en onverwoestbaar is.

Het oude programma en anderen (los) laten / Door Trienke Minkema


HET OUDE PROGRAMMA EN ANDEREN ( LOS ) LATEN
Door Trienke Minkema

Tot u allen richt ik mij met grote eerbied. Vele levens heeft u geleden en gestreden en bent u gestorven voor de Waarheid. Nu echter betekent Waarheid: Leven in overgave. Om tot een spirituele wedergeboorte te kunnen komen, dient u alle oude denkpatronen af te leggen. Het is noodzakelijk om u van alle beklemmende banden, waar u nog aan gehecht bent, te bevrijden.

Hier dient het hoofd gebogen te worden, ten teken dat u tot 'Overgave' bereid bent. Elke boodschapper, die als een zuster/broeder voor u is, moet dan een paar grote stappen achteruit doen, want deze stap zult u alleen moeten zetten. Dit alles is nodig om u de gelegenheid te geven de diepten van al uw zelven te kunnen onderzoeken en zo tot een groter 'bewust-zijn' te kunnen komen.

Om in andere woorden te spreken: U bent op weg om uw eigen grond/basis weer te vinden. Door deze overgave bewijst u uw trouw aan uw innerlijk verbond met de Christus. In volle stilte en in stille vreugde. Voor deze innerlijke verbinding zijn niet veel aardse woorden nodig en zeker geen aardse toejuichingen, omdat deze alleen het ego strelen.

Frequentie van de Week: ULTIEME TERUGKEER / Week 15 - 22 april 2018 / Janosh


Frequentie van de Week:

ULTIEME TERUGKEER

Week 15 - 22 april 2018 / JanoshIedere week delen wij een frequentie die je helpt bij je persoonlijke/spirituele groei. Deze helpt je tevens om je te verbinden met het collectief bewustzijn. Wij geloven in de kracht van verbinding en het gegeven dat we op onbewust niveau allemaal met elkaar verbonden zijn. Stem je daarom af op de Frequentie van de Week en voel je gedragen door de heersende energie van dit moment.


ULTIEME TERUGKEER: Er is een project gaande om de mens weer terug te brengen naar zijn vertrouwde bewustzijnsniveau (zoals we dat ooit hadden in de tijd van Atlantis). Nieuwe energiegolven omgeven de Aarde om ons uit te dagen meer vanuit ons gevoel te gaan leven. Het bereidt ons voor op een grote evolutiesprong, waarna we niet langer afhankelijk zijn van onze omgeving, maar meester van ons eigen creatieproces. Met andere woorden: we zijn onderweg naar een diepgeworteld ontwaken.

In de komende periode wordt de energie van dit project opgevoerd. Doordat de trillingsfrequenties in de kosmos automatisch veranderen met de precessie van de planeten en sterren, past ook het menselijk bewustzijn zich aan. We worden weer verbonden met de kracht en het inzicht van het Universum.

De frequentie van Ultieme Terugkeer helpt je om in je terugwaartse kracht te komen naar de authentieke jij, van voor je geboorte.

Gesprekken met God: Wat is de implicatie van 'Wij zijn allemaal één'?


Wat is de implicatie van 'Wij zijn allemaal één'?

Mijn stukje hieronder heb ik geschreven naar aanleiding van vragen van andere CWG Connect members. Hier zijn deze vragen: 

Neale, graag zou ik willen weten, me bewust willen worden hoe ik mijn relaties en interactie met andere mensen kan vormgeven, en hoe ik kan omgaan met moeilijke mensen. Heeft God aandacht besteed aan dit onderwerp in Gesprekken met God? Het is zo'n belangrijk onderwerp waar we allen een antwoord voor nodig hebben.
--Samandellie.

Graag zou ik willen weten hoe ik me kan verschuiven van iemand niet aardig vinden, naar een plaats van liefde?
--yschkyler

Ik zal beginnen met het eerste antwoord dat in me op komt. Gesprekken met God vertelt ons dat alle menselijke relaties - en inderdaad ons gehele globale omstandigheden zouden veranderen tussen mensen over onze hele planeet - bij een een opzichzelf staande verandering in het Culturele Verhaal van de mens.

Dagtekst van Zondag 22 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanho


Dagtekst van Zondag 22 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

onze fouten Herstellen om onze vermogens te behouden -

"Wie slecht handelt, zal vroeg of laat het slachtoffer worden van de wanorde die hij in zichzelf heeft geschapen. Hij kan zich nog zo sterk voordoen en geloven dat hij gerust om het even wat kan doen, toch worden zijn slechte daden in zijn bewustzijn gegrift. Ze zullen hem op een of andere dag overvallen en de onrust en de wroeging zullen aan hem gaan knagen. Zelfs een magiër, een Ingewijde, die de hele natuur beveelt en aan wie de geesten gehoorzamen, kan niet aan deze wet ontsnappen. Er bestaat geen enkele kracht die een mens, gekweld door schuldgevoel, tot rust kan brengen en op die manier verzwakt hij innerlijk. Geleidelijk aan ontsnappen zijn innerlijke wereld en de buitenwereld aan zijn controle.


Je kan dus alleen rekenen op je oprechte en eerlijke daden. Zodra je een wet overtreedt, verlies je je vermogens. Ze komen alleen terug als je erin slaagt je fouten te herstellen. Wat de Ingewijden onderscheidt van gewone mensen, is dat ze erin slagen om hun fouten snel te herstellen. En daarin ligt ook juist hun kracht: in hun vermogen om te herstellen."


Omraam Mikhael AivanhovEen Schrijven van de Schepper / 21 april 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
21 april 2018 / door Jennifer Farley,

Tijd Om Te Spelen


 De laatste tijd was het allemaal werk, werk, werk.
Vandaag vraagt ​​Het Universum je om deel te nemen aan het spel! 
Neem de tijd en ga naar buiten, blaas bubbels, swing,teken, schilder of dans! 
Als je te veel bezig bent met het 'zwaar tillen' van deze voortdurende verandering,
kan het een uitdaging zijn om je te herinneren hoe je moet spelen,
maar ik weet dat je het kunt doen. 
(Glimlach)

Dit betekent niet dat je het onvermijdelijke negeert of uitstelt; 
het betekent dat je de tijd neemt om dingen in balans te brengen!  
Dus, ga naar buiten en geniet van het mens zijn voor een paar momenten.
 De rest zal er nog zijn als je terugkomt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
zaterdag 21 april 2018

Montague Keen / 8 april 2018 / Veronica Keen

Montague Keen,
8 april 2018 / Veronica Keen

Sinds mijn overlijden in 2004 heb ik nog al categorisch gesteld dat IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN.

Julius Caesar schreef meer over de moorden in Ierland dan de meeste wetenschappers. Deze man schreef er meer over dan wat je in de meeste boeken sinds de 20er jaren vindt. Caesar was in 49 v Chr. Aan de macht, meer dan 2000 jaar geleden. Hij schreef, “Wat een genocide. De Ieren zijn een verwoest volk. De Ieren zijn een VERKRACHT volk. De Ieren weten niet dan hun LAND EEN TEMPEL IS. Geen enkele psyche is meer verkracht sinds de dageraad van de tijd dan de Ierse psyche. Ze weten dat de Ier een diepe spirituele kern is. Ze weten dat de Ier een romanticus is die van de Aarde houdt. Hoe kun je deze diep spirituele Ierse kern neutraliseren? Breng er hardcore atenisten naartoe.” (Egyptische religie die Aten vereerde, red.)


DUS WE MOGEN ELKAAR NIET MEER AANRAKEN? WE LEVEN IN EEN ECHTE MENSELIJKE VERBINDINGS-CRISIS / ALANNA KETLER / 20 APRIL 2018

DUS WE MOGEN ELKAAR NIET MEER AANRAKEN? WE LEVEN IN EEN ECHTE MENSELIJKE VERBINDINGS-CRISIS
ALANNA KETLER / 20 APRIL 2018


Hoe vaak knuffel of raak je iemand aan die niet je partner of een lid is van je familie? Wanneer klopte je op een onbekende zijn schouder of  koos je voor een knuffel toen je iemand ontmoette? Fysieke aanraking, wordt over het algemeen steeds impopulairder als gevolg van veel angst en zorgen rond iemand die niet op de hoogte is en mogelijk zelfs juridische stappen onderneemt.

Hoewel het waar is, weet je nooit hoe iemand kan reageren, maar hoe beïnvloedt dit gebrek aan sociale aanraking ons als mensen? Waarom wordt ons verteld dat het in alle gevallen ongepast is?

Er zijn veel mensen die niet bepaald het type zijn om knuffels te geven, en als jij dat wel bent, weet je wat ik bedoel. Je kunt hun niveau van ongemak en geschokt zijn voelen op momenten dat je hen een knuffel wilt geven.. Overal waar we ons toe wenden, is er angst dat een knuffel of daad van fysieke genegenheid in een rechtszaak terecht kan komen, dat mensen meer dan ooit bang zijn om uit te reiken naar iemand in nood, wat het ook kost.

In Stilte Is Een Co-Creatie Van Colibri Circle zondag 13 mei 2018 en we sluiten op zondag 20 mei 2018

In Stilte Is Een Co-Creatie Van Colibri Circle


Lieve mensen,

Stilte. Soms voelt het als een luxe 'product' in deze tijd. De ether zit vol met ruis en boodschappen, de geest vervuilt. Geluiden die doorkomen via sociale media, veeleisende levensstijlen waarin mensen aan het werk zijn en in het privéleven. In een poging evenwicht te vinden in alle activiteiten waar mensen voor staan ​​en waaruit ze moeten kiezen.

Maar wat gebeurt er als iemand ervoor kiest om te zwijgen? Op persoonlijk niveau kan er een hele wervelwind van dingen gebeuren. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt biedt stilte een reeks positieve effecten. Van stress verlichting tot regenererende cellen in de hersenen, die geheugen en creativiteit verbeteren. De lijst met voordelen voor het menselijk brein en de fysica is uitgebreid.

Buik en intuïtie / 20 April 2018 / Elias

Buik en intuïtie
20 April 2018 / Elias


Het wordt hoog tijd dat wij weer leren hoe we een goed contact met onze eigen ziel kunnen opbouwen.
Hoe slagen we er in om dat tot stand te brengen?

Hiervoor moeten we in ieder geval goed kunnen ontspannen, want hoe meer een mens ontspant, hoe zachter het lichaam wordt en hoe beter de innerlijke leiding van de ziel en intuïtie plaats kan vinden.

De buik bezit grote wijsheid. Hebben we een harde buik dan wordt het heel moeilijk om onze eigen weg te vinden. In zo’n geval is het belangrijk de buik te ontspannen door er doorheen te ademen. Door het bewust in- en uitademen neemt de druk af, de buik wordt na een tijdje zacht waardoor de intuïtie veel beter kan worden waargenomen en we onze eigen weg weer kunnen vervolgen.

Het is dus belangrijk dat we ons heel liefdevol met onze buik bezighouden, dat we tijdens het in- en uitademen de buik goed waarnemen, hem strelen en accepteren precies zoals hij is.

Dagtekst van Zaterdag 21 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zaterdag 21 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Filosofie van de geest - door deze te omarmen beheersen we de gebeurtenissen


"We kunnen ons de geest niet voorstellen zonder de materie, maar ook de materie kan niet worden begrepen zonder de geest. Want in het begin is er de geest: alles wat in het universum bestaat, heeft zijn oorsprong boven, in de wereld van de geest, en de materie is dus slechts een geleidelijke verdichting van de geest.

Het is voor de mens heel belangrijk om deze filosofie van het primaat van de geest te cultiveren, want ze reikt de middelen aan om de gebeurtenissen te beheersen. Zelfs wanneer hij te kampen krijgt met de moeilijkheden van het leven (gezondheid, werk, relaties met anderen, ongelukken) weet hij dat hij niet verslagen kan worden. Door de kracht van de geest stijgt hij niet alleen uit boven de omstandigheden, maar hij kan er ook op inwerken. Hij aanvaardt niet dat de gebeurtenissen allesbepalend zijn, hij is de meester. Het is dus aan jou om te kiezen, want naargelang de filosofie die je aanneemt, de filosofie van de materie of de filosofie van de geest, zal je zwak of sterk zijn."


Omraam Mikhael AivanhovEen Schrijven van de Schepper / 20 april 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 april 2018 / door Jennifer Farley,

Creëren Met Jou


Tegenwoordig kan alles een beetje wiebelig aanvoelen. 
Er is nogal wat beweging gaande
 en de verandering begint aan zijn nieuwe groeiperiode. 
Geliefde, zitten op een hek zal niet langer werken;
 het is tijd om te beslissen waar je staat. 
Neem de tijd, denk en voel wat er binnenin gebeurt ...
dit zal de komende weken erg belangrijk zijn. 
Concentreer je op wat je wilt bereiken,
 wat je wil opruimen en het resultaat dat je graag ziet.
 Het universum is bezig met het creëren met jou. 
(Glimlach)
 Sta die hulp toe!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 20 april 2018

Stargate Experience door Tessa van Dongen op 26 mei 2018


De Stargate Experience/ reactiveert DNA en verruimt bewustzijn

Praktijk Gele Ster/Tessa van Dongen werkt met het bewustzijn van haar Stargate om kinderen en volwassenen te begeleiden in hun proces van heling op energetisch-, mentaal-, emotioneel- en fysiek niveau. De Stargate is één van de meest geavanceerde technieken in deze tijd om een snelle en grote groei in het bewustzijn van de mensheid op aarde te bewerkstelligen. Een proces van her-inneren dat wij multidimensionale (galactische) wezens zijn met optimaal potentieel van ons DNA en brein met sterke intuïtie en een krachtig lichaam.

Dit is een unieke kans om je energietrilling te verhogen en in contact te komen met energieën uit andere dimensies.

De Stargate is een koperen constructie (afmeting: 1.87 bij 1.87 bij 2 mtr), met geometrische vorm, die diverse lagen van Heilige Geometrie (gulden snede, flower of life) bevat. Een vorm van bewustzijn dat een sterk multi-dimensionaal energieveld en –ruimte creëert. Heilige Geometrie wordt ook wel de ‘de taal van het licht’ genoemd. Licht is informatie, pure energie en zuiver bewustzijn. De hele schepping is doordrongen met geometrische patronen. Ook ons lichaam is, zowel fysiek als energetisch,  opgebouwd uit Heilige Geometrie. Vandaar dat geometrie een taal is die puur en direct binnenkomt en door het onderbewustzijn wordt herkend. Het is de taal van je ziel.
Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 20 april 2018

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
20 april 2018

De huidige woordenwisseling van het westen met Rusland omtrent de Syrische troepen en hun veronderstelde gebruik van chemicaliën zou niet verder moeten escaleren, daar geen van beide kanten zin heeft voor weer een oorlog. Diplomatie zou in staat moeten zijn een manier te vinden om de situatie te koelen, aangezien de escalatie ervan niemand, noch de toename in sentimenten die nu wereldvrede willen, zal helpen. De mensen hebben waarachtig genoeg van oorlogen en hebben hun leiders nu aangespoord om vredesonderhandelingen aan te gaan die tot permanente vrede leiden. Er is zeker een krachtige energie, die mensen naar vreedzame co-existentie doet omzien, die snel is gegroeid. Vanaf onze kant van de sluier sturen we Liefde en Licht naar de Aarde en haar volkeren. Jullie toekomst is schitterend en de kans om blijvende vrede te bewerkstelligen is aanwezig.

Er zijn over de hele wereld verwarrende situaties die vooruitgang richting vreedzame co-existentie tegenhouden, maar mettertijd zal die worden bewerkstelligd. Het is jullie wens voor vrede die een respons veroorzaakt, die kracht geeft aan degenen die tot het Licht behoren. De duisteren worden zeker beteugeld, maar veel van hun supporters moeten uit de circulatie worden gehaald om wereldvrede post te laten vatten. Vele, vele Lichtwerkers helpen het Licht op Aarde vestigen en het algehele effect is een toename ervan en zo zal het doorgaan tot aan Ascentie. Niets kan het uiteindelijke succes tegenhouden, aangezien jullie het recht hebben verdiend om de hele weg af te leggen toen jullie het markeerpunt 2012 passeerden.

De Raad: Surfen op de Golf / 17 april 2018 / Ron Head

De Raad:
Surfen op de Golf
17 april 2018 / Ron Head

Jullie zijn je er van bewust dat er zich op de planeet een enorme zee van verandering voordoet, die in hevigheid toeneemt. Een meer accurate omschrijving zou kunnen zijn dat jullie planeet nu steeds dieper ondergedompeld wordt in energetische velden die zowel veranderingen in jullie wereld creëren alsook gehoor geven aan de veranderingen die jullie omarmen.

Beide fenomenen manifesteren zich als golfpatronen. Jullie hebben werkelijk geluk dat het op die manier gebeurt. Vraag aan wie dan ook die door een volledig spontane ontwaking is gegaan of zij dat zouden aanbevelen. Maar toch, voor sommigen zal het resulteren in een totale ontnuchtering. De ‘geschenken’ die zichzelf kenbaar maken, vanuit het binnenste van jullie, veroorzaken zelfs nu bij sommigen het in twijfel trekken van hun begrip van de werkelijkheid. Welnu, in werkelijkheid hebben jullie niet veel begrip van de werkelijkheid. Sorry. Het is het uitbreidende bewustzijn van de werkelijkheid dat een soort schok is. De uitgestrektheid van jullie gewaarwording van alle beschikbare informatie is een heel lange tijd ernstig beperkt geweest.

Zelfs degenen onder jullie die dit horen of dat zien hebben vaak andere dingen die jullie overtuigingen van het zien of horen aan banden leggen. En wanneer dat geen begrenzing voor jullie is, hoe vaak verplaatsen jullie fysieke voorwerken zonder hen aan te raken? Hoe vaak zijn jullie op twee plaatsen tegelijk? Creëren jullie fysieke voorwerpen met intentie? Welnu, terwijl jullie een heleboel hebben om jezelf mee te feliciteren blijft het een reis. En deze zaken die wij genoemd hebben zijn niet de belangrijke stukjes. Jullie zijn het belangrijke stuk.

Op deze dag van je leven / 20 april 2018 / Neal Donald Walsch20 april 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat positief denken niet betekent dat je moet veranderen
 in een struisvogel.

Je hoofd in het zand begraven in de naam van "positief blijven "is geen goede strategie,
het dragen van oogkleppen in plaats van te kijken naar wat er precies  gaande is,
is niet de manier om je visie voor morgen te creëren.

Beeldhouwers moeten naar het blok kijken en beginnen met delen ervan weg te hakken
voordat hun visie naar voren komt in het marmer.
Kijk direct naar het blok als je die kunst wilt creëren.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 19 april 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
19 april 2018 / door Jennifer Farley,

Verkeerd Begrepen


Hier is een gedachte voor jullie om vandaag te overdenken; 
enkele van de mooiste kunst, muziek, architectuur en geschriften zijn gemaakt
door enkele van de meest verkeerd begrepen mensen op jullie planeet.
 De schilders en dichters, musici en theologen werden allemaal verkeerd geïnterpreteerd en van hen werd gedacht dat zij 'gek' waren in hun respectieve tijden. 
Dus, op die momenten dat je voelt dat anderen je niet begrijpen, houd moed! 
Degenen die nog slapen of op het punt staan ​​te ontwaken,
 begrijpen misschien niet wat je zegt en doet,
 maar op een dag zullen ze dat wel doen. 
Tot die tijd rust in kalmte in de wetenschap dat je geliefd bent
en gerespecteerd wordt door Het Universum.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlAdoptie Gepubliceerd / 13 april 2018 | Door Ans Hoornweg

Adoptie

Gepubliceerd | DoorAns Hoornweg

Er bestaan vele mensen met een groot hart die, ondanks dat ze zelf al kinderen hebben, ook nog een wees- of pleegkind in hun gezin opnemen. Er bestaan ook mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, maar van wie het verlangen naar een kindje zó groot is dat zij er één of meerdere uit het buitenland adopteren. Helaas zijn er ook mensen die om hele verkeerde redenen een kind adopteren; mensen die hun pleeg- of adoptiekind(eren) mishandelen en/of misbruiken.

Het kan gebeuren dat geadopteerde kinderen zich niet echt kunnen hechten aan hun nieuwe ‘familie’. Zij blijven zich een ‘vreemde’ voelen binnen dat gezin, waardoor zij erg ongelukkig kunnen worden, en tegen de tijd dat deze ongelukkige adoptiekinderen gaan puberen kan het soms heel erg fout met ze gaan. Zij lopen dan weg van hun ouderlijk huis en gaan bijv. drugs gebruiken waardoor ze in de criminaliteit kunnen belanden.

Dagtekst van Vrijdag 20 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 20 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Antwoorden van de Hemel - voorwaarden om ze te ontvangen

"Het is niet voldoende dat je de Hemel vraagt om je te verlichten: indien je niet eerst een innerlijk werk verricht om jezelf te reinigen en te zuiveren, zal je het antwoord niet correct ontvangen. Waarom niet? Omdat het antwoord van de Hemel, dat door alle duistere lagen heen moet die je in jezelf hebt opgestapeld, vervormd zal aankomen. Wanneer je een stok in het water steekt, lijkt het gedeelte dat zich onder water bevindt, gebroken. Dit komt omdat de lucht en het water niet dezelfde brekingsindex hebben.

Op dezelfde wijze zullen de raadgevingen van de goddelijke wereld vervormd aankomen, wanneer ze door een psychische omgeving heen moeten, die niet naar behoren voorbereid werd om ze te ontvangen. Om zeker te zijn dat je van de Hemel heldere, duidelijke en waarachtige antwoorden krijgt, moet je een groot innerlijk werk van afstemming, opheldering en zuivering doen. Anders is er zoveel kans op vergissingen! Dus, alvorens je aan de Hemel vraagt wat je te doen staat, bereid je voor om de antwoorden correct te ontvangen."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/donderdag 19 april 2018

Matthew Ward / 15 april 2018 / Suzan Ward

Matthew Ward
15 april 2018 / Suzan Ward

Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We bedanken de lezer die een lijst heeft gemaakt van verschillende gebieden waarin ze vooruitgang ziet en daarna schreef: “Dankjewel dus voor het ons helpen de rit uit te zitten, ons optimisme te blijven vinden en te blijven werken voor de wereld waarvan we weten dat die mogelijk is!” Aangezien optimisme gevuld is met licht, speelt het een essentiële rol in de ontwikkeling van een samenleving, en mensen die de wereld beschouwen als tumultueus en beangstigend weten niet wat ze zien, aangezien onrust de strijd is van lage trillingen met de hoge, en deze laatste dominantie beginnen te krijgen op weg naar de totale overwinning. Ze weten niet dat deze, om zo te zeggen, stilte voor de storm doelgericht is, het brengt mondiaal krachtige veranderingen tot stand. Jullie weten dit wel en praten met mensen over substantiële veranderingen die eraan komen, is een geweldige manier om het licht van jullie optimisme in hun levens te laten schijnen.

Er zijn hartverwarmende verhalen in Internetartikelen en een aantal publicaties, en bewijs is tevens dichtbij huis. Een groeiend aantal gemeenschapsgroepen verheffen het leven van mensen dichtbij die hulp nodig hebben, en ondersteunen lokaal visionair leiderschap. Een wereldtransformatie sijpelt niet vanaf nationale regeringen omlaag, lieve familie – het begint bij jou, je vrienden en buren, en stijgt omhoog.  


Geef je over aan innerlijke, hogere leiding /19 april 2018 / Mieke Vulink


Geef je over aan innerlijke, hogere leiding
19 april 2018 / Mieke Vulink

We worden krachtig uitgenodigd om dat wat we niet in de hand hebben niet langer naar onze eigen egohanden te willen zetten.

Er vinden wekelijks gigantische frequentiestijgingen plaats (door verschillende kosmische krachten) die enorm fysiek op ons inwerken. Dankzij die stijgingen worden we met een nog sneller tempo uit ons oude ik los getrild. Ze hebben een prachtige, helende functie: ons boven ons dagelijkse, oude zelf uit te tillen.

Ons ego, dat het zo goed bedoelt maar gewend is om alles zelf in de hand te kunnen houden, loopt vast in de eigen controlemechanismes. Omdat die niet werken als er grotere krachten zoals zonnevlammen en Geo stormen op ons afkomen, krijgen we haarfijn in beeld waar onze comfortzone zit. Zo gauw we alle opgebouwde zekerheden moeten verlaten komen irritatie, onzekerheden, emoties en angst tevoorschijn.

De verschijnselen die de frequentiestijgingen in en om ons heen veroorzaken, zijn vaak zo onbekend dat het niet gemakkelijk is om je er geen zorgen over te maken. Zeker niet als ze lang aanhouden, zoals pijnen, vermoeidheid, lusteloosheid en depressieve gevoelens. Veel mensen gaan er in hun eigen oude ervaringsspectrum verklaringen voor zoeken, om een houvast te maken en de zorgen daarmee weer even kwijt te zijn. Maar dat maakt eerder dat de innerlijke groei die zou kunnen plaats vinden, weer geblokkeerd wordt door de eigen persoonlijkheid.