Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 13 februari 2018

Dagtekst van Maandag 12 Februari 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Maandag 12 Februari 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Fouten van anderen rechtvaardigen de onze niet -

"Een man die oneerlijke zaken gedaan heeft, komt voor de rechtbank. Het feit dat hij daar terechtkomt, bewijst dat hij gefaald heeft in zijn onderneming. Hoe gaat hij die mislukking verklaren? Hij zegt bij zichzelf dat hij helaas niet alles heeft kunnen voorzien, maar dat hij het de volgende keer beter zal aanpakken. Er is voor hem geen sprake van te twijfelen aan de juistheid van zijn daden. Waarom zou hij gewetensbezwaren hebben, aangezien de maatschappij geregeerd wordt door de wet van de jungle? Het belangrijkste is toch dat je je niet laat betrappen.

In feite moet iedereen die spiritueel wil vooruitgaan deze redenering verwerpen, ook al lijkt het in de ogen van sommigen aanvaardbaar. Je bent nooit gerechtigd om je slecht te gedragen onder het voorwendsel dat anderen dat ook doen. Ieder dient zich alleen af te vragen: “Wat win ik er echt bij als ik dit standpunt inneem, als ik die houding, die aanpak volhoud ?”, en zichzelf telkens oprecht in vraag stellen."


Omraam Mikhael Aivanhov