Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 8 januari 2018

Dagtekst van Zondag 7 Januari 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 7 Januari 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de hemelse Entiteiten - hun aanwezigheid bij ons


"Span je in om dat bewustzijn van het goddelijk leven te ontwikkelen, dat alle dingen doordringt en je zult zien dat je bezocht wordt door engelachtige wezens. Hun aanwezigheid zal zich telkens vertonen wanneer je erin slaagt om momenten van grote spirituele intensiteit te beleven: bepaalde mystieke gevoelens, bepaalde kwaliteiten van stilte, bepaalde vibraties in de atmosfeer van een kamer waar je hebt gebeden of gemediteerd, zijn de manifestatie van die aanwezigheden. Je zegt dat je hen niet ziet? Maar zie je je gedachten, je gevoelens of je leven? Nee, en toch trek je ze niet in twijfel: hun uitingen, de effecten die ze in jou teweegbrengen volstaan om van hun realiteit overtuigd te zijn.

Wat je ziet, is altijd slechts de buitenkant van de dingen, de schors. Het wezenlijke blijft altijd onzichtbaar. Wellicht zal je dus de engelen niet zien, maar je zal hun aanwezigheid voelen en die aanwezigheid is een gewaarwording die je niet in twijfel kan trekken. Want dat is juist het leven: trillingen en stromingen die de ruimte doorkruisen…. "